Lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng SHB | Web Tỷ Giá

Lãi suất gửi ngân hàng SHB mới nhất - Cập nhật lúc 21/03/2019 11:46:31

Tiết kiệm VND Lãi suất: %/năm

LOẠI KỲ HẠN

Lãi suất VND ( %/năm)

Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) Lãi suất linh hoạt (%/năm)

 < 2 tỷ

> = 2 tỷ

Lãi trả trước Lãi hàng tháng
Không kỳ hạn

0,50

0,50

-

-

Kỳ hạn 01 tuần

1,00

1,00

-

-

Kỳ hạn 02 tuần

1,00

1,00

-

-

Kỳ hạn 03 tuần

1,00

1,00

-

-

Kỳ hạn 01 tháng

5,30

5,30

5,28

5,30

Kỳ hạn 02 tháng

5,30

5,30

5,25

5,29

Kỳ hạn 03 tháng

5,50

5,50

5,43

5,47

Kỳ hạn 04 tháng

5,50

5,50

5,40

5,46

Kỳ hạn 05 tháng

5,50

5,50

5,38

5,45

Kỳ hạn 06 tháng

6,80

6,90

6,58

6,70

Kỳ hạn 07 tháng

6,80

6,90

6,54

6,69

Kỳ hạn 08 tháng

6,80

6,90

6,51

6,67

Kỳ hạn 09 tháng

6,90

7,00

6,56

6,74

Kỳ hạn 10 tháng

6,90

7,00

6,52

6,72

Kỳ hạn 11 tháng

6,90

7,00

6,49

6,70

Kỳ hạn 12 tháng

7,00

-

-

-

Kỳ hạn 13 tháng

7,10

-

-

-

Kỳ hạn 18 tháng

7,30

7,40

6,58

6,93

Kỳ hạn 24 tháng

7,30

7,40

6,37

6,80

Kỳ hạn 36 tháng

7,40

7,50

6,06

6,63

Kỳ hạn 6 tháng

6,80

-

-

-

Tiết kiệm VND Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Kỳ hạn 24 tháng 7,40
Kỳ hạn 36 tháng 7,50
Nguồn: Tỷ giá

LS_SHB