Giá EOS(eos) mới nhất ngày hôm nay - 14:00:04 20/01/2020

$3.58 (-7.362%)


1 EOS = 1.0 EOS

Quy đổi VNĐ 1 eos = ~72,758 đồng
Vốn hóa thị trường $ 3,401,420,000
Thanh khoản (24h) $ 3,421,620,000.000
Tổng EOS hiện có $ 1,046,140,000
Dao động 1 giờ 0.148%
Dao động 24 giờ -7.362%
Dao động 7 ngày 14.871%

Biểu đồ giá EOS (eos) - eos trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật EOS gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
20/01/2020 14:00 0.240713 48.000 14,741,700 -2.267 +27.012
20/01/2020 13:00 0.243112 48.000 15,073,500 -0.976 +28.064
20/01/2020 12:00 0.243744 48.000 15,298,400 +0.077 +28.280
20/01/2020 11:00 0.242879 48.000 15,205,100 -0.013 +27.730
20/01/2020 10:00 0.241385 48.000 15,369,000 -0.853 +26.866
20/01/2020 09:00 0.241604 48.000 15,614,200 -1.283 +26.860
20/01/2020 08:00 0.24266 48.000 16,586,600 -1.280 +27.288
20/01/2020 07:00 0.24626 48.000 17,622,200 -0.659 +29.104
20/01/2020 06:00 0.246553 48.000 18,145,300 -1.273 +29.216
20/01/2020 05:00 0.24524 48.000 17,673,200 -2.268 +28.457
20/01/2020 04:00 0.23905 48.000 17,630,700 -4.722 +25.161
20/01/2020 03:00 0.239725 48.000 17,931,000 -4.226 +25.494
20/01/2020 02:00 0.23989 48.000 18,601,700 -4.428 +25.593
20/01/2020 01:00 0.241481 48.000 19,445,000 -3.377 +26.498
20/01/2020 00:00 0.241791 48.000 20,344,500 -2.909 +26.723
19/01/2020 23:00 0.241447 48.000 20,567,000 -2.442 +26.580
19/01/2020 22:00 0.24012 48.000 21,116,000 -2.842 +25.823
19/01/2020 21:00 0.238113 48.000 21,101,900 -3.546 +24.699
19/01/2020 20:00 0.242927 48.000 21,258,500 -1.356 +27.155
19/01/2020 19:00 0.232157 48.000 18,950,300 -5.771 +21.435
19/01/2020 18:00 0.243449 48.000 18,979,000 -0.924 +27.266
19/01/2020 17:00 0.246468 48.000 19,741,200 +0.958 +28.820
19/01/2020 16:00 0.24642 48.000 19,956,500 +1.737 +28.756
19/01/2020 15:00 0.246354 48.000 19,939,100 +2.919 +28.657

Biểu đồ tỷ giá EOS
Giới thiệu đồng EOS.

 

EOS là một hệ thống phân cấp dựa trên Blockchain cho phép phát triển, lưu trữ và thực hiện các ứng dụng phi tập trung quy mô thương mại.

EOS có khả năng đem lại chức năng cốt lõi cần thiết cho phép các doanh nghiệp và cá nhân tạo ra các ứng dụng dựa trên Blockchain theo cách tương tự như các ứng dụng trên nền tảng website như cung cấp truy cập và xác thực an toàn, cho phép lưu trữ dữ liệu, quản lý sử dụng và liên lạc giữa các ứng dụng Internet.

Được hỗ trợ bởi bộ công cụ web để phát triển giao diện, EOS trở thành một nền tảng có khả năng đem lại sự hỗ trợ đầy đủ nhất để phát triển những ứng dụng phức tạp. Về cơ bản, nó hoạt động theo cách tương tự như Cửa hàng Play của Google và App Store của Apple