Giá aelf(aelf) mới nhất ngày hôm nay - 15:00:10 20/01/2020

$0.06 (-4.492%)


1 ELF = 1.0 ELF

Quy đổi VNĐ 1 aelf = ~1,852 đồng
Vốn hóa thị trường $ 33,545,300
Thanh khoản (24h) $ 18,251,300.000
Tổng ELF hiện có $ 880,000,000
Dao động 1 giờ -0.683%
Dao động 24 giờ -4.492%
Dao động 7 ngày 10.890%

Biểu đồ giá aelf (aelf) - aelf trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật aelf gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
29/01/2020 18:00 0.00437309 23.000 140,361 +3.684 +14.771
29/01/2020 17:00 0.00436262 23.000 149,323 +4.273 +14.365
29/01/2020 16:00 0.00437762 23.000 149,890 +5.340 +14.604
29/01/2020 15:00 0.00438302 23.000 155,186 +5.790 +14.601
29/01/2020 14:00 0.00434761 23.000 147,938 +4.824 +13.532
29/01/2020 13:00 0.00438051 23.000 136,932 +5.381 +14.285
29/01/2020 12:00 0.00437708 23.000 138,250 +4.254 +14.122
29/01/2020 11:00 0.00437004 23.000 156,846 +3.455 +13.973
29/01/2020 10:00 0.00438841 23.000 157,200 +3.307 +14.441
29/01/2020 09:00 0.00433822 23.000 168,902 +2.511 +13.107
29/01/2020 08:00 0.00433199 23.000 174,258 +2.963 +13.013
29/01/2020 07:00 0.00430814 23.000 177,753 +3.041 +12.487
29/01/2020 06:00 0.00425797 23.000 174,832 +2.251 +11.350
29/01/2020 05:00 0.00424839 23.000 164,823 +2.069 +11.261
29/01/2020 04:00 0.00418331 23.000 195,498 +0.741 +9.702
29/01/2020 03:00 0.0042068 23.000 171,088 +1.946 +10.442
29/01/2020 02:00 0.00416661 23.000 191,750 +1.575 +9.488
29/01/2020 01:00 0.00416552 23.000 168,482 +1.852 +9.564
29/01/2020 00:00 0.00415905 23.000 169,963 +1.781 +9.454
28/01/2020 23:00 0.00417169 23.000 168,308 +2.071 +9.856
28/01/2020 22:00 0.00416186 23.000 155,830 +1.998 +9.678
28/01/2020 21:00 0.00419838 23.000 161,379 +3.103 +10.710
28/01/2020 20:00 0.00419418 23.000 158,224 +3.463 +10.602
28/01/2020 19:00 0.00424939 23.000 152,511 +5.280 +12.055

Biểu đồ tỷ giá aelf
Aelf (ELF) là một mạng lưới điện toán đám mây phân tán được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng blockchain của công ty Aelf gồm một nhóm nhiều chuyên gia về blokchain đến từ Trung Quốc. ELF coin được sử dụng để thanh toán các khoản phí trong hệ thống, ví dụ như triển khai các hợp đồng thông minh, vận hành và nâng cấp hệ thống hoặc được dùng để cộng đồng bỏ phiếu về các quyết định quan trọng và nhiều dịch vụ khác

Các tính năng nổi bật và khác biệt của nền tảng blockchain Aelf:

  • Tăng khả năng mở rộng: Hiện nay, các nền tảng blockchain cũ không thể mở rộng quá trình trao đổi, sức mạnh xử lý của một node hay một máy đào sẽ quyết định sức mạnh của cả mạng lưới. Chính vì thế sự xuất hiện của AELF blockchain có thể mở rộng hiệu suất đến quy mô thương mại.
  • Khả năng tự phát triển rộng rãi: Nhờ có giao thức blockchain chéo cùng nền tảng điện toán được xây dựng riêng nên có thể kết nối được nhiều blockchain hơn, điều đó làm cho việc xây dựng một blockchain tùy biến là dễ dàng
  • Tách biệt tài nguyên và giao tiếp cross-chain: Hệ thống Blockchain của Bitcoin hay Ethereum hiện tại không thể tách tài nguyên cho các hợp đồng thông minh khác nhau, dẫn đến ảnh hưởng hiệu suất hoạt động của hệ thống.

Lưu trữ Aelf coin

Các ví có thể lữu trữ Đồng tiền điện tử ELF là các ví tuân thủ theo chuẩn ERC20 và các loại được dùng phổ biến hiện nay là MyEtherWallet, Trezor, Ledger Wallet,.. để lưu trữ ELF coin. Bởi vì ELF coin là đồng tiền mã hóa được tạo ra theo chuẩn ERC20.