Cập nhật giá xăng dầu mới nhất | Web tỷ giá

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex hôm nay - Cập nhật lúc 21/03/2019 21:59:10

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex được cập nhật mới nhất vào lúc 21/03/2019 21:59:10

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 18,690 18,690
Xăng RON 95-III 18,540 18,540
E5 RON 92-II 17,210 17,210
DO 0,001S-V 16,060 16,060
DO 0,05S-II 15,860 15,860
Dầu hỏa 14,880 14,880
Nguồn: Tỷ giá