Cập nhật giá xăng dầu mới nhất | Web tỷ giá

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex hôm nay - Cập nhật lúc 19/04/2019 21:59:11

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex được cập nhật mới nhất vào lúc 19/04/2019 21:59:11

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 21,380 21,380
Xăng RON 95-III 21,230 21,230
E5 RON 92-II 19,700 19,700
DO 0,001S-V 17,680 17,680
DO 0,05S-II 17,380 17,380
Dầu hỏa 16,260 16,260
Nguồn: Tỷ giá