Bitcoin Cash

Giá Bitcoin Cash (bitcoin-cash) mới nhất ngày hôm nay - 09/12/2018 20:14:12

Bitcoin Cash (bitcoin-cash)

Xếp hạng: 5
Xem các đồng khác
$109.81 (8.42%)
1 BCH = 0.03123488 BTC
Quy đổi VNĐ 1 BCH = ~2,590,857 đồng
Vốn hóa thị trường $1,921,820,139.00
Thanh khoản (24h) $114,442,749.52
Tổng BTC hiện có $17,501,075.00
Dao động 1 giờ 0.1%
Dao động 24 giờ 8.42%
Dao động 7 ngày -36.98%

Biểu đồ giá Bitcoin Cash (bitcoin-cash) - bitcoin-cash/USD trực tiếp theo thời gian thực


Đang tải dữ liệu từ tygia.vn...Bitcoin Cash_BCH