Lãi suất

Lãi suất gửi ngân hàng MBBank mới nhất - Cập nhật lúc 22/11/2018 18:36:17

Lãi suất tiền gửi USD Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn USD
01 tháng 0
02 tháng 0
03 tháng 0
06 tháng 0
09 tháng 0
12 tháng 0
24 tháng 0
Không kỳ hạn 0

Lãi suất tiền gửi VND Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn VND
001 tuần 1
002 tuần 1
003 tuần 1
01 tháng 4,7
02 tháng 4,8
03 tháng 5,3
04 tháng 5,3
05 tháng 5,4
06 tháng 6
07 tháng 6
08 tháng 6
09 tháng 6
10 tháng 6,1
11 tháng 6,1
12 tháng 7,2
24 tháng 7,5
36 tháng 7
48 tháng 7
60 tháng 7
Không kỳ hạn 0,3
13 tháng 6,9
18 tháng 6,9
Nguồn: Tỷ giá

MBBank