Giá Bitcoin Cash(bitcoin-cash) mới nhất ngày hôm nay - 18:00:04 18/01/2020

Bitcoin Cash (bitcoin-cash)

Xếp hạng: 4
Xem các đồng khác

$368.56 (6.794%)


1 BCH = 1.0 BCH

Quy đổi VNĐ 1 bitcoin-cash = ~5,235,560 đồng
Vốn hóa thị trường $ 6,718,500,000
Thanh khoản (24h) $ 6,447,510,000.000
Tổng BCH hiện có $ 18,229,300
Dao động 1 giờ -0.659%
Dao động 24 giờ 6.794%
Dao động 7 ngày 37.605%

Biểu đồ giá Bitcoin Cash (bitcoin-cash) - bitcoin-cash trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Bitcoin Cash gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/01/2020 18:00 368.555 415.000 6,447,510,000 +6.794 +37.605
18/01/2020 17:00 372.206 415.000 6,458,140,000 +7.809 +38.860
18/01/2020 16:00 361.025 415.000 6,109,990,000 +4.695 +34.551
18/01/2020 15:00 359.215 415.000 6,150,120,000 +4.540 +33.741
18/01/2020 14:00 360.406 415.000 6,141,270,000 +4.775 +33.857
18/01/2020 13:00 356.078 415.000 6,006,350,000 +3.960 +31.994
18/01/2020 12:00 363.08 415.000 5,991,560,000 +6.521 +34.528
18/01/2020 11:00 384.366 415.000 5,949,250,000 +14.485 +42.817
18/01/2020 10:00 385.869 415.000 6,079,100,000 +16.619 +43.894
18/01/2020 09:00 384.092 415.000 5,954,400,000 +17.843 +43.709
18/01/2020 08:00 394.47 415.000 5,720,850,000 +21.586 +48.138
18/01/2020 07:00 367.409 415.000 5,138,000,000 +12.901 +38.490
18/01/2020 06:00 374.572 415.000 5,130,720,000 +14.663 +41.753
18/01/2020 05:00 366.588 415.000 4,956,960,000 +12.017 +39.175
18/01/2020 04:00 367.806 415.000 4,925,890,000 +12.562 +40.134
18/01/2020 03:00 364.462 415.000 4,764,840,000 +11.536 +39.741
18/01/2020 02:00 360.875 415.000 4,421,370,000 +10.758 +39.368
18/01/2020 01:00 357.453 415.000 4,350,070,000 +10.198 +39.155
18/01/2020 00:00 355.724 415.000 4,329,720,000 +10.213 +39.637
17/01/2020 23:00 343.784 415.000 4,056,910,000 +7.091 +36.083
17/01/2020 22:00 335.206 415.000 3,934,730,000 +4.834 +33.725
17/01/2020 21:00 339.694 415.000 3,937,790,000 +6.039 +36.526
17/01/2020 20:00 339.42 415.000 3,951,720,000 +5.306 +37.433
17/01/2020 19:00 345.102 415.000 4,007,700,000 +7.159 +40.755

Biểu đồ tỷ giá Bitcoin Cash
Giới thiệu đồng Bitcoin Cash (BHC). 

 

Bitcoin Cash hay còn gọi tắt là BCH là đồng coin phân tách từ Bitcoin, nó ra đời sau đề xuất fork của Bitcoin vào ngày 1/8/2017 với nhiều tính năng vượt trội hơn Bitcoin. Điểm đặc biệt chính là ngay sau khi hard fork xảy ra, những ai sở hữu Bitcoin sẽ được thưởng Bitcoin Cash theo tỉ lệ 1:1.

Dù được hình thành từ nguồn của Bitcoin nhưng Bitcoin Cash là một đồng coin riêng hoàn toàn độc lập, được mua bán trao đổi như mọi đồng coin khác.

Bitcoin Cash là một loại tiền điện tử mạng ngang hàng trên Internet. Bitcoin Cash hoàn toàn phân cấp, không có ngân hàng trung ương và bên thứ ba can thiệp.

Cần nhấn mạnh vào khái niệm “tiền điện tử mạng ngang hàng” ở đây. Mục tiêu của Bitcoin Cash là trở thành một loại Cryptocurrency chỉ tập trung vào hiệu suất giao dịch.

Bitcoin Cash là sự nối tiếp của dự án tiền tệ kỹ thuật số mạng ngang hàng Bitcoin. Nó là một nhánh của sổ cái Blockchain Bitcoin, với quy tắc đồng thuận nâng cấp cho phép nó phát triển và mở rộng