Giá vàng thế giới mới nhất lúc 11:58:54 21/02/2024

Biểu đồ giá vàng trực tiếp


Giá vàng Kitco hôm nay

Giá vàng Kitco

Tỷ giá vàng Kitco

Giá vàng 30 ngày trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng 60 ngày trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng 6 tháng trước *

Giá vàng 1 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm

Giá vàng 5 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm

Giá vàng 10 năm trước *

Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 30,320 30,920
Xăng RON 95-III 29,820 30,410
E5 RON 92-II 28,980 29,550
DO 0,001S-V 25,610 26,120
DO 0,05S-II 25,260 25,760
Dầu hỏa 2-K 23,910 24,380
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022

Tin tài chính mới nhất