Cổ phiếu sàn HOSE

Cập nhật 18/04/2024 05:15
Tên Tổng KL Tổng GT Giá +/- % Giá khớp Sàn Trần NN mua NN bán Bid Ask
AAA CTCP NHUA AN PHAT XANH 2,107,900 20,868.21 9,900 9,900 9,210 10,550 106,600 6,000 9,890 9,900
AAM CTCP THUY SAN MEKONG 3,500 31.50 9,000 9,000 8,370 9,630 - - 8,990 9,000
AAT CTCP TD TIEN SON TH 99,500 463.67 4,600 0.06 1.30% 4,660 4,280 4,920 - - 4,610 4,660
ABR CTCP DT NHAN HIEU VIET 100 1.29 12,900 -0.05 -0.40% 12,850 12,000 13,800 - - 12,200 12,800
ABS CTCP DV NN BINH THUAN 323,700 1,657.34 5,130 -0.01 -0.20% 5,120 4,780 5,480 - - 5,110 5,120
ABT CTCP XNK THUY SAN BEN TRE 5,644,904 600.34 106 0.00 -3.03% 106 31,300 36,000 - - 33,050 33,700
ACB NGAN HANG TMCP A CHAU 10,479,700 280,331.98 27,150 -0.40 -1.50% 26,750 25,250 29,050 2,112,506 2,112,500 26,750 26,800
ACC CTCP DT&XD BINH DUONG ACC 34,400 490.20 14,550 -0.30 -2.10% 14,250 13,550 15,550 - - 14,250 14,400
ACG CTCP GO AN CUONG 6,700 262.64 38,650 0.55 1.40% 39,200 35,950 41,350 - - 38,600 39,100
ACL CTCP XNK T.SAN CL-AG 5,500 67.93 12,400 -0.05 -0.40% 12,350 11,550 13,250 100 400 12,300 12,350
ADG CTCP CLEVER GROUP 100 1.80 18,550 -0.55 -3.00% 18,000 17,300 19,800 - - 17,500 18,550
ADP CTCP SON A DONG 4,000 96.00 23,600 0.40 1.70% 24,000 21,950 25,250 - - 23,100 24,000
ADS CTCP DAMSAN 796,100 9,951.25 12,600 -0.10 -0.80% 12,500 11,750 13,450 - 21,600 12,200 12,500
AGG CTCP DTPT BDS AN GIA 430,500 8,782.20 20,900 -0.50 -2.40% 20,400 19,450 22,350 1,300 500 20,400 20,500
AGM CTCP XNK AN GIANG 117,200 544.98 4,720 -0.07 -1.50% 4,650 4,390 5,050 - - 4,650 4,670
AGR CTCP CHUNG KHOAN ARGIBANK 2,930,600 57,586.29 20,500 -0.85 -4.10% 19,650 19,100 21,900 185,900 167,700 19,650 19,700
ANV CTCP NAM VIET (NAVICO) 877,400 25,927.17 30,050 -0.50 -1.70% 29,550 27,950 32,150 37,500 53,100 29,550 29,600
APC CTCP CHIEU XA AN PHU 14,900 105.94 6,810 0.30 4.40% 7,110 6,340 7,280 - - 6,860 7,120
APG CTCP CHUNG KHOAN APG 200,500 2,907.25 15,000 -0.50 -3.30% 14,500 13,950 16,050 - 49,200 14,500 14,650
APH CTCP TD AN PHAT HOLDINGS 1,233,700 9,302.10 7,200 0.34 4.70% 7,540 6,700 7,700 - 6,000 7,520 7,540
ASG CTCP TAP DOAN ASG - - 20,800 - 19,350 22,250 - - 19,600 20,650
ASM CTCP TAP DOAN SAO MAI 2,699,600 29,560.62 11,350 -0.40 -3.50% 10,950 10,600 12,100 42,400 158,300 10,950 11,000
ASP CTCP TD DAU KHI ANPHA 54,000 228.96 4,200 0.04 1.00% 4,240 3,910 4,490 - - 4,180 4,250
AST CTCP DV HANG KHONG TASECO 7,300 407.34 55,800 55,800 51,900 59,700 200 - 55,800 56,400
BAF CTCP NONG NGHIEP BAF VN 3,312,200 86,779.64 26,000 0.20 0.80% 26,200 24,200 27,800 49,400 9,600 26,200 26,250
