Giá aelf(aelf) mới nhất ngày hôm nay - 05:15:04 31/03/2020

$0.06 (13.255%)


1 ELF = 1.0 ELF

Quy đổi VNĐ 1 aelf = ~1,422 đồng
Vốn hóa thị trường $ 32,703,800
Thanh khoản (24h) $ 37,045,700.000
Tổng ELF hiện có $ 880,000,000
Dao động 1 giờ 0.503%
Dao động 24 giờ 13.255%
Dao động 7 ngày 6.458%

Biểu đồ giá aelf (aelf) - aelf trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật aelf gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
31/03/2020 05:15 4.9846 237.000 1,400,650,000 +2.197 +1.052
31/03/2020 05:00 4.99137 237.000 1,419,230,000 +2.234 +1.297
31/03/2020 04:45 4.98335 237.000 1,413,020,000 +2.025 +1.197
31/03/2020 04:30 4.98268 237.000 1,406,880,000 +1.884 +1.300
31/03/2020 04:15 4.98002 237.000 1,398,820,000 +1.763 +1.302
31/03/2020 04:00 4.98157 237.000 1,408,990,000 +1.611 +1.470
31/03/2020 03:45 4.97294 236.000 1,403,300,000 +1.320 +1.348
31/03/2020 03:30 4.98342 236.000 1,402,240,000 +1.265 +1.654
31/03/2020 03:15 4.97592 236.000 1,393,550,000 +0.961 +1.548
31/03/2020 03:00 4.98691 236.000 1,418,780,000 +0.900 +1.856
31/03/2020 02:45 4.97115 236.000 1,416,320,000 +0.438 +1.578
31/03/2020 02:30 4.97459 236.000 1,431,360,000 +0.225 +1.764
31/03/2020 02:15 4.9724 236.000 1,424,550,000 +0.030 +1.758
31/03/2020 02:00 4.9743 236.000 1,451,750,000 -0.162 +1.867
31/03/2020 01:45 4.98014 236.000 1,449,350,000 -0.189 +2.025
31/03/2020 01:30 4.97888 236.000 1,442,750,000 -0.468 +2.072
31/03/2020 01:15 4.97301 236.000 1,436,820,000 -0.724 +1.975
31/03/2020 01:00 4.97143 236.000 1,452,170,000 -0.849 +2.019
31/03/2020 00:45 4.97326 236.000 1,449,950,000 -0.884 +2.106
31/03/2020 00:30 4.96949 236.000 1,446,220,000 -1.055 +2.078
31/03/2020 00:15 4.97345 236.000 1,447,990,000 -1.001 +2.191
31/03/2020 00:00 4.98443 236.000 1,468,390,000 -0.849 +2.475
30/03/2020 23:45 4.98623 236.000 1,467,260,000 -0.843 +2.547
30/03/2020 23:30 4.9595 236.000 1,454,740,000 -1.393 +2.064

Biểu đồ tỷ giá aelf
Aelf (ELF) là một mạng lưới điện toán đám mây phân tán được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng blockchain của công ty Aelf gồm một nhóm nhiều chuyên gia về blokchain đến từ Trung Quốc. ELF coin được sử dụng để thanh toán các khoản phí trong hệ thống, ví dụ như triển khai các hợp đồng thông minh, vận hành và nâng cấp hệ thống hoặc được dùng để cộng đồng bỏ phiếu về các quyết định quan trọng và nhiều dịch vụ khác

Các tính năng nổi bật và khác biệt của nền tảng blockchain Aelf:

  • Tăng khả năng mở rộng: Hiện nay, các nền tảng blockchain cũ không thể mở rộng quá trình trao đổi, sức mạnh xử lý của một node hay một máy đào sẽ quyết định sức mạnh của cả mạng lưới. Chính vì thế sự xuất hiện của AELF blockchain có thể mở rộng hiệu suất đến quy mô thương mại.
  • Khả năng tự phát triển rộng rãi: Nhờ có giao thức blockchain chéo cùng nền tảng điện toán được xây dựng riêng nên có thể kết nối được nhiều blockchain hơn, điều đó làm cho việc xây dựng một blockchain tùy biến là dễ dàng
  • Tách biệt tài nguyên và giao tiếp cross-chain: Hệ thống Blockchain của Bitcoin hay Ethereum hiện tại không thể tách tài nguyên cho các hợp đồng thông minh khác nhau, dẫn đến ảnh hưởng hiệu suất hoạt động của hệ thống.

Lưu trữ Aelf coin

Các ví có thể lữu trữ Đồng tiền điện tử ELF là các ví tuân thủ theo chuẩn ERC20 và các loại được dùng phổ biến hiện nay là MyEtherWallet, Trezor, Ledger Wallet,.. để lưu trữ ELF coin. Bởi vì ELF coin là đồng tiền mã hóa được tạo ra theo chuẩn ERC20.