Giá Hyperion (HYN) mới nhất lúc 12/10/2020 20:15:03

Hyperion (HYN)

1 HYN = 1.0 HYN

Xếp hạng: 55


$0.18 (-1.275 %)

Quy đổi VNĐ 1 Hyperion = ~ 4,071 đồng
Vốn hóa thị trường $55,625,900
Thanh khoản (24h) $868,635
Tổng HYN hiện có $10,000,000,000
Dao động 1 giờ 1.035 %
Dao động 24 giờ -1.275 %
Dao động 7 ngày -71.179 %

Biểu đồ giá Hyperion (HYN) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 17,720 18,070
DO 0,001S-V 14,750 15,040
DO 0,05S-II 14,400 14,680
Xăng RON 95-III 18,880 19,250
Dầu hỏa 2-K 13,170 13,430
Xăng RON 95-IV 18,980 19,350
Cập nhật lúc 14:00:04 15/03/2021

Tin tài chính mới nhất