Vào lúc 2019-06-21 16:00:11. Dựa theo văn bản của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau:

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Đơn vị tính (đã bao gồm VAT) Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV Đồng/lít 20.280 20.680
Xăng RON 95-III Đồng/lít 20.130 20.530
E5 RON 92-II Đồng/lít 19.230 19.610
DO 0,001S-V Đồng/lít 16.950 17.280
DO 0,05S-II Đồng/lít 16.650 16.980
Dầu hỏa Đồng/lít 15.610 15.920