Giá Holo (HOT) mới nhất lúc 12/01/2021 05:45:05

Holo (HOT)

1 HOT = 1.0 HOT

Xếp hạng: 100


$0.00 (-8.992 %)

Quy đổi VNĐ 1 Holo = ~ 19.9 đồng
Vốn hóa thị trường $143,931,008
Thanh khoản (24h) $19,271,000
Tổng HOT hiện có $177,618,993,152
Dao động 1 giờ 6.16 %
Dao động 24 giờ -8.992 %
Dao động 7 ngày 16.586 %

Biểu đồ giá Holo (HOT) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
DO 0,05S-II 13,040 13,300
Dầu hỏa 2-K 11,900 12,130
Xăng RON 95-IV 17,370 17,710
Xăng RON 95-III 17,270 17,610
E5 RON 92-II 16,300 16,620
DO 0,001S-V 13,390 13,650
Cập nhật lúc 14:00:03 28/01/2021

Tin tài chính mới nhất