Giá xăng dầu

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex hôm nay - Cập nhật lúc 17/02/2019 21:59:05

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex được cập nhật mới nhất vào lúc 17/02/2019 21:59:05

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 17,750 17,750
Xăng RON 95-III 17,600 17,600
E5 RON 92-II 16,270 16,270
DO 0,001S-V 15,100 15,100
DO 0,05S-II 14,900 14,900
Dầu hỏa 14,180 14,180
Nguồn: Tỷ giá