Giá aelf(aelf) mới nhất ngày hôm nay - 22:00:05 24/06/2020

$0.10 (-3.128%)


1 ELF = 1.0 ELF

Quy đổi VNĐ 1 aelf = ~2,392 đồng
Vốn hóa thị trường $ 55,951,900
Thanh khoản (24h) $ 21,300,700.000
Tổng ELF hiện có $ 880,000,000
Dao động 1 giờ -0.943%
Dao động 24 giờ -3.128%
Dao động 7 ngày 2.594%

Biểu đồ giá aelf (aelf) - aelf trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật aelf gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
09/07/2020 08:15 244.919 5,071.000 9,939,320,000 +2.244 +5.883
09/07/2020 08:00 245.509 5,071.000 9,971,300,000 +2.530 +6.129
09/07/2020 07:45 245.678 5,071.000 9,914,650,000 +2.658 +6.179
09/07/2020 07:30 245.453 5,071.000 9,879,320,000 +2.591 +6.066
09/07/2020 07:15 245.983 5,071.000 9,879,920,000 +2.847 +6.275
09/07/2020 07:00 246.663 5,070.000 9,886,170,000 +3.210 +6.542
09/07/2020 06:45 246.502 5,070.000 9,856,460,000 +3.188 +6.465
09/07/2020 06:30 246.544 5,070.000 9,832,770,000 +3.251 +6.489
09/07/2020 06:15 247.019 5,070.000 9,834,830,000 +3.475 +6.695
09/07/2020 06:00 247.4 5,070.000 9,867,450,000 +3.667 +6.855
09/07/2020 05:45 247.553 5,070.000 9,846,540,000 +3.740 +6.918
09/07/2020 05:30 246.893 5,070.000 9,790,400,000 +3.480 +6.632
09/07/2020 05:15 247.052 5,070.000 9,772,790,000 +3.584 +6.707
09/07/2020 05:00 247.088 5,070.000 9,803,890,000 +3.624 +6.734
09/07/2020 04:45 247.208 5,070.000 9,765,460,000 +3.799 +6.825
09/07/2020 04:30 246.613 5,070.000 9,734,160,000 +3.575 +6.584
09/07/2020 04:15 246.065 5,070.000 9,682,700,000 +3.333 +6.377
09/07/2020 04:00 245.807 5,070.000 9,665,010,000 +3.213 +6.286
09/07/2020 03:45 247.014 5,070.000 9,628,640,000 +3.703 +6.826
09/07/2020 03:30 247.316 5,069.000 9,587,720,000 +3.809 +6.990
09/07/2020 03:15 247.671 5,069.000 9,531,330,000 +3.943 +7.157
09/07/2020 03:00 247.909 5,068.000 9,518,660,000 +3.981 +7.288
09/07/2020 02:45 248.131 5,068.000 9,470,980,000 +4.053 +7.397
09/07/2020 02:30 247.065 5,068.000 9,348,140,000 +3.579 +6.949

Biểu đồ tỷ giá aelf
Aelf (ELF) là một mạng lưới điện toán đám mây phân tán được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng blockchain của công ty Aelf gồm một nhóm nhiều chuyên gia về blokchain đến từ Trung Quốc. ELF coin được sử dụng để thanh toán các khoản phí trong hệ thống, ví dụ như triển khai các hợp đồng thông minh, vận hành và nâng cấp hệ thống hoặc được dùng để cộng đồng bỏ phiếu về các quyết định quan trọng và nhiều dịch vụ khác

Các tính năng nổi bật và khác biệt của nền tảng blockchain Aelf:

  • Tăng khả năng mở rộng: Hiện nay, các nền tảng blockchain cũ không thể mở rộng quá trình trao đổi, sức mạnh xử lý của một node hay một máy đào sẽ quyết định sức mạnh của cả mạng lưới. Chính vì thế sự xuất hiện của AELF blockchain có thể mở rộng hiệu suất đến quy mô thương mại.
  • Khả năng tự phát triển rộng rãi: Nhờ có giao thức blockchain chéo cùng nền tảng điện toán được xây dựng riêng nên có thể kết nối được nhiều blockchain hơn, điều đó làm cho việc xây dựng một blockchain tùy biến là dễ dàng
  • Tách biệt tài nguyên và giao tiếp cross-chain: Hệ thống Blockchain của Bitcoin hay Ethereum hiện tại không thể tách tài nguyên cho các hợp đồng thông minh khác nhau, dẫn đến ảnh hưởng hiệu suất hoạt động của hệ thống.

Lưu trữ Aelf coin

Các ví có thể lữu trữ Đồng tiền điện tử ELF là các ví tuân thủ theo chuẩn ERC20 và các loại được dùng phổ biến hiện nay là MyEtherWallet, Trezor, Ledger Wallet,.. để lưu trữ ELF coin. Bởi vì ELF coin là đồng tiền mã hóa được tạo ra theo chuẩn ERC20.