Giá Bitcoin Diamond(bitcoin-diamond) mới nhất ngày hôm nay - 06:00:05 24/01/2020

Bitcoin Diamond (bitcoin-diamond)

Xếp hạng: 49
Xem các đồng khác

$0.53 (-9.309%)


1 BCD = 1.0 BCD

Quy đổi VNĐ 1 bitcoin-diamond = ~11,506 đồng
Vốn hóa thị trường $ 99,259,400
Thanh khoản (24h) $ 3,895,010.000
Tổng BCD hiện có $ 189,493,000
Dao động 1 giờ 0.438%
Dao động 24 giờ -9.309%
Dao động 7 ngày -22.904%

Biểu đồ giá Bitcoin Diamond (bitcoin-diamond) - bitcoin-diamond trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Bitcoin Diamond gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
24/01/2020 05:00 1.88098 171.000 344,009,000 -4.982 -1.890
24/01/2020 04:00 1.8595 171.000 339,263,000 -5.960 -2.744
24/01/2020 03:00 1.85504 171.000 335,952,000 -6.294 -2.742
24/01/2020 02:00 1.84464 171.000 330,888,000 -6.968 -3.141
24/01/2020 01:00 1.86517 171.000 330,210,000 -6.001 -1.991
24/01/2020 00:00 1.8657 171.000 329,411,000 -5.571 -1.757
23/01/2020 23:00 1.89738 171.000 334,088,000 -3.350 +0.143
23/01/2020 22:00 1.88126 171.000 329,487,000 -3.700 -0.478
23/01/2020 21:00 1.8838 171.000 325,240,000 -3.721 -0.257
23/01/2020 20:00 1.91152 171.000 325,528,000 -2.625 +1.275
23/01/2020 19:00 1.90113 171.000 322,121,000 -3.543 +0.699
23/01/2020 18:00 1.90502 171.000 323,270,000 -3.645 +0.868
23/01/2020 17:00 1.91753 171.000 314,542,000 -3.375 +1.472
23/01/2020 16:00 1.92404 171.000 315,953,000 -3.614 +1.834
23/01/2020 15:00 1.92485 171.000 318,960,000 -3.734 +1.767
23/01/2020 14:00 1.908 171.000 325,728,000 -4.111 +0.702
23/01/2020 13:00 1.92389 171.000 329,736,000 -2.386 +1.251
23/01/2020 12:00 1.93245 171.000 329,406,000 -1.236 +1.304
23/01/2020 11:00 1.93376 171.000 330,335,000 -0.964 +1.028
23/01/2020 10:00 1.94844 171.000 329,208,000 -0.145 +1.489
23/01/2020 09:00 1.95845 171.000 329,947,000 +0.237 +1.788
23/01/2020 08:00 1.98296 170.000 326,155,000 +1.473 +2.870
23/01/2020 07:00 1.99067 170.000 325,916,000 +1.972 +3.119
23/01/2020 06:00 1.98731 170.000 322,226,000 +2.097 +2.740

Biểu đồ tỷ giá Bitcoin Diamond
Bitcoin Diamond (BCD) là gì?

Bitcoin Diamond viết tắt là BCD là một đồng tiền mã hóa giống như Bitcoin và nó được tạo ra sau khi đội ngũ phát triển của nó thực hiện đợt Fork từ nền tảng Blockchain của Bitcoin.

Bitcoin Diamond ra đời nhằm khắc phục các hạn chế của “anh cả” Bitcoin liên quan đến yếu tố bảo mật và kích thước block và thời gian thực hiện của các giao dịch.

Bitcoin Diamond được coi là một phần trong nền tảng blockchain của Bitcoin với nhiều công nghệ được nâng cấp đồng thời giữ được các tính năng ban đầu của Bitcoin.

Nó sử dụng một loạt các kỹ thuật mã hoá mới để tăng số lượng tiền được mã hóa trong một quá trình giao dịch, tăng cường sự riêng tư của khách hàng. Đồng thời tăng thời gian giao dịch lên nhiều lần.