Giá EOS(eos) mới nhất ngày hôm nay - 00:03:14 22/05/2019

$6.27 (1.390%)


1 EOS = 1.0 EOS

Quy đổi VNĐ 1 eos = ~146,561 đồng
Vốn hóa thị trường $ 5,725,040,000
Thanh khoản (24h) $ 2,246,310,000.000
Tổng EOS hiện có $ 1,012,540,000
Dao động 1 giờ 0.402%
Dao động 24 giờ 1.390%
Dao động 7 ngày 7.257%

Biểu đồ giá EOS (eos) - eos trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật EOS gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
22/05/2019 00:03 6.27375 315.000 2,246,310,000 +1.390 +7.257
21/05/2019 22:03 6.25007 317.000 2,276,360,000 +1.589 +6.832
21/05/2019 20:03 6.24936 317.000 2,285,770,000 +1.425 +6.096
21/05/2019 18:03 6.26019 317.000 2,295,390,000 +0.273 +5.593
21/05/2019 16:03 6.25518 317.000 2,206,960,000 +0.273 +5.328
21/05/2019 14:03 6.23047 317.000 2,253,960,000 -0.491 +5.557
21/05/2019 12:03 6.15784 317.000 2,333,530,000 -2.622 +5.205
21/05/2019 10:03 6.22384 317.000 2,360,180,000 -1.642 +6.704
21/05/2019 08:02 6.25377 317.000 2,410,470,000 -1.988 +8.376
21/05/2019 06:06 6.22119 317.000 2,546,630,000 -3.672 +9.032
21/05/2019 04:06 6.31985 317.000 2,638,810,000 -0.836 +11.469
21/05/2019 02:03 6.18911 317.000 2,584,190,000 -2.277 +9.795
21/05/2019 00:03 6.17366 317.000 2,581,770,000 -2.063 +10.001
20/05/2019 22:03 6.18324 317.000 2,611,230,000 -1.606 +11.388
20/05/2019 20:03 6.11999 317.000 2,534,470,000 -2.731 +11.328
20/05/2019 18:03 6.262 317.000 2,659,800,000 -1.448 +14.906
20/05/2019 16:05 6.22911 317.000 2,737,900,000 -1.472 +15.299
20/05/2019 14:04 6.23027 317.000 2,727,950,000 -0.846 +15.705
20/05/2019 12:05 6.31772 317.000 2,747,690,000 +0.913 +17.748
20/05/2019 10:04 6.29829 317.000 2,843,440,000 +2.109 +17.331
20/05/2019 08:03 6.32679 317.000 3,012,620,000 +5.934 +17.871
20/05/2019 06:03 6.5381 317.000 2,904,440,000 +10.810 +22.175
20/05/2019 04:02 6.34885 317.000 2,739,770,000 +7.555 +18.989
20/05/2019 02:02 6.31396 317.000 2,679,080,000 +6.775 +18.248

Biểu đồ tỷ giá EOS
Giới thiệu đồng EOS.

 

EOS là một hệ thống phân cấp dựa trên Blockchain cho phép phát triển, lưu trữ và thực hiện các ứng dụng phi tập trung quy mô thương mại.

EOS có khả năng đem lại chức năng cốt lõi cần thiết cho phép các doanh nghiệp và cá nhân tạo ra các ứng dụng dựa trên Blockchain theo cách tương tự như các ứng dụng trên nền tảng website như cung cấp truy cập và xác thực an toàn, cho phép lưu trữ dữ liệu, quản lý sử dụng và liên lạc giữa các ứng dụng Internet.

Được hỗ trợ bởi bộ công cụ web để phát triển giao diện, EOS trở thành một nền tảng có khả năng đem lại sự hỗ trợ đầy đủ nhất để phát triển những ứng dụng phức tạp. Về cơ bản, nó hoạt động theo cách tương tự như Cửa hàng Play của Google và App Store của Apple