Giá vàng thế giới mới nhất lúc 12:18:36 28/10/2020

Biểu đồ giá vàng trực tiếp


Tỷ giá vàng Kitco

Giá vàng 30 ngày trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng 60 ngày trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng 6 tháng trước *

Giá vàng 1 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm

Giá vàng 5 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm

Giá vàng 10 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Dầu hỏa 2-K 9,710 9,900
Xăng RON 95-IV 15,040 15,340
Xăng RON 95-III 14,940 15,230
E5 RON 92-II 14,100 14,380
DO 0,001S-V 11,560 11,790
DO 0,05S-II 11,210 11,430
Cập nhật lúc 12:00:03 28/10/2020

Tin tài chính mới nhất