giá xăng dầu

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex năm 2019

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex trong năm 2019 được cập nhật mới nhất.

Trong năm 2019, có tất cả 1 lần Petrolimex thay đổi giá bán lẻ xăng dầu.

Chi tiết hơn vui lòng xem bảng bên dưới.

Bảng cập nhật giá bán lẻ xăng dầu năm 2019

Đơn vị: đồng
Tháng Ngày thay đổi
Tháng 4 năm 2019 19/04/2019 (21:59:11)
Nguồn: Tỷ giá