Giá EOS(eos) mới nhất ngày hôm nay - 16:00:35 21/09/2019

$4.04 (3.048%)


1 EOS = 1.0 EOS

Quy đổi VNĐ 1 eos = ~93,874 đồng
Vốn hóa thị trường $ 3,763,200,000
Thanh khoản (24h) $ 1,758,890,000.000
Tổng EOS hiện có $ 1,029,330,000
Dao động 1 giờ 0.053%
Dao động 24 giờ 3.048%
Dao động 7 ngày 8.263%

Biểu đồ giá EOS (eos) - eos trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật EOS gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
21/09/2019 16:00 73.3397 129.000 93,182,500 -4.467 -2.137
21/09/2019 15:01 73.6479 129.000 93,981,400 -3.758 -1.892
21/09/2019 14:00 73.4822 129.000 94,051,900 -3.626 -2.279
21/09/2019 13:00 73.5418 129.000 93,227,400 -3.231 -2.447
21/09/2019 12:00 73.3873 129.000 93,695,800 -3.412 -2.734
21/09/2019 11:00 73.4646 129.000 94,860,700 -3.305 -2.626
21/09/2019 10:00 73.5558 129.000 95,147,400 -3.057 -2.467
21/09/2019 09:00 73.5403 129.000 95,488,800 -3.051 -2.264
21/09/2019 08:00 73.7689 129.000 95,883,800 -2.843 -1.801
21/09/2019 07:00 73.9977 129.000 96,270,600 -2.640 -1.316
21/09/2019 06:00 74.0595 129.000 94,540,900 -2.550 -1.071
21/09/2019 05:00 73.0488 129.000 93,427,500 -3.864 -2.236
21/09/2019 04:00 73.1235 129.000 92,676,500 -3.942 -1.854
21/09/2019 03:00 73.6269 129.000 94,568,600 -3.294 -0.851
21/09/2019 02:00 73.9714 129.000 93,621,500 -2.785 -0.141
21/09/2019 01:00 73.8155 129.000 92,162,300 -2.609 +0.031
21/09/2019 00:00 74.9115 129.000 91,923,900 -0.403 +1.776
20/09/2019 23:00 74.2852 129.000 92,540,900 -0.571 +1.079
20/09/2019 22:00 75.028 129.000 91,215,100 +0.632 +2.214
20/09/2019 21:00 77.0539 129.000 90,368,100 +2.946 +4.936
20/09/2019 20:00 77.3603 129.000 89,795,700 +3.129 +5.314
20/09/2019 19:00 76.9069 129.000 88,119,800 +2.789 +4.658
20/09/2019 18:00 77.652 129.000 87,929,500 +3.997 +5.632
20/09/2019 17:00 76.9116 129.000 86,657,700 +3.130 +4.572

Biểu đồ tỷ giá EOS
Giới thiệu đồng EOS.

 

EOS là một hệ thống phân cấp dựa trên Blockchain cho phép phát triển, lưu trữ và thực hiện các ứng dụng phi tập trung quy mô thương mại.

EOS có khả năng đem lại chức năng cốt lõi cần thiết cho phép các doanh nghiệp và cá nhân tạo ra các ứng dụng dựa trên Blockchain theo cách tương tự như các ứng dụng trên nền tảng website như cung cấp truy cập và xác thực an toàn, cho phép lưu trữ dữ liệu, quản lý sử dụng và liên lạc giữa các ứng dụng Internet.

Được hỗ trợ bởi bộ công cụ web để phát triển giao diện, EOS trở thành một nền tảng có khả năng đem lại sự hỗ trợ đầy đủ nhất để phát triển những ứng dụng phức tạp. Về cơ bản, nó hoạt động theo cách tương tự như Cửa hàng Play của Google và App Store của Apple