BBC CTCP BIBICA 1,000 50.10 50,100 50,100 46,600 53,600 - - 49,650 51,900
BCE CTCP XD & GT BINH DUONG 24,600 145.88 5,960 -0.03 -0.50% 5,930 5,550 6,370 - - 5,900 5,930
BCG CTCP BAMBOO CAPITAL 4,560,800 35,118.16 7,850 -0.15 -1.90% 7,700 7,310 8,390 2,700 - 7,700 7,710
BCM TCT DT VA PT CN - CTCP 522,600 28,377.18 55,600 -1.30 -2.30% 54,300 51,800 59,400 13,400 4,400 54,300 55,000
BFC CTCP PHAN BON BINH DIEN 214,500 6,134.70 28,500 0.10 0.40% 28,600 26,550 30,450 3,600 33,400 27,700 28,600
BHN TCTCP BIA RUOU NGK HA NOI 1,300 49.79 39,000 -0.70 -1.80% 38,300 36,300 41,700 300 - 38,350 39,200
BIC TCTCP BAO HIEM NHDTPTVN 35,200 999.68 27,900 0.50 1.80% 28,400 25,950 29,850 26,000 - 28,300 28,400
BID NH TMCP DT&PT VIET NAM 1,973,200 94,910.92 50,300 -2.20 -4.40% 48,100 46,800 53,800 127,220 322,852 48,100 48,200
BKG CTCP DAU TU BKG VIET NAM 306,000 1,291.32 4,240 -0.02 -0.50% 4,220 3,950 4,530 - 8,300 4,220 4,240
BMC CTCP KHOANG SAN BINH DINH 25,800 459.24 17,950 -0.15 -0.80% 17,800 16,700 19,200 400 - 17,800 18,200
BMI TCT CP BAO MINH 86,400 1,952.64 22,400 0.20 0.90% 22,600 20,850 23,950 1,000 6,330 22,600 22,700
BMP CTCP NHUA BINH MINH 306,700 34,718.44 116,900 -3.70 -3.20% 113,200 108,800 125,000 2,600 70,000 113,100 113,200
BRC CTCP CAO SU BEN THANH 500 6.38 13,350 -0.60 -4.50% 12,750 12,450 14,250 100 - 12,800 13,350
BSI CTCP CK BIDV 871,500 46,625.25 57,000 -3.50 -6.10% 53,500 53,100 60,900 17,100 214,200 53,400 53,500
BTP CTCP NHIET DIEN BA RIA 43,900 618.99 14,100 14,100 13,150 15,050 - 200 14,100 14,150
BTT CTCP TMDV BEN THANH 2,600 80.86 32,000 -0.90 -2.80% 31,100 29,800 34,200 - - 31,000 32,000
BVH TAP DOAN BAO VIET 779,300 30,080.98 39,350 -0.75 -1.90% 38,600 36,600 42,100 104,600 379,800 38,600 39,000
BWE CTCP NUOC-MT BINH DUONG 316,400 13,146.42 42,000 -0.45 -1.10% 41,550 39,100 44,900 52,500 231,540 41,500 41,550
C32 CTCP CIC39 2,800 48.30 17,100 0.15 0.90% 17,250 15,950 18,250 - - 17,050 17,250
C47 CTCP XAY DUNG 47 79,300 455.98 5,700 0.05 0.90% 5,750 5,310 6,090 - - 5,700 5,750
CAV CTCP DAY CAP DIEN VN 2,000 139.00 69,300 0.20 0.30% 69,500 64,500 74,100 1,000 - 69,500 70,000
CCI CT DTPTCN TM CU CHI 300 6.14 19,150 1.30 6.80% 20,450 17,850 20,450 - - 20,450 -
CCL CTCP DT&PT DT DK CUU LONG 560,300 4,146.22 7,840 -0.44 -5.60% 7,400 7,300 8,380 41,800 1,600 7,400 7,750
CDC CT CP CHUONG DUONG 500,100 9,901.98 19,800 19,800 18,450 21,150 2,600 8,900 19,750 19,800
CHP CTCP THUY DIEN MIEN TRUNG 69,900 2,069.04 29,850 -0.25 -0.80% 29,600 27,800 31,900 - 9,300 29,400 29,600
