Giá Bitcoin Diamond(bitcoin-diamond) mới nhất ngày hôm nay - 18:00:05 12/12/2019

Bitcoin Diamond (bitcoin-diamond)

Xếp hạng: 61
Xem các đồng khác

$0.37 (0.195%)


1 BCD = 1.0 BCD

Quy đổi VNĐ 1 bitcoin-diamond = ~11,506 đồng
Vốn hóa thị trường $ 68,849,400
Thanh khoản (24h) $ 28,073,700.000
Tổng BCD hiện có $ 189,493,000
Dao động 1 giờ -0.033%
Dao động 24 giờ 0.195%
Dao động 7 ngày 1.350%

Biểu đồ giá Bitcoin Diamond (bitcoin-diamond) - bitcoin-diamond trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Bitcoin Diamond gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
12/12/2019 18:00 0.36918 25.000 28,073,700 +0.195 +1.350
12/12/2019 17:00 0.369311 25.000 28,095,200 +0.156 +1.359
12/12/2019 16:00 0.367766 25.000 28,104,700 -0.328 +0.933
12/12/2019 15:00 0.369607 25.000 28,103,900 +0.156 +1.443
12/12/2019 14:00 0.368083 25.000 28,133,100 -0.234 +1.142
12/12/2019 13:00 0.367863 25.000 28,174,200 -0.422 +1.134
12/12/2019 12:00 0.367963 25.000 27,701,600 -0.795 +1.288
12/12/2019 11:00 0.372043 25.000 28,184,000 -0.179 +2.452
12/12/2019 10:00 0.373704 25.000 28,258,800 -0.145 +3.006
12/12/2019 09:00 0.3723 25.000 28,172,800 -0.567 +2.628
12/12/2019 08:00 0.372699 25.000 27,762,400 -0.297 +2.634
12/12/2019 07:00 0.370574 25.000 28,318,400 -0.433 +1.933
12/12/2019 06:00 0.370244 25.000 27,881,000 -0.028 +1.751
12/12/2019 05:00 0.370126 25.000 27,911,400 +0.414 +1.483
12/12/2019 04:00 0.370091 25.000 28,341,700 +0.650 +1.151
12/12/2019 03:00 0.372454 25.000 24,747,100 +1.109 +1.498
12/12/2019 02:00 0.372531 25.000 28,840,000 +0.906 +1.375
12/12/2019 01:00 0.370949 25.000 53,340,100 +0.392 +0.801
12/12/2019 00:00 0.37084 25.000 68,807,400 +0.562 +0.635
11/12/2019 23:00 0.369928 25.000 67,817,100 +0.411 +0.328
11/12/2019 22:00 0.369551 25.000 64,441,000 +0.150 +0.102
11/12/2019 21:00 0.370152 25.000 64,408,200 +0.120 +0.221
11/12/2019 20:00 0.371861 25.000 64,357,500 +0.715 +0.840
11/12/2019 19:00 0.369683 25.000 64,377,900 +0.447 +0.427

Biểu đồ tỷ giá Bitcoin Diamond
Bitcoin Diamond (BCD) là gì?

Bitcoin Diamond viết tắt là BCD là một đồng tiền mã hóa giống như Bitcoin và nó được tạo ra sau khi đội ngũ phát triển của nó thực hiện đợt Fork từ nền tảng Blockchain của Bitcoin.

Bitcoin Diamond ra đời nhằm khắc phục các hạn chế của “anh cả” Bitcoin liên quan đến yếu tố bảo mật và kích thước block và thời gian thực hiện của các giao dịch.

Bitcoin Diamond được coi là một phần trong nền tảng blockchain của Bitcoin với nhiều công nghệ được nâng cấp đồng thời giữ được các tính năng ban đầu của Bitcoin.

Nó sử dụng một loạt các kỹ thuật mã hoá mới để tăng số lượng tiền được mã hóa trong một quá trình giao dịch, tăng cường sự riêng tư của khách hàng. Đồng thời tăng thời gian giao dịch lên nhiều lần.