Giá HyperCash(hypercash) mới nhất ngày hôm nay - 17:00:04 29/01/2020

$1.55 (2.565%)


1 HC = 1.0 HC

Quy đổi VNĐ 1 hypercash = ~34,771 đồng
Vốn hóa thị trường $ 68,777,300
Thanh khoản (24h) $ 23,483,500.000
Tổng HC hiện có $ 44,495,800
Dao động 1 giờ -1.088%
Dao động 24 giờ 2.565%
Dao động 7 ngày 7.804%

Biểu đồ giá HyperCash (hypercash) - hypercash trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật HyperCash gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
29/01/2020 17:00 1.02353 177.000 479,221,000 +0.794 +2.126
29/01/2020 16:00 1.02383 177.000 477,104,000 +0.867 +2.159
29/01/2020 15:00 1.02424 177.000 479,332,000 +0.985 +2.199
29/01/2020 14:00 1.02428 177.000 480,777,000 +0.883 +2.200
29/01/2020 13:00 1.02465 177.000 476,092,000 +0.713 +2.238
29/01/2020 12:00 1.02354 177.000 481,989,000 +0.306 +2.130
29/01/2020 11:00 1.02402 177.000 484,871,000 +0.335 +2.180
29/01/2020 10:00 1.02266 177.000 487,034,000 +0.131 +2.044
29/01/2020 09:00 1.02327 177.000 493,872,000 +0.267 +2.130
29/01/2020 08:00 1.02261 177.000 509,000,000 +0.211 +2.083
29/01/2020 07:00 1.02437 177.000 503,837,000 +0.547 +2.269
29/01/2020 06:00 1.01974 177.000 474,013,000 +0.169 +1.820
29/01/2020 05:00 1.01753 177.000 473,870,000 -0.069 +1.610
29/01/2020 04:00 1.01767 177.000 474,995,000 -0.197 +1.627
29/01/2020 03:00 1.01633 177.000 480,069,000 -0.367 +1.499
29/01/2020 02:00 1.01393 177.000 512,581,000 -0.571 +1.269
29/01/2020 01:00 1.01306 177.000 521,918,000 -0.588 +1.188
29/01/2020 00:00 1.0143 177.000 523,913,000 -0.474 +1.311
28/01/2020 23:00 1.01525 177.000 524,989,000 -0.318 +1.412
28/01/2020 22:00 1.01756 177.000 525,230,000 -0.071 +1.649
28/01/2020 21:00 1.01725 177.000 514,516,000 -0.055 +1.615
28/01/2020 20:00 1.01731 177.000 493,962,000 -0.106 +1.620
28/01/2020 19:00 1.01836 177.000 501,714,000 +0.067 +1.721
28/01/2020 18:00 1.01663 177.000 489,835,000 -0.065 +1.545

Biểu đồ tỷ giá HyperCash
HyperCash (mã: HC) là đồng tiền điện tử chính thức của HCash Blockchain. Được phát hành ra thị trường thông qua hình thức ICO vào tháng 06/2017. Tiền thân của HyperCash là HShare được thành lập vào năm 2016. Hiện tại, HyperCash (HC) đang chạy trên nền tảng Blockchain của riêng họ.

Thông tin cơ bản về đồng HC

 • Ticker: HC
 • Blockchain: HyperCash Blockchain
 • Consensus: Hybrid Proof of Work (PoW) & Proof of Stake (PoS)
 • Token type: Coin, Mineable
 • Algorithm: Blake256
 • Block time: Hơn 2 phút
 • Block Reward: 6,2 HC
 • Max Supply: 84,000,000 HC
 • Circulating Supply: 44,328,341 HC

Token Allocation HC

Với tổng cung là 84 triệu token, HC được đội ngũ phát triển phân bổ theo tỷ lệ như sau:

 • 25% được khai thác thông qua PoW.
 • 25% được khai thác thông qua PoS.
 • 25% được bán ra ở vòng Public ICO.
 • 15% được bán ra ở vòng Pre-ICO.
 • 5% thuộc về Team và HCash Foundataion.
 • 5% do HCash DAO nắm giữ.

Lợi ích của HyperCash

Dưới đây là những các tính năng và lợi ích được giới thiệu trên trang chủ của HyperCash (HC)

Tính gắn liền: Hypercash có một sidechain kép bao gồm các hệ thống blockchain và DAG, được thiết kế để thực hiện một luồng thông tin và giá trị không giới hạn giữa các hệ thống phân tán dựa trên blockchain.

Riêng tư: Sự riêng tư của bạn được bảo vệ bằng việc Hypercash sử dụng công nghệ chứng minh không tiết lộ thông tin (Zero Knowledge Proof) để mã hóa 2 chiều trong những giao dịch ẩn danh.

Quản trị theo thứ bậc: HyperCash sử dụng hình thức quản trị theo kiểu DAO (tự trị phi tập trung), nơi những người nắm giữ HC xác định việc sử dụng tiền trong một hệ thống bỏ phiếu động thời gian thực cho các vấn đề quan trọng trong hệ thống.

Chống lại máy tính lượng tử: HyperCash tuyên bố đã xem xét tính kháng lượng tử ngay từ khi bắt đầu thiết kế hệ thống. Bởi vì, trong tương lai công nghệ máy tính lượng tử sẽ là vấn đề đối với một số hệ thống blockchain khác.

An toàn: Người sở hữu HyperCash có thể di chuyển giữa địa chỉ công khai và riêng tư ngay tại ví cá nhân của họ. Giao dịch liên hệ thống có thể xuất phát từ địa chỉ công khai hoặc cá nhân.

Tiện lợi: HyperCash có thể được chuyển không giới hạn trong 1 khối block giới hạn, bất kể tốc độ giao dịch hay khối lượng giao dịch.

Cơ chế đồng thuận lai: HyperCash sử dụng cơ chế đồng thuận lai kết hợp giữa POW + POS. Mỗi người giữ Hcash đề có quyền tham gia bỏ phiếu quyết định những vấn đề liên quan về cập nhật giao thức và cơ chế khai thác.