Bitcoin Cash

Giá Bitcoin Cash (bitcoin-cash) mới nhất ngày hôm nay - 22/03/2019 01:53:40

Bitcoin Cash (bitcoin-cash)

Xếp hạng: 6
Xem các đồng khác
$153.99 (-3.23%)
1 BCH = 0.03841434 BTC
Quy đổi VNĐ 1 BCH = ~3,634,725 đồng
Vốn hóa thị trường $2,723,246,533.00
Thanh khoản (24h) $476,754,115.70
Tổng BTC hiện có $17,684,700.00
Dao động 1 giờ 0.1%
Dao động 24 giờ -3.23%
Dao động 7 ngày 15.13%

Biểu đồ giá Bitcoin Cash (bitcoin-cash) - bitcoin-cash/USD trực tiếp theo thời gian thực


Đang tải dữ liệu từ tygia.vn...Bitcoin Cash_BCH