Giá vàng thế giới mới nhất lúc 07:49:08 18/01/2021

Biểu đồ giá vàng trực tiếp


Giá vàng Kitco hôm nay

Giá vàng Kitco

Tỷ giá vàng Kitco

Giá vàng 30 ngày trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng 60 ngày trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng 6 tháng trước *

Giá vàng 1 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm

Giá vàng 5 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm

Giá vàng 10 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 17,030 17,370
Xăng RON 95-III 16,930 17,260
E5 RON 92-II 15,940 16,250
DO 0,001S-V 12,990 13,240
DO 0,05S-II 12,640 12,890
Dầu hỏa 2-K 11,550 11,780
Cập nhật lúc 07:00:02 18/01/2021

Tin tài chính mới nhất