Lãi suất

Lãi suất gửi ngân hàng BIDV mới nhất - Cập nhật lúc 22/11/2018 18:39:56

Lãi suất nêu trên áp dụng đối với khách hàng cá nhân Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn USD VND
5 tháng - 5
KKH - 0,1
1 tháng - 4,5
2 tháng - 4,5
3 tháng - 5
6 tháng - 5,5
9 tháng - 5,5
364 ngày - 6,8
12 tháng(*) - 6,9
13 tháng - 6,8
18 tháng - 6,8
24 tháng - 6,9
36 tháng - 6,9
Nguồn: Tỷ giá

BIDV