Lãi suất

Lãi suất gửi ngân hàng DongABank mới nhất - Cập nhật lúc 22/11/2018 18:38:46

Tiết kiệm ưu việt VND Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
1 tháng

5,30

2 tháng

5,40

3 tháng

5,50

4 tháng

5,50

5 tháng

5,50

6 tháng

6,90

7 tháng

7,00

8 tháng

7,00

9 tháng

7,10

10 tháng

7,20

11 tháng

7,20

12 tháng

7,40

Nguồn: Tỷ giá

LS_DongA