Giá Holo (HOT) mới nhất lúc 25/10/2020 13:45:04

Holo (HOT)

1 HOT = 1.0 HOT

Xếp hạng: 101


$0.00 (-0.684 %)

Quy đổi VNĐ 1 Holo = ~ 11.9 đồng
Vốn hóa thị trường $85,653,800
Thanh khoản (24h) $4,522,800
Tổng HOT hiện có $177,618,993,152
Dao động 1 giờ 1.612 %
Dao động 24 giờ -0.684 %
Dao động 7 ngày 5.867 %

Biểu đồ giá Holo (HOT) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 15,040 15,340
Xăng RON 95-III 14,940 15,230
E5 RON 92-II 14,100 14,380
DO 0,001S-V 11,560 11,790
DO 0,05S-II 11,210 11,430
Dầu hỏa 2-K 9,710 9,900
Cập nhật lúc 22:00:04 30/10/2020

Tin tài chính mới nhất