giá xăng dầu

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex năm 2018

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex trong năm 2018 được cập nhật mới nhất.

Trong năm 2018, có tất cả 1 lần Petrolimex thay đổi giá bán lẻ xăng dầu.

Chi tiết hơn vui lòng xem bảng bên dưới.

Bảng cập nhật giá bán lẻ xăng dầu năm 2018

Đơn vị: đồng
Tháng Ngày thay đổi
Tháng 12 năm 2018 31/12/2018 (21:59:43)
Nguồn: Tỷ giá