CIG CTCP COMA18 98,500 470.83 4,690 0.09 1.90% 4,780 4,370 5,010 - - 4,600 4,780
CII CTCP DT HT KY THUAT TPHCM 5,070,200 82,897.77 16,900 -0.55 -3.30% 16,350 15,750 18,050 46,800 15,500 16,350 16,400
CKG CTCP TD TVDTXD KIEN GIANG 22,600 452.00 19,850 0.15 0.80% 20,000 18,500 21,200 - - 19,500 20,050
CLC CTCP CAT LOI 42,000 1,722.00 38,500 2.50 6.50% 41,000 35,850 41,150 - - 40,800 41,000
CLL CTCP CANG CAT LAI 3,500 137.73 39,700 -0.35 -0.90% 39,350 36,950 42,450 - - 39,350 40,700
CLW CTCP CAP NUOC CHO LON - - 42,600 - 39,650 45,550 - - 39,650 -
CMG CTCP TD CONG NGHE CMC 683,500 30,176.53 45,850 -1.70 -3.70% 44,150 42,650 49,050 226,200 78,140 44,100 44,150
CMV CTCP THUONG NGHIEP CA MAU - - 9,260 - 8,620 9,900 - - 9,000 9,800
CMX CTCP CAMIMEX GROUP 336,800 2,674.19 8,010 -0.07 -0.90% 7,940 7,450 8,570 8,000 42,200 7,930 7,940
CNG CTCP CNG VIET NAM 1,595,400 50,973.03 33,500 -1.55 -4.60% 31,950 31,200 35,800 312,800 110,500 31,800 31,950
COM CTCP VAT TU XANG DAU - - 33,900 - 31,550 36,250 - - 31,650 34,400
CRC CTCP CREATE CAPITAL VN 62,300 394.36 6,450 -0.12 -1.90% 6,330 6,000 6,900 - - 6,150 6,330
CRE CTCP BDS THE KY 198,900 1,636.95 8,480 -0.25 -2.90% 8,230 7,890 9,070 - 51,600 8,230 8,240
CSM CTCP CN CAO SU MIEN NAM 12,200 191.54 16,000 -0.30 -1.90% 15,700 14,900 17,100 - 300 15,500 15,800
CSV CTCP HOA CHAT CB MIEN NAM 379,300 21,620.10 59,000 -2.00 -3.40% 57,000 54,900 63,100 8,100 56,300 57,000 57,200
CTD CTCP XAY DUNG COTECCONS 783,700 50,156.80 66,000 -2.00 -3.00% 64,000 61,400 70,600 15,500 10,000 64,000 64,100
CTF CTCP CITY AUTO 89,200 2,631.40 29,500 29,500 27,450 31,550 - 200 29,450 29,500
CTG NH TMCP CONG THUONG VN 19,095,700 624,429.39 34,050 -1.35 -4.00% 32,700 31,700 36,400 1,237,310 2,313,276 32,700 32,750
CTI CTCPDTPT CUONGTHUAN IDICO 314,500 4,450.18 14,400 -0.25 -1.70% 14,150 13,400 15,400 600 12,300 14,150 14,200
CTR TCTCP CONG TRINH VIETTEL 284,700 33,793.89 119,500 -0.80 -0.70% 118,700 111,200 127,800 21,300 59,921 118,700 118,800
CTS CTCP CK NH CONG THUONG VN 2,692,200 100,822.89 39,750 -2.30 -5.80% 37,450 37,000 42,500 49,500 467,200 37,400 37,450
CVT CTCP CMC 300 9.11 31,750 -1.40 -4.40% 30,350 29,550 33,950 - - - 29,550
D2D CTCP PT DO THI CN SO 2 36,700 1,609.30 43,500 0.35 0.80% 43,850 40,500 46,500 - 1,800 43,800 43,850
DAG CTCP TAP DOAN NHUA DONG A 117,100 332.56 2,900 -0.06 -2.10% 2,840 2,700 3,100 - - 2,840 2,850
DAH CTCP TD KHACH SAN DONG A 173,200 673.75 3,870 0.02 0.50% 3,890 3,600 4,140 - - 3,860 3,890
DAT CTCP DTDL&PT THUY SAN - - 9,450 - 8,790 10,100 - - 8,820 9,500
