Giá vàng thế giới mới nhất lúc 16:07:41 03/08/2020

Biểu đồ giá vàng trực tiếp


Tỷ giá vàng Kitco

Giá vàng 60 ngày trước *

Giá vàng 6 tháng trước *

Giá vàng 5 năm trước *

Giá vàng 10 năm trước *

Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 15,070 15,370
Xăng RON 95-III 14,970 15,260
E5 RON 92-II 14,400 14,680
DO 0,001S-V 12,590 12,840
DO 0,05S-II 12,390 12,630
Dầu hỏa 2-K 10,270 10,470
Cập nhật lúc 15:00:13 03/08/2020

Tin tài chính mới nhất