Giá Divi (DIVI) mới nhất lúc 21/11/2020 04:15:06

Divi (DIVI)

1 DIVI = 1.0 DIVI

Xếp hạng: 44


$0.04 (18.011 %)

Quy đổi VNĐ 1 Divi = ~ 815.4 đồng
Vốn hóa thị trường $70,473,000
Thanh khoản (24h) $349,328
Tổng DIVI hiện có $2,005,769,984
Dao động 1 giờ 14.101 %
Dao động 24 giờ 18.011 %
Dao động 7 ngày 9.943 %

Biểu đồ giá Divi (DIVI) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 17,720 18,070
DO 0,001S-V 14,750 15,040
DO 0,05S-II 14,400 14,680
Xăng RON 95-III 18,880 19,250
Dầu hỏa 2-K 13,170 13,430
Xăng RON 95-IV 18,980 19,350
Cập nhật lúc 14:00:04 15/03/2021

Tin tài chính mới nhất