Giá Ethereum Classic(ethereum-classic) mới nhất ngày hôm nay - 01:00:05 20/01/2020

Ethereum Classic (ethereum-classic)

Xếp hạng: 15
Xem các đồng khác

$8.35 (-0.263%)


1 ETC = 1.0 ETC

Quy đổi VNĐ 1 ethereum-classic = ~110,745 đồng
Vốn hóa thị trường $ 970,992,000
Thanh khoản (24h) $ 3,078,620,000.000
Tổng ETC hiện có $ 116,313,000
Dao động 1 giờ 0.925%
Dao động 24 giờ -0.263%
Dao động 7 ngày 52.173%

Biểu đồ giá Ethereum Classic (ethereum-classic) - ethereum-classic trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Ethereum Classic gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
20/01/2020 01:00 17.2022 297.000 270,824,000 -3.833 +12.615
20/01/2020 00:00 17.1174 297.000 270,353,000 -4.604 +12.029
19/01/2020 23:00 16.9769 297.000 271,320,000 -5.930 +11.077
19/01/2020 22:00 16.9791 297.000 278,902,000 -6.242 +11.011
19/01/2020 21:00 17.0148 297.000 285,085,000 -5.951 +11.167
19/01/2020 20:00 17.0807 297.000 287,333,000 -5.045 +11.596
19/01/2020 19:00 17.2373 297.000 279,823,000 -3.854 +12.576
19/01/2020 18:00 17.8995 297.000 267,314,000 +0.147 +16.904
19/01/2020 17:00 17.9822 297.000 266,927,000 +0.978 +17.474
19/01/2020 16:00 18.0165 297.000 266,281,000 +1.578 +17.813
19/01/2020 15:00 18.0018 297.000 267,823,000 +1.677 +17.825
19/01/2020 14:00 17.9726 297.000 268,324,000 +1.697 +17.796
19/01/2020 13:00 18.0698 297.000 269,985,000 +2.260 +18.676
19/01/2020 12:00 18.079 297.000 275,350,000 +1.951 +18.967
19/01/2020 11:00 18.1303 297.000 284,094,000 +1.478 +19.496
19/01/2020 10:00 18.3761 297.000 280,537,000 +2.068 +21.277
19/01/2020 09:00 18.2109 297.000 269,868,000 +0.629 +20.332
19/01/2020 08:00 17.9523 297.000 258,148,000 -0.977 +18.699
19/01/2020 07:00 17.831 297.000 257,479,000 -1.723 +17.992
19/01/2020 06:00 17.9062 297.000 257,549,000 -0.976 +18.520
19/01/2020 05:00 17.96 297.000 256,566,000 -0.475 +19.024
19/01/2020 04:00 17.8968 297.000 252,531,000 -0.541 +18.756
19/01/2020 03:00 17.8567 297.000 251,595,000 -0.950 +18.610
19/01/2020 02:00 17.8676 297.000 254,600,000 -0.901 +18.758

Biểu đồ tỷ giá Ethereum Classic
Giới thiệu đồng Ethereum Classic (ETC)

 

Ethereum Classic (ETC) là một loại crypcurrency nó được phát triển và tạo ra từ công nghệ blockchain của Ethereum(ETH). Ethereum Classic là một cỗ máy hoàn hảo nó cung cấp một mã giá trị cổ điển. ETC có thể được chuyển đổi giữa các thành viên tham gia và được sử dụng để trả công cho các thợ đào giúp thực hiện việc tính toán. Ethereum Classic là một cơ chế định giá giao dịch nội bộ, được sử dụng để ngăn chặn thư rác trên mạng và phân bổ các nguồn lực tương ứng được khuyến khích theo yêu cầu.