Giá Bitcoin(bitcoin) mới nhất ngày hôm nay - 10:00:14 18/08/2019

$10,188.50 (-1.616%)


1 BTC = 1.0 BTC

Quy đổi VNĐ 1 bitcoin = ~236,219,000 đồng
Vốn hóa thị trường $ 182,196,000,000
Thanh khoản (24h) $ 13,174,500,000.000
Tổng BTC hiện có $ 17,882,500
Dao động 1 giờ -0.106%
Dao động 24 giờ -1.616%
Dao động 7 ngày -10.421%

Biểu đồ giá Bitcoin (bitcoin) - bitcoin trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Bitcoin gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/08/2019 10:00 10188.5 7,834.000 13,174,500,000 -1.616 -10.421
18/08/2019 09:00 10192.3 7,834.000 13,302,500,000 -1.438 -10.400
18/08/2019 08:00 10236.4 7,834.000 13,491,100,000 -0.978 -10.019
18/08/2019 07:00 10233 7,834.000 13,780,800,000 -1.064 -10.059
18/08/2019 06:00 10240.5 7,834.000 13,851,800,000 -1.470 -10.002
18/08/2019 05:00 10153.1 7,834.000 13,982,400,000 -2.514 -10.778
18/08/2019 04:00 10103.1 7,834.000 13,887,500,000 -3.240 -11.242
18/08/2019 03:00 10190.5 7,834.000 13,991,100,000 -2.419 -10.509
18/08/2019 02:00 10192.5 7,834.000 14,009,900,000 -2.592 -10.531
18/08/2019 01:00 10142 7,834.000 13,760,500,000 -3.011 -10.992
18/08/2019 00:00 10331.9 7,834.000 13,789,700,000 -0.896 -9.521
17/08/2019 23:00 10345.3 7,834.000 14,177,000,000 +0.372 -9.738
17/08/2019 22:01 10334.1 7,834.000 14,706,500,000 +1.259 -10.149
17/08/2019 21:00 10348.2 7,834.000 15,008,200,000 +2.037 -10.324
17/08/2019 20:00 10355.7 7,834.000 15,214,600,000 +2.309 -10.550
17/08/2019 19:00 10358.4 7,834.000 15,639,900,000 +2.561 -10.805
17/08/2019 18:00 10407.8 7,834.000 16,445,000,000 +3.211 -10.658
17/08/2019 17:00 10446.9 7,834.000 16,560,200,000 +3.685 -10.581
17/08/2019 16:00 10400.6 7,834.000 16,785,500,000 +3.721 -11.219
17/08/2019 15:00 10374.3 7,834.000 17,090,200,000 +4.003 -11.688
17/08/2019 14:00 10374.2 7,834.000 17,482,300,000 +4.417 -11.959
17/08/2019 13:01 10376.4 7,834.000 17,851,400,000 +3.658 -12.246
17/08/2019 12:00 10354.9 7,834.000 19,298,800,000 +2.194 -12.549
17/08/2019 11:00 10333.8 7,834.000 19,736,000,000 +0.508 -12.750

Biểu đồ tỷ giá Bitcoin
Bitcoin (ký hiệu: BTC, XBT, BitcoinSign.svg) là một loại tiền mã hóa, được phát minh bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.

Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình: Không có một ngân hàng trung ương nào quản lý nó và hệ thống hoạt động dựa trên một giao thức mạng ngang hàng trên Internet. Sự cung ứng Bitcoin là tự động, hạn chế, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên các thuật toán. Bitcoin được cấp tới các máy tính "đào" Bitcoin để trả công cho việc xác minh giao dịch Bitcoin và ghi chúng vào cuốn sổ cái được phân tán trong mạng ngang hàng - được gọi là blockchain. Cuốn sổ cái này sử dụng Bitcoin là đơn vị kế toán. Mỗi bitcoin có thể được chia nhỏ tới 100 triệu đơn vị nhỏ hơn gọi là satoshi.

Phí giao dịch có thể áp dụng cho giao dịch mới tùy thuộc vào nguồn tài nguyên của mạng. Ngoài phí giao dịch, các thợ đào còn được trả công cho việc tạo ra các khối (block) chứa nhật ký giao dịch. Cứ mỗi 10 phút, một khối mới được tạo ra kèm theo một lượng Bitcoin được cấp phát. Số bitcoin được cấp cho mỗi khối phụ thuộc vào thời gian hoạt động của mạng lưới. Vào tháng 7 năm 2016, 12,5 bitcoin được cấp phát cho mỗi khối mới. Tốc độ lạm phát sẽ giảm một nửa còn 6,25 bitcoin vào tháng 7 năm 2020 và tiếp tục giảm một nửa sau mỗi chu kỳ 4 năm cho tới khi có tổng cộng 21 triệu Bitcoin được phát hành vào năm 2140. Ngoài việc đào Bitcoin, người dùng có thể có Bitcoin bằng cách trao đổi lấy Bitcoin khi bán tiền tệ, hàng hoá, hoặc dịch vụ khác.

Bitcoin là loại tiền mã hoá điển hình nhất, ra đời đầu tiên, và được sử dụng rộng rãi nhất trong thương mại điện tử. Các doanh nghiệp có xu hướng muốn thanh toán bằng Bitcoin để giảm thiểu chi phí. Đến tháng 7 năm 2018, lượng tiền cơ sở của Bitcoin được định giá hơn 109 tỷ đô la Mỹ - là loại tiền mã hóa có giá trị thị trường lớn nhất. Những biến động lớn trong giá trị của mỗi bitcoin đã tạo nên những lời chỉ trích về tính phù hợp kinh tế của Bitcoin như là một loại tiền tệ.

Lưu ý rằng, thuật ngữ Bitcoin được viết hoa khi nhắc tới như một giao thức, phần mềm, hoặc cộng đồng và được viết thường khi được nhắc tới như một đơn vị tiền tệ.