TÌM KIẾM CHI NHÁNH, PGD CÁC NGÂN HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC

Công cụ tìm kiếm chi nhánh, phòng giao dịch nhanh nhất và đầy đủ chi tiết.

Chi nhánh ngân hàng Agribank tại Bắc Giang

Phòng giao dịch Phố Hoa

 • Xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Bách Nhẫn

 • Xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Tiên Lục

 • Xã Tiên Tục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Tân Dĩnh

 • Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Kép

 • Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Lạng Giang

 • Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch số 51

 • Khu 2 thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Tân Sơn

 • Phố chợ Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch số 92

 • Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Lim

 • Phố Lim, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Kim

 • Phố Kim, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Biển Động

 • Phố Biển, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Lục Ngạn

 • Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Tự Lạn

 • Xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Nếnh

 • Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh NHNo&PTNT Khu công nghiệp Đình Trám

 • Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Việt Yên

 • Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch102

 • 342 Đường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Thọ Xương

 • 109, Đường Nguyễn Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch số 131

 • 193 Hoàng Hoa Thám, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch số 12

 • 38 Đường Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch số 11

 • 158 Đường Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch số 101

 • 338 Đường Nguyễn Công Hãng, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch số 1

 • Km4, Đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch Dĩnh Kế

 • 379, Đường Giáp Hải, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch 105

 • Đường Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng giao dịch 103

 • 04 Đường Huyền Quang, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Bắc Giang

 • Đừơng Nguyễn Thị Lưu, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh NHNo&PTNT Xương Giang

 • 62 Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh Tỉnh Bắc Giang

 • 45 Đường Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 17,720 18,070
DO 0,001S-V 14,750 15,040
DO 0,05S-II 14,400 14,680
Xăng RON 95-III 18,880 19,250
Dầu hỏa 2-K 13,170 13,430
Xăng RON 95-IV 18,980 19,350
Cập nhật lúc 14:00:04 15/03/2021

Tin tài chính mới nhất