Bảng lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất | Web Tỷ giá

Lãi suất gửi ngân hàng Vietcombank mới nhất - Cập nhật lúc 21/03/2019 21:59:49

Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn VND EUR USD
Không kỳ hạn 0,10 0,00 0,00
7 ngày 0,50 - 0,00
14 ngày 0,50 - 0,00
1 tháng 4,50 0,15 0,00
2 tháng 4,50 0,15 0,00
3 tháng 5,00 0,15 0,00
6 tháng 5,50 0,15 0,00
9 tháng 5,50 0,15 0,00
12 tháng 6,80 0,30 0,00
24 tháng 6,80 0,30 0,00
36 tháng 6,80 0,30 0,00
48 tháng 6,80 0,30 0,00
60 tháng 6,80 0,30 0,00
Nguồn: Tỷ giá

VCB