Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Đông Á Bank | Tygia.vn

Lãi suất gửi ngân hàng DongABank mới nhất - Cập nhật lúc 21/03/2019 21:59:55

Tiết kiệm ưu việt VND Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
1 tháng

5,50

2 tháng

5,50

3 tháng

5,50

4 tháng

5,50

5 tháng

5,50

6 tháng

7,10

7 tháng

7,10

8 tháng

7,10

9 tháng

7,20

10 tháng

7,20

11 tháng

7,20

12 tháng

7,40

Nguồn: Tỷ giá

LS_DongA