Bitcoin Cash

Giá Bitcoin Cash (bitcoin-cash) mới nhất ngày hôm nay - 22/11/2018 18:36:07

Bitcoin Cash (bitcoin-cash)

Xếp hạng: 4
Xem các đồng khác
$222.99 (-7.59%)
1 BCH = 0.04961073 BTC
Quy đổi VNĐ 1 BCH = ~5,295,217 đồng
Vốn hóa thị trường $3,896,053,176.00
Thanh khoản (24h) $64,014,492.65
Tổng BTC hiện có $17,471,500.00
Dao động 1 giờ -0.4%
Dao động 24 giờ -7.59%
Dao động 7 ngày -48.5%

Biểu đồ giá Bitcoin Cash (bitcoin-cash) - bitcoin-cash/USD trực tiếp theo thời gian thực


Đang tải dữ liệu từ tygia.vn...Bitcoin Cash_BCH