Giá Elastos(elastos) mới nhất ngày hôm nay - 18:00:05 29/10/2019

$2.23 (-1.619%)


1 ELA = 1.0 ELA

Quy đổi VNĐ 1 elastos = ~46,533 đồng
Vốn hóa thị trường $ 35,742,600
Thanh khoản (24h) $ 4,593,420.000
Tổng ELA hiện có $ 34,908,700
Dao động 1 giờ 2.380%
Dao động 24 giờ -1.619%
Dao động 7 ngày 19.966%

Biểu đồ giá Elastos (elastos) - elastos trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Elastos gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
29/01/2020 19:00 176.233 5,125.000 12,003,600,000 +2.187 +4.655
29/01/2020 18:00 178.144 5,125.000 12,096,300,000 +3.391 +5.743
29/01/2020 17:00 177.009 5,125.000 11,922,800,000 +2.869 +5.007
29/01/2020 16:00 178.203 5,125.000 11,891,200,000 +3.644 +5.631
29/01/2020 15:00 178.465 5,125.000 11,916,100,000 +3.805 +5.695
29/01/2020 14:00 178.328 5,125.000 11,918,800,000 +3.591 +5.505
29/01/2020 13:00 177.482 5,125.000 11,774,500,000 +2.876 +4.914
29/01/2020 12:00 177.05 5,125.000 11,816,900,000 +2.315 +4.589
29/01/2020 11:00 177.184 5,125.000 11,846,300,000 +2.299 +4.648
29/01/2020 10:00 176.547 5,125.000 11,808,000,000 +1.881 +4.238
29/01/2020 09:00 177.305 5,125.000 11,805,300,000 +2.519 +4.756
29/01/2020 08:00 176.471 5,125.000 11,882,200,000 +2.448 +4.416
29/01/2020 07:00 176.348 5,125.000 11,779,100,000 +2.905 +4.432
29/01/2020 06:00 174.494 5,125.000 11,368,100,000 +2.014 +3.407
29/01/2020 05:00 173.377 5,125.000 11,330,400,000 +1.156 +2.795
29/01/2020 04:00 172.922 5,125.000 11,287,800,000 +0.633 +2.530
29/01/2020 03:00 171.953 5,125.000 11,245,300,000 +0.137 +1.959
29/01/2020 02:00 171.517 5,129.000 11,468,900,000 +0.138 +1.747
29/01/2020 01:00 171.554 5,129.000 11,561,000,000 +0.375 +1.873
29/01/2020 00:00 171.96 5,130.000 11,579,900,000 +0.616 +2.190
28/01/2020 23:00 172.862 5,129.000 11,725,900,000 +1.277 +2.818
28/01/2020 22:00 173.27 5,129.000 11,604,300,000 +1.673 +3.163
28/01/2020 21:00 172.775 5,129.000 11,352,600,000 +1.567 +2.925
28/01/2020 20:00 172.04 5,129.000 11,371,500,000 +1.372 +2.492

Biểu đồ tỷ giá Elastos
Elastos (ký hiệu: ELA) là đồng tiền điện tử của nền tảng Operation Ecosystem (OS) Elastos.

Elastos (ELA) được tạo ra từ Genesis Block (block đầu tiên) và được Elastos Foundation phát hành ra thị trường qua hình thức gọi vốn ICO vào cuối năm 2017.

Mục tiêu của dự án tạo ra Elastos là cung cấp một nơi, mà tại đó mọi người sẽ thực sự sở hữu tài sản số của họ như các ebook, tác phẩm âm nhạc hay trò chơi điện tử và sẽ có được lợi nhuận từ những tài sản này bằng cách cho phép tất cả các tài sản số có thể mua bán và trao đổi.

Elastos sẽ là một nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung (Dapps) chạy trên một mạng ngang hàng mà không có sự kiểm soát tập trung. Mọi người có thể truy cập các Dapps này thông qua điện thoại di động mà không cần thay đổi hệ điều hành. ELA là một dự án mã nguồn mở được tài trợ bởi các công ty quyền lực như TD-SCDMA Industrial Alliance, Foxconn Group và Tsinghua Science Park.

Nền tảng công nghệ của Elastos

Gồm 4 cấu phần chính như sau:

  • Elastos Blockchain: Chuỗi chính sẽ được kết hợp với bitcoin blockchain điều này cho phép người đào mỏ sẽ kiếm được cả BTC và ELA. Chuỗi này có chức năng lưu trữ các mã số định danh. Các ứng dụng phân tán sẽ chạy trên chuỗi phụ.
  • Elastos Carrier: Cung cấp các dịch vụ phi tập trung như cung cấp tên miền, khả năng tính toán, khả năng lưu trữ.
  • Hệ điều hành Elasto: Cho phép chạy máy ảo C++, hỗ trợ C/C++, Java, HTML5/JS. Phần này có chức năng tương tác giữ các ứng dụng, dịch vụ và các thiết bị trong hệ sinh thái. Tương tác với blockchain để xác thực các mã số định danh
  • Elastos Runtime: Là một môi trường tương thích với các hệ điều hành khác như Andriod, IOS, Windows, vv. Elastos DAPPs có thể được chạy từ bất kỳ hệ điều hành nào khác. Điều này sẽ làm cho các nhà phát triển áp dụng hệ thống một cách dễ dàng hơn.