Giá Holo (HOT) mới nhất lúc 06/09/2020 13:30:05

Holo (HOT)

1 HOT = 1.0 HOT

Xếp hạng: 100


$0.00 (-14.142 %)

Quy đổi VNĐ 1 Holo = ~ 12.5 đồng
Vốn hóa thị trường $89,292,600
Thanh khoản (24h) $7,362,340
Tổng HOT hiện có $177,618,993,152
Dao động 1 giờ 2.317 %
Dao động 24 giờ -14.142 %
Dao động 7 ngày -27.881 %

Biểu đồ giá Holo (HOT) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 30,320 30,920
Xăng RON 95-III 29,820 30,410
E5 RON 92-II 28,980 29,550
DO 0,001S-V 25,610 26,120
DO 0,05S-II 25,260 25,760
Dầu hỏa 2-K 23,910 24,380
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022

Tin tài chính mới nhất