Giá Binance Coin(binance-coin) mới nhất ngày hôm nay - 14:00:06 18/07/2019

Binance Coin (binance-coin)

Xếp hạng: 8
Xem các đồng khác

$27.90 (8.114%)


1 BNB = 1.0 BNB

Quy đổi VNĐ 1 binance-coin = ~646,408 đồng
Vốn hóa thị trường $ 3,046,330,000
Thanh khoản (24h) $ 597,724,000.000
Tổng BNB hiện có $ 109,175,000
Dao động 1 giờ 1.158%
Dao động 24 giờ 8.114%
Dao động 7 ngày -8.357%

Biểu đồ giá Binance Coin (binance-coin) - binance-coin trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Binance Coin gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/07/2019 14:00 9920.78 7,744.000 24,171,400,000 +3.717 -14.794
18/07/2019 13:00 9845.62 7,742.000 23,845,300,000 +3.244 -15.612
18/07/2019 12:00 9895.47 7,743.000 23,940,800,000 +4.217 -15.539
18/07/2019 11:00 9724.5 7,743.000 23,457,200,000 +3.076 -17.329
18/07/2019 10:00 9807.78 7,742.000 23,949,300,000 +4.104 -16.820
18/07/2019 09:00 9801.88 7,740.000 24,453,800,000 +3.518 -17.074
18/07/2019 08:00 9633.16 7,735.000 24,431,000,000 +1.228 -18.838
18/07/2019 07:00 9698.5 7,735.000 24,543,900,000 +1.651 -18.733
18/07/2019 06:00 9767.53 7,735.000 25,085,900,000 +2.127 -18.637
18/07/2019 05:00 9861.31 7,735.000 25,615,500,000 +2.520 -18.288
18/07/2019 04:00 9745.93 7,735.000 25,705,100,000 +0.679 -19.573
18/07/2019 03:00 9823.69 7,735.000 25,983,100,000 +1.281 -19.434
18/07/2019 02:00 9934.87 7,734.000 26,290,200,000 +2.285 -19.121
18/07/2019 01:00 9818.71 7,734.000 26,492,400,000 +0.492 -20.639
18/07/2019 00:00 9741.74 7,734.000 27,721,500,000 -2.549 -21.727
17/07/2019 23:00 9743.97 7,734.000 28,770,400,000 -4.950 -22.186
17/07/2019 22:00 9693.64 7,734.000 28,135,900,000 -7.245 -23.161
17/07/2019 21:00 9525.93 7,734.000 27,279,900,000 -9.433 -24.978
17/07/2019 20:00 9489.3 7,734.000 27,319,500,000 -10.458 -25.618
17/07/2019 19:00 9208.94 7,734.000 26,444,500,000 -13.771 -28.127
17/07/2019 18:00 9367.09 7,734.000 26,120,000,000 -12.730 -27.211
17/07/2019 17:00 9508.27 7,734.000 26,031,200,000 -11.635 -26.401
17/07/2019 16:00 9559.51 7,734.000 26,150,500,000 -11.221 -26.241
17/07/2019 15:00 9591.86 7,737.000 26,239,500,000 -10.914 -26.009

Biểu đồ tỷ giá Binance Coin
Giới thiệu đồng Binance Coin (BNB).

 

Binance coin (BNB) là một đồng tiền kỹ thuật số phát triển trên nền tảng blockchain của Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20. BNB coin được phát hành bởi Binance – sàn giao dịch tiền tệ số lớn nhất của Trung Quốc, với mục đích duy trì và phát triển hệ thống của Binance. BNB coin được sử dụng để giao dịch với các đồng coin khác trên sàn Binance cùng với BTC, ETH

Đồng tiền Binance coin được sàn Binance phát hành trong đợt ICO với tổng lượng coin là 200 triệu. Trong đó 50% được bán công khai, 40% dành cho đội sáng lập và 10% cho các nhà đầu tư sớm. Sàn Binance sẽ có kế hoạch mua lại BNB coin và hủy đi 100 triệu coin chỉ để lại 100 triệu coin (hiện tại đã hoàn tất và tổng số BNB chỉ còn 100 triệu).