Giá Dash(dash) mới nhất ngày hôm nay - 00:03:14 22/05/2019

$165.57 (-0.822%)


1 DASH = 1.0 DASH

Quy đổi VNĐ 1 dash = ~3,867,910 đồng
Vốn hóa thị trường $ 1,460,110,000
Thanh khoản (24h) $ 435,103,000.000
Tổng DASH hiện có $ 8,818,630
Dao động 1 giờ -0.507%
Dao động 24 giờ -0.822%
Dao động 7 ngày 19.325%

Biểu đồ giá Dash (dash) - dash trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Dash gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
22/05/2019 00:03 165.572 235.000 435,103,000 -0.822 +19.325
21/05/2019 22:03 166.141 235.000 439,985,000 +1.541 +19.541
21/05/2019 20:03 162.568 235.000 437,831,000 -0.538 +16.388
21/05/2019 18:03 163.066 235.000 430,449,000 -1.577 +16.541
21/05/2019 16:03 164.604 235.000 437,703,000 -0.196 +18.358
21/05/2019 14:03 163.239 235.000 452,288,000 -1.327 +18.480
21/05/2019 12:03 162.08 235.000 459,594,000 -3.115 +18.848
21/05/2019 10:03 161.71 235.000 474,459,000 -3.093 +19.205
21/05/2019 08:02 163.683 235.000 488,186,000 -2.087 +21.730
21/05/2019 06:06 167.517 235.000 531,511,000 +1.634 +25.484
21/05/2019 04:06 169.957 235.000 554,947,000 +6.996 +27.330
21/05/2019 02:03 166.741 235.000 551,134,000 +7.236 +24.814
21/05/2019 00:03 168.314 235.000 556,350,000 +9.794 +25.796
20/05/2019 22:03 164.298 235.000 536,731,000 +7.553 +23.445
20/05/2019 20:03 163.111 235.000 521,497,000 +7.815 +23.262
20/05/2019 18:03 165.599 235.000 468,167,000 +8.606 +26.053
20/05/2019 16:05 163.687 235.000 535,366,000 +7.125 +25.729
20/05/2019 14:04 165.005 235.000 528,560,000 +9.613 +28.089
20/05/2019 12:05 167.01 235.000 535,121,000 +11.160 +31.226
20/05/2019 10:04 164.687 235.000 518,350,000 +11.437 +30.449
20/05/2019 08:03 166.306 234.000 517,461,000 +16.613 +32.801
20/05/2019 06:03 164.017 234.000 481,593,000 +15.633 +32.222
20/05/2019 04:02 158.045 234.000 444,590,000 +12.172 +28.743
20/05/2019 02:02 155.642 234.000 431,123,000 +12.079 +27.483

Biểu đồ tỷ giá Dash
Giới thiệu đồng Dash

 

Dash hay Dashcoin (Trước đây còn được gọi là Darkcoin và Xcoin) là một đồng tiền điện tử kỹ thuật số thế hệ mới nhất của Cryptocurrency, phát triển từ một mã nguồn mở peer to peer và hoạt động dự trên nền tảng InstantSend (Giao dịch tức thời) và PrivateSend (Giao dịch tư nhân).

Dash được tạo ra dựa vào hệ thống máy tính phân tán trên toàn cầu. Tương tự như Bitcoin thì Dash hỗ trợ giao dịch nhanh chóng mà không thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào, không có ai kiểm soát được các giao dịch này.

Về cơ bản, Dash ra đời đã giải quyết được những khó khăn mà Bitcoin gặp phải trước đây như tăng tốc độ giao dịch, tăng tính riêng tư tài chính tốt hơn và đồng thời phát triển hệ thống quản trị, kinh phí cũng được phân cấp rõ ràng.