Giá Enjin Coin (ENJ) mới nhất lúc 10/01/2021 09:45:22

Enjin Coin (ENJ)

1 ENJ = 1.0 ENJ

Xếp hạng: 100


$0.21 (6.976 %)

Quy đổi VNĐ 1 Enjin Coin = ~ 4,961.7 đồng
Vốn hóa thị trường $176,683,008
Thanh khoản (24h) $55,955,000
Tổng ENJ hiện có $1,000,000,000
Dao động 1 giờ 2.671 %
Dao động 24 giờ 6.976 %
Dao động 7 ngày 63.685 %

Biểu đồ giá Enjin Coin (ENJ) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 17,370 17,710
Xăng RON 95-III 17,270 17,610
E5 RON 92-II 16,300 16,620
DO 0,001S-V 13,390 13,650
DO 0,05S-II 13,040 13,300
Dầu hỏa 2-K 11,900 12,130
Cập nhật lúc 16:00:01 28/01/2021

Tin tài chính mới nhất