Giá Dash(dash) mới nhất ngày hôm nay - 14:00:06 18/07/2019

$105.59 (4.001%)


1 DASH = 1.0 DASH

Quy đổi VNĐ 1 dash = ~2,446,070 đồng
Vốn hóa thị trường $ 942,655,000
Thanh khoản (24h) $ 222,834,000.000
Tổng DASH hiện có $ 8,927,700
Dao động 1 giờ 0.579%
Dao động 24 giờ 4.001%
Dao động 7 ngày -26.140%

Biểu đồ giá Dash (dash) - dash trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Dash gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/07/2019 14:00 9920.78 7,744.000 24,171,400,000 +3.717 -14.794
18/07/2019 13:00 9845.62 7,742.000 23,845,300,000 +3.244 -15.612
18/07/2019 12:00 9895.47 7,743.000 23,940,800,000 +4.217 -15.539
18/07/2019 11:00 9724.5 7,743.000 23,457,200,000 +3.076 -17.329
18/07/2019 10:00 9807.78 7,742.000 23,949,300,000 +4.104 -16.820
18/07/2019 09:00 9801.88 7,740.000 24,453,800,000 +3.518 -17.074
18/07/2019 08:00 9633.16 7,735.000 24,431,000,000 +1.228 -18.838
18/07/2019 07:00 9698.5 7,735.000 24,543,900,000 +1.651 -18.733
18/07/2019 06:00 9767.53 7,735.000 25,085,900,000 +2.127 -18.637
18/07/2019 05:00 9861.31 7,735.000 25,615,500,000 +2.520 -18.288
18/07/2019 04:00 9745.93 7,735.000 25,705,100,000 +0.679 -19.573
18/07/2019 03:00 9823.69 7,735.000 25,983,100,000 +1.281 -19.434
18/07/2019 02:00 9934.87 7,734.000 26,290,200,000 +2.285 -19.121
18/07/2019 01:00 9818.71 7,734.000 26,492,400,000 +0.492 -20.639
18/07/2019 00:00 9741.74 7,734.000 27,721,500,000 -2.549 -21.727
17/07/2019 23:00 9743.97 7,734.000 28,770,400,000 -4.950 -22.186
17/07/2019 22:00 9693.64 7,734.000 28,135,900,000 -7.245 -23.161
17/07/2019 21:00 9525.93 7,734.000 27,279,900,000 -9.433 -24.978
17/07/2019 20:00 9489.3 7,734.000 27,319,500,000 -10.458 -25.618
17/07/2019 19:00 9208.94 7,734.000 26,444,500,000 -13.771 -28.127
17/07/2019 18:00 9367.09 7,734.000 26,120,000,000 -12.730 -27.211
17/07/2019 17:00 9508.27 7,734.000 26,031,200,000 -11.635 -26.401
17/07/2019 16:00 9559.51 7,734.000 26,150,500,000 -11.221 -26.241
17/07/2019 15:00 9591.86 7,737.000 26,239,500,000 -10.914 -26.009

Biểu đồ tỷ giá Dash
Giới thiệu đồng Dash

 

Dash hay Dashcoin (Trước đây còn được gọi là Darkcoin và Xcoin) là một đồng tiền điện tử kỹ thuật số thế hệ mới nhất của Cryptocurrency, phát triển từ một mã nguồn mở peer to peer và hoạt động dự trên nền tảng InstantSend (Giao dịch tức thời) và PrivateSend (Giao dịch tư nhân).

Dash được tạo ra dựa vào hệ thống máy tính phân tán trên toàn cầu. Tương tự như Bitcoin thì Dash hỗ trợ giao dịch nhanh chóng mà không thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào, không có ai kiểm soát được các giao dịch này.

Về cơ bản, Dash ra đời đã giải quyết được những khó khăn mà Bitcoin gặp phải trước đây như tăng tốc độ giao dịch, tăng tính riêng tư tài chính tốt hơn và đồng thời phát triển hệ thống quản trị, kinh phí cũng được phân cấp rõ ràng.