Giá vàng thế giới mới nhất lúc 21:27:42 28/10/2021

Biểu đồ giá vàng trực tiếp


Giá vàng Kitco hôm nay

Giá vàng Kitco

Tỷ giá vàng Kitco

Giá vàng 30 ngày trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng 60 ngày trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng 6 tháng trước *

Giá vàng 1 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm

Giá vàng 5 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm

Giá vàng 10 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 17,720 18,070
DO 0,001S-V 14,750 15,040
DO 0,05S-II 14,400 14,680
Xăng RON 95-III 18,880 19,250
Dầu hỏa 2-K 13,170 13,430
Xăng RON 95-IV 18,980 19,350
Cập nhật lúc 14:00:04 15/03/2021

Tin tài chính mới nhất