Giá Binance Coin(binance-coin) mới nhất ngày hôm nay - 00:03:14 22/05/2019

Binance Coin (binance-coin)

Xếp hạng: 7
Xem các đồng khác

$31.22 (9.121%)


1 BNB = 1.0 BNB

Quy đổi VNĐ 1 binance-coin = ~729,213 đồng
Vốn hóa thị trường $ 4,406,790,000
Thanh khoản (24h) $ 704,746,000.000
Tổng BNB hiện có $ 189,175,000
Dao động 1 giờ 0.192%
Dao động 24 giờ 9.121%
Dao động 7 ngày 33.175%

Biểu đồ giá Binance Coin (binance-coin) - binance-coin trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Binance Coin gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
22/05/2019 00:03 31.215 147.000 704,746,000 +9.121 +33.175
21/05/2019 22:03 29.8544 148.000 580,269,000 +4.119 +26.847
21/05/2019 20:03 29.5876 148.000 542,451,000 +3.710 +24.588
21/05/2019 18:03 28.5713 148.000 419,757,000 -0.123 +19.460
21/05/2019 16:03 28.4851 148.000 434,452,000 -0.557 +18.628
21/05/2019 14:03 28.4651 148.000 430,849,000 -1.072 +18.188
21/05/2019 12:03 28.6076 148.000 483,193,000 -0.998 +18.715
21/05/2019 10:03 28.7973 148.000 454,221,000 +0.232 +19.243
21/05/2019 08:02 28.9799 148.000 452,736,000 +0.150 +20.281
21/05/2019 06:06 29.0093 148.000 456,870,000 -0.731 +20.826
21/05/2019 04:06 29.1499 148.000 460,349,000 +0.030 +21.847
21/05/2019 02:03 28.582 148.000 443,834,000 -1.550 +20.216
21/05/2019 00:03 28.738 148.000 464,425,000 -0.770 +21.603
20/05/2019 22:03 28.6413 148.000 469,492,000 -1.501 +22.051
20/05/2019 20:03 28.3015 148.000 418,868,000 -2.683 +21.523
20/05/2019 18:03 28.648 148.000 378,350,000 -2.596 +24.034
20/05/2019 16:05 28.6703 148.000 416,430,000 -2.515 +25.610
20/05/2019 14:04 28.6701 148.000 423,938,000 -0.921 +27.566
20/05/2019 12:05 28.8173 148.000 435,732,000 +0.374 +30.491
20/05/2019 10:04 28.6656 148.000 482,063,000 +1.728 +32.183
20/05/2019 08:03 28.9284 148.000 528,310,000 +3.674 +35.991
20/05/2019 06:03 29.1484 148.000 488,060,000 +3.718 +39.257
20/05/2019 04:02 29.1543 148.000 506,400,000 +5.723 +40.679
20/05/2019 02:02 29.0867 148.000 513,027,000 +6.524 +40.523

Biểu đồ tỷ giá Binance Coin
Giới thiệu đồng Binance Coin (BNB).

 

Binance coin (BNB) là một đồng tiền kỹ thuật số phát triển trên nền tảng blockchain của Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20. BNB coin được phát hành bởi Binance – sàn giao dịch tiền tệ số lớn nhất của Trung Quốc, với mục đích duy trì và phát triển hệ thống của Binance. BNB coin được sử dụng để giao dịch với các đồng coin khác trên sàn Binance cùng với BTC, ETH

Đồng tiền Binance coin được sàn Binance phát hành trong đợt ICO với tổng lượng coin là 200 triệu. Trong đó 50% được bán công khai, 40% dành cho đội sáng lập và 10% cho các nhà đầu tư sớm. Sàn Binance sẽ có kế hoạch mua lại BNB coin và hủy đi 100 triệu coin chỉ để lại 100 triệu coin (hiện tại đã hoàn tất và tổng số BNB chỉ còn 100 triệu).