Tiền ảo

Bảng Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử mới nhất - Cập nhật lúc 18/02/2019 02:17:36

Bảng bên dưới đây tổng hợp giá của 10 đồng tiền điện tử phổ biến nhất. (bao gồm cả Coin và Token)

Bảng tỷ giá được sắp xếp theo giá trị Vốn hóa thị trường từ cao đến thấp.

Dữ liệu được cập nhật liên tục, nhanh chóng và kịp thời.

Đơn vị: USD
# Tiền ảo Giá (USD) Vốn hóa thị trường Đơn vị hiện có Giao dịch (24h) % (24h)
1 Bitcoin (bitcoin) Bitcoin $3,622.34 $63,548,448,405.00 17,543,487 BTC $6,539,506,967.86 -0.52 %
2 Ethereum (ethereum) Ethereum $127.78 $13,404,151,232.00 104,898,848 ETH $3,614,922,891.74 3.47 %
3 XRP (ripple) XRP $0.30 $12,368,712,716.00 41,208,093,050 XRP $401,604,255.04 -0.93 %
4 Bitcoin Cash (bitcoin-cash) Bitcoin Cash $121.92 $2,149,070,775.00 17,627,325 BCH $208,448,492.73 -0.6 %
5 EOS (eos) EOS $2.82 $2,552,662,793.00 906,245,118 EOS $811,358,435.75 -0.75 %
6 Litecoin (litecoin) Litecoin $43.26 $2,617,985,289.00 60,512,475 LTC $1,024,846,969.78 -1.32 %
7 Cardano (cardano) Cardano $0.04 $1,056,705,037.00 25,927,070,538 ADA $12,815,481.21 -0.88 %
8 Stellar (stellar) Stellar $0.08 $1,497,995,101.00 19,174,868,660 XLM $131,889,613.58 -0.18 %
9 IOTA (iota) IOTA $0.27 $761,536,504.00 2,779,530,283 MIOTA $8,835,014.95 -0.07 %
10 TRON (tron) TRON $0.02 $1,575,196,452.00 66,682,072,191 TRX $112,036,283.51 -1.75 %
Nguồn: Tổng hợp bởi Tỷ giá