Giá Bitcoin Cash(bitcoin-cash) mới nhất ngày hôm nay - 02:03:03 21/05/2019

Bitcoin Cash (bitcoin-cash)

Xếp hạng: 4
Xem các đồng khác

$398.72 (-4.660%)


1 BCH = 1.0 BCH

Quy đổi VNĐ 1 bitcoin-cash = ~9,331,120 đồng
Vốn hóa thị trường $ 7,094,360,000
Thanh khoản (24h) $ 2,936,560,000.000
Tổng BCH hiện có $ 17,792,700
Dao động 1 giờ -0.374%
Dao động 24 giờ -4.660%
Dao động 7 ngày 3.394%

Biểu đồ giá Bitcoin Cash (bitcoin-cash) - bitcoin-cash trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Bitcoin Cash gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
21/05/2019 02:03 398.723 319.000 2,936,560,000 -4.660 +3.394
21/05/2019 00:03 402.817 319.000 3,025,820,000 -2.873 +5.544
20/05/2019 22:03 400.597 319.000 3,100,340,000 -1.873 +6.969
20/05/2019 20:03 394.179 321.000 2,945,630,000 -3.138 +7.176
20/05/2019 18:03 406.787 321.000 2,937,210,000 -0.962 +12.197
20/05/2019 16:05 404.391 321.000 3,264,400,000 +0.262 +13.142
20/05/2019 14:04 402.346 321.000 3,261,820,000 +1.390 +13.088
20/05/2019 12:05 409.064 321.000 3,338,910,000 +4.073 +15.546
20/05/2019 10:04 402.095 321.000 3,340,150,000 +5.632 +13.460
20/05/2019 08:03 407.072 321.000 3,450,700,000 +11.805 +14.819
20/05/2019 06:03 426.703 321.000 3,145,930,000 +18.555 +21.008
20/05/2019 04:02 421.132 321.000 3,102,270,000 +16.378 +20.014
20/05/2019 02:02 417.606 321.000 3,004,510,000 +15.349 +18.997
20/05/2019 00:03 413.158 321.000 2,866,740,000 +13.881 +17.737
19/05/2019 22:03 409.353 321.000 2,740,730,000 +13.494 +16.242
19/05/2019 20:03 407.434 321.000 2,694,840,000 +13.790 +14.748
19/05/2019 18:07 412.56 321.000 2,593,430,000 +15.468 +14.967
19/05/2019 16:03 401.091 321.000 2,366,000,000 +12.086 +11.279
19/05/2019 14:03 394.518 321.000 2,327,000,000 +8.262 +9.734
19/05/2019 12:03 395.549 321.000 2,311,270,000 +8.047 +9.667
19/05/2019 10:03 377.521 321.000 2,157,690,000 +3.870 +5.771
19/05/2019 08:03 359.699 321.000 1,999,370,000 -0.853 +2.465
19/05/2019 06:02 360.117 321.000 2,294,000,000 -0.901 +4.467
19/05/2019 04:02 361.755 321.000 2,369,840,000 +0.980 +6.519

Biểu đồ tỷ giá Bitcoin Cash
Giới thiệu đồng Bitcoin Cash (BHC). 

 

Bitcoin Cash hay còn gọi tắt là BCH là đồng coin phân tách từ Bitcoin, nó ra đời sau đề xuất fork của Bitcoin vào ngày 1/8/2017 với nhiều tính năng vượt trội hơn Bitcoin. Điểm đặc biệt chính là ngay sau khi hard fork xảy ra, những ai sở hữu Bitcoin sẽ được thưởng Bitcoin Cash theo tỉ lệ 1:1.

Dù được hình thành từ nguồn của Bitcoin nhưng Bitcoin Cash là một đồng coin riêng hoàn toàn độc lập, được mua bán trao đổi như mọi đồng coin khác.

Bitcoin Cash là một loại tiền điện tử mạng ngang hàng trên Internet. Bitcoin Cash hoàn toàn phân cấp, không có ngân hàng trung ương và bên thứ ba can thiệp.

Cần nhấn mạnh vào khái niệm “tiền điện tử mạng ngang hàng” ở đây. Mục tiêu của Bitcoin Cash là trở thành một loại Cryptocurrency chỉ tập trung vào hiệu suất giao dịch.

Bitcoin Cash là sự nối tiếp của dự án tiền tệ kỹ thuật số mạng ngang hàng Bitcoin. Nó là một nhánh của sổ cái Blockchain Bitcoin, với quy tắc đồng thuận nâng cấp cho phép nó phát triển và mở rộng