Giá NEM(nem) mới nhất ngày hôm nay - 01:00:05 20/01/2020

$0.04 (-5.505%)


1 XEM = 1.0 XEM

Quy đổi VNĐ 1 nem = ~914 đồng
Vốn hóa thị trường $ 331,183,000
Thanh khoản (24h) $ 9,024,970.000
Tổng XEM hiện có $ 9,000,000,000
Dao động 1 giờ -0.139%
Dao động 24 giờ -5.505%
Dao động 7 ngày 10.277%

Biểu đồ giá NEM (nem) - nem trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật NEM gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
20/01/2020 01:00 0.0417851 116.000 83,056,000 -5.611 +11.904
20/01/2020 00:00 0.0420567 116.000 79,956,000 -5.459 +12.750
19/01/2020 23:00 0.0422028 116.000 81,489,800 -5.897 +13.246
19/01/2020 22:00 0.0421189 116.000 83,956,100 -6.545 +13.034
19/01/2020 21:00 0.0419405 116.000 82,728,300 -7.126 +12.552
19/01/2020 20:00 0.0419255 116.000 82,950,300 -6.855 +12.533
19/01/2020 19:00 0.0425682 116.000 78,910,800 -5.273 +14.258
19/01/2020 18:00 0.0452332 116.000 77,175,800 +1.315 +21.476
19/01/2020 17:00 0.0452402 116.000 80,623,100 +2.094 +21.595
19/01/2020 16:00 0.0452499 116.000 81,618,100 +2.717 +21.717
19/01/2020 15:00 0.0453158 116.000 82,365,000 +3.060 +21.950
19/01/2020 14:00 0.045492 116.000 83,609,000 +3.846 +22.463
19/01/2020 13:00 0.0454788 116.000 84,638,000 +4.062 +22.505
19/01/2020 12:00 0.045262 116.000 84,936,100 +2.841 +21.988
19/01/2020 11:00 0.0451007 116.000 87,737,800 +1.434 +21.547
19/01/2020 10:00 0.0450362 116.000 88,299,500 +0.489 +21.377
19/01/2020 09:00 0.0453237 116.000 89,347,300 +0.843 +22.139
19/01/2020 08:00 0.0449978 116.000 87,412,900 -0.213 +21.228
19/01/2020 07:00 0.0448505 116.000 89,299,100 -0.790 +20.823
19/01/2020 06:00 0.0450391 116.000 90,296,100 -0.205 +21.208
19/01/2020 05:00 0.045065 116.000 91,271,100 -0.028 +21.233
19/01/2020 04:00 0.0443559 116.000 89,488,600 -1.242 +19.340
19/01/2020 03:00 0.044218 116.000 92,638,500 -1.755 +18.999
19/01/2020 02:00 0.0441533 116.000 98,433,700 -1.379 +18.884

Biểu đồ tỷ giá NEM
Giới thiệu đồng NEM (XEM)

 

NEM (XEM) là một đồng tiền ảo sử dụng mang ngang hàng và nền tảng Blockchain, ra mắt vào ngày 31/3/2015 và hiện đang được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch tiền ảo lớn. NEM coin được viết bằng nguồn ngữ lập trình Java và C++. Đồng tiền ảo này đưa ra một cơ chế đồng thuận mới gọi là Proof of Importance (PoI) hay Bằng chứng tầm quan trọng. NEM được thiết kế để thưởng cho người dùng đã đóng góp cho cộng đồng NEM.

Blockchain NEM được sử dụng trên một blockchain thương mại có tên Mijin và đang được chạy thử nghiệm bởi một số tổ chức tài chính cũng như các công ty tư nhân ở Nhật Bản và nhiều nước khác trên thế giới.