Giá Ethereum Classic(ethereum-classic) mới nhất ngày hôm nay - 02:03:03 21/05/2019

Ethereum Classic (ethereum-classic)

Xếp hạng: 18
Xem các đồng khác

$7.30 (-5.110%)


1 ETC = 1.0 ETC

Quy đổi VNĐ 1 ethereum-classic = ~170,898 đồng
Vốn hóa thị trường $ 807,664,000
Thanh khoản (24h) $ 614,678,000.000
Tổng ETC hiện có $ 110,600,000
Dao động 1 giờ -0.140%
Dao động 24 giờ -5.110%
Dao động 7 ngày 18.497%

Biểu đồ giá Ethereum Classic (ethereum-classic) - ethereum-classic trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Ethereum Classic gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
21/05/2019 02:03 7.30257 198.000 614,678,000 -5.110 +18.497
21/05/2019 00:03 7.34918 198.000 617,062,000 -4.006 +19.207
20/05/2019 22:03 7.32697 198.000 635,615,000 -4.034 +19.611
20/05/2019 20:03 7.28371 198.000 624,174,000 -4.937 +19.776
20/05/2019 18:03 7.4821 198.000 622,663,000 -3.749 +23.822
20/05/2019 16:05 7.40947 198.000 650,582,000 -4.169 +23.635
20/05/2019 14:04 7.49025 198.000 647,120,000 -2.692 +25.938
20/05/2019 12:05 7.57242 198.000 650,426,000 -1.694 +28.318
20/05/2019 10:04 7.52033 198.000 669,533,000 -1.170 +27.654
20/05/2019 08:03 7.58902 198.000 696,966,000 +3.804 +28.766
20/05/2019 06:03 7.88886 198.000 677,493,000 +9.664 +33.998
20/05/2019 04:02 7.79435 198.000 664,846,000 +8.399 +32.687
20/05/2019 02:02 7.67596 198.000 659,112,000 +6.227 +30.574
20/05/2019 00:03 7.6313 198.000 660,923,000 +4.115 +29.541
19/05/2019 22:03 7.67975 198.000 715,992,000 +4.925 +29.792
19/05/2019 20:03 7.61772 198.000 718,842,000 +5.302 +27.966
19/05/2019 18:07 7.80426 198.000 722,182,000 +8.159 +30.320
19/05/2019 16:03 7.69454 198.000 709,654,000 +6.876 +27.608
19/05/2019 14:03 7.68138 198.000 706,289,000 +5.776 +26.921
19/05/2019 12:03 7.68726 198.000 711,076,000 +5.622 +26.091
19/05/2019 10:03 7.60273 198.000 678,121,000 +5.078 +24.123
19/05/2019 08:03 7.26728 198.000 613,170,000 +0.849 +18.368
19/05/2019 06:02 7.21272 198.000 614,529,000 +0.835 +17.087
19/05/2019 04:02 7.21559 198.000 627,878,000 +3.344 +17.125

Biểu đồ tỷ giá Ethereum Classic
Giới thiệu đồng Ethereum Classic (ETC)

 

Ethereum Classic (ETC) là một loại crypcurrency nó được phát triển và tạo ra từ công nghệ blockchain của Ethereum(ETH). Ethereum Classic là một cỗ máy hoàn hảo nó cung cấp một mã giá trị cổ điển. ETC có thể được chuyển đổi giữa các thành viên tham gia và được sử dụng để trả công cho các thợ đào giúp thực hiện việc tính toán. Ethereum Classic là một cơ chế định giá giao dịch nội bộ, được sử dụng để ngăn chặn thư rác trên mạng và phân bổ các nguồn lực tương ứng được khuyến khích theo yêu cầu.