Bảng Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử mới nhất - Cập nhật lúc 10:00:14 18/08/2019

Cập nhật lúc: 10:00:14 18/08/2019
Tiền ảo Giá (USD) Giá (VND) Vốn hóa thị trường Đơn vị hiện có Thanh khoản 24h % (24h)
Bitcoin 10,188.50 1,175,870 182,196,000,000 17,882,500 13,174,500,000 -1.6160
Ethereum 184.88 1,175,870 19,850,300,000 107,366,000 5,351,470,000 +0.0149
XRP 0.26 1,175,870 11,360,600,000 99,991,400,000 960,606,000 +1.4724
Bitcoin Cash