DBC CTCP TD DABACO VIET NAM 7,648,800 211,489.32 27,400 0.25 0.90% 27,650 25,500 29,300 300,400 88,400 27,650 27,700
DBD CTCP DUOC-TTBYTE BINHDINH 6,900 365.01 52,900 52,900 49,200 56,600 - 1,900 52,700 52,900
DBT CTCP DUOC PHAM BEN TRE 3,300 40.76 12,350 12,350 11,500 13,200 - - 12,350 12,400
DC4 CTCP XD DIC HOLDINGS 218,000 2,354.40 10,950 -0.15 -1.40% 10,800 10,200 11,700 5,600 11,800 10,800 10,900
DCL CTY CP DUOC PHAM CUU LONG 394,300 10,251.80 27,800 -1.80 -6.50% 26,000 25,900 29,700 - - 26,000 27,000
DCM CTCP PHAN BON DK CA MAU 1,694,400 52,950.00 31,650 -0.40 -1.30% 31,250 29,450 33,850 500 31,721 31,250 31,300
DGC CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG 1,552,300 172,460.53 113,500 -2.40 -2.10% 111,100 105,600 121,400 58,900 55,770 111,100 111,400
DGW CTCP THE GIOI SO 1,732,000 96,299.20 59,000 -3.40 -5.80% 55,600 54,900 63,100 45,610 268,900 55,600 55,900
DHA CTY CP HOA AN 66,800 2,872.40 43,300 -0.30 -0.70% 43,000 40,300 46,300 800 - 43,000 43,150
DHC CTCP DONG HAI BEN TRE 234,600 9,055.56 39,300 -0.70 -1.80% 38,600 36,550 42,050 5,200 56,900 38,600 38,800
DHG CTCP DUOC HAU GIANG 3,600 411.84 114,600 -0.20 -0.20% 114,400 106,600 122,600 200 - 112,600 114,400
DHM CTCP TM&KT KS DUONG HIEU 16,500 161.70 10,100 -0.30 -3.00% 9,800 9,400 10,800 - - 9,800 9,900
DIG TCT CP DT PT XAY DUNG 26,638,200 767,180.16 30,100 -1.30 -4.30% 28,800 28,000 32,200 1,217,500 1,292,686 28,800 28,850
DLG CTCP TD DUC LONG GIA LAI 1,403,600 2,540.52 1,800 0.01 0.60% 1,810 1,680 1,920 14,800 - 1,800 1,810
DMC CTCP XNK Y TE DOMESCO - - 64,000 - 59,600 68,400 - - 62,500 64,000
DPG CTCP TAP DOAN DAT PHUONG 1,216,400 56,380.14 49,800 -3.45 -6.90% 46,350 46,350 53,200 28,900 121,000 - 46,350
DPM TCT PB&HC DAU KHI-CTCP 1,430,400 46,488.00 32,750 -0.25 -0.80% 32,500 30,500 35,000 3,800 23,336 32,500 32,550
DPR CTCP CAO SU DONG PHU 697,200 25,447.80 38,050 -1.55 -4.10% 36,500 35,400 40,700 14,500 29,300 36,400 36,500
DQC CTCP BONG DEN DIEN QUANG 27,800 419.78 15,000 0.10 0.70% 15,100 13,950 16,050 100 100 14,800 15,000
DRC CTCP CAO SU DA NANG 692,300 20,319.01 29,650 -0.30 -1.00% 29,350 27,600 31,700 139,700 48,600 29,350 29,400
DRH CTCP DRH HOLDINGS 555,900 2,184.69 3,950 -0.02 -0.50% 3,930 3,680 4,220 - 65,500 3,930 3,940
DRL CTCP THUY DIEN-DIEN LUC 3 2,000 134.20 67,000 0.10 0.10% 67,100 62,400 71,600 - - 67,000 67,100
DSN CTCP CVN DAM SEN 31,700 1,775.20 55,500 0.50 0.90% 56,000 51,700 59,300 15,000 15,100 55,600 56,000
DTA CTCP DE TAM 45,000 191.70 4,540 -0.28 -6.20% 4,260 4,230 4,850 - - 4,260 4,430