Giá MonaCoin (MONA) mới nhất lúc 26/11/2020 10:45:04

MonaCoin (MONA)

1 MONA = 1.0 MONA

Xếp hạng: 100


$1.41 (-10.138 %)

Quy đổi VNĐ 1 MonaCoin = ~ 32,730.8 đồng
Vốn hóa thị trường $92,874,304
Thanh khoản (24h) $10,423,500
Tổng MONA hiện có $65,729,700
Dao động 1 giờ -7.57 %
Dao động 24 giờ -10.138 %
Dao động 7 ngày 11.375 %

Biểu đồ giá MonaCoin (MONA) trực tiếp theo thời gian thực



Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
DO 0,05S-II 13,040 13,300
Dầu hỏa 2-K 11,900 12,130
Xăng RON 95-IV 17,370 17,710
Xăng RON 95-III 17,270 17,610
E5 RON 92-II 16,300 16,620
DO 0,001S-V 13,390 13,650
Cập nhật lúc 14:00:03 28/01/2021

Tin tài chính mới nhất