Giá Dash(dash) mới nhất ngày hôm nay - 13:00:05 20/01/2020

$103.34 (-3.288%)


1 DASH = 1.0 DASH

Quy đổi VNĐ 1 dash = ~1,645,830 đồng
Vốn hóa thị trường $ 958,662,000
Thanh khoản (24h) $ 1,093,670,000.000
Tổng DASH hiện có $ 9,277,050
Dao động 1 giờ 1.430%
Dao động 24 giờ -3.288%
Dao động 7 ngày 58.514%

Biểu đồ giá Dash (dash) - dash trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Dash gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
02/12/2019 09:00 0.226726 505.000 1,074,180,000 +1.299 +3.812
02/12/2019 08:00 0.223304 505.000 1,176,320,000 -0.736 +1.617
02/12/2019 07:00 0.225386 505.000 1,176,870,000 -0.195 +1.798
02/12/2019 06:00 0.223965 505.000 1,155,660,000 -0.979 +0.424
02/12/2019 05:00 0.223917 505.000 1,148,550,000 -0.854 -0.284
02/12/2019 04:00 0.222972 505.000 1,145,730,000 -1.084 -1.351
02/12/2019 03:00 0.221141 505.000 1,130,060,000 -1.854 -2.749
02/12/2019 02:00 0.221604 505.000 1,127,150,000 -1.783 -2.952
02/12/2019 01:00 0.22204 505.000 1,126,970,000 -1.860 -3.101
02/12/2019 00:00 0.22288 505.000 1,135,990,000 -1.603 -2.978
01/12/2019 23:00 0.222427 505.000 1,141,900,000 -1.833 -3.344
01/12/2019 22:00 0.223269 505.000 1,140,970,000 -1.723 -3.131
01/12/2019 21:00 0.223822 505.000 1,144,650,000 -1.855 -3.086
01/12/2019 20:00 0.222128 505.000 1,115,340,000 -2.977 -3.915
01/12/2019 19:01 0.221601 505.000 1,111,830,000 -3.457 -4.206
01/12/2019 18:00 0.221707 505.000 1,079,990,000 -3.608 -4.243
01/12/2019 17:00 0.221182 505.000 1,116,410,000 -4.078 -4.548
01/12/2019 16:01 0.221241 505.000 1,118,740,000 -4.156 -4.546
01/12/2019 15:03 0.22214 505.000 1,198,030,000 -3.946 -4.197
01/12/2019 14:00 0.220867 505.000 1,198,830,000 -4.646 -4.804
01/12/2019 13:00 0.221264 505.000 1,200,690,000 -4.582 -4.692
01/12/2019 12:00 0.222358 505.000 1,210,150,000 -4.125 -4.318
01/12/2019 11:00 0.221056 505.000 1,204,490,000 -4.713 -4.934
01/12/2019 10:00 0.222911 505.000 1,194,770,000 -4.028 -4.197

Biểu đồ tỷ giá Dash
Giới thiệu đồng Dash

 

Dash hay Dashcoin (Trước đây còn được gọi là Darkcoin và Xcoin) là một đồng tiền điện tử kỹ thuật số thế hệ mới nhất của Cryptocurrency, phát triển từ một mã nguồn mở peer to peer và hoạt động dự trên nền tảng InstantSend (Giao dịch tức thời) và PrivateSend (Giao dịch tư nhân).

Dash được tạo ra dựa vào hệ thống máy tính phân tán trên toàn cầu. Tương tự như Bitcoin thì Dash hỗ trợ giao dịch nhanh chóng mà không thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào, không có ai kiểm soát được các giao dịch này.

Về cơ bản, Dash ra đời đã giải quyết được những khó khăn mà Bitcoin gặp phải trước đây như tăng tốc độ giao dịch, tăng tính riêng tư tài chính tốt hơn và đồng thời phát triển hệ thống quản trị, kinh phí cũng được phân cấp rõ ràng.