Lãi suất

Lãi suất gửi ngân hàng MBBank mới nhất - Cập nhật lúc 19/01/2019 08:24:53

Lãi suất tiền gửi USD Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn USD
01 tháng 0
02 tháng 0
03 tháng 0
06 tháng 0
09 tháng 0
12 tháng 0
24 tháng 0
Không kỳ hạn 0

Lãi suất tiền gửi VND Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn VND
001 tuần 1
002 tuần 1
003 tuần 1
01 tháng 5
02 tháng 5,1
03 tháng 5,3
04 tháng 5,3
05 tháng 5,4
06 tháng 6,1
07 tháng 6,1
08 tháng 6,1
09 tháng 6,1
10 tháng 6,2
11 tháng 6,2
12 tháng 7,2
24 tháng 7,5
36 tháng 7
48 tháng 7
60 tháng 7
Không kỳ hạn 0,3
13 tháng 6,9
18 tháng 6,9
Nguồn: Tỷ giá

MBBank