Giá NEM(nem) mới nhất ngày hôm nay - 02:03:03 21/05/2019

$0.09 (-5.916%)


1 XEM = 1.0 XEM

Quy đổi VNĐ 1 nem = ~2,038 đồng
Vốn hóa thị trường $ 783,721,000
Thanh khoản (24h) $ 28,694,100.000
Tổng XEM hiện có $ 9,000,000,000
Dao động 1 giờ -0.502%
Dao động 24 giờ -5.916%
Dao động 7 ngày 47.691%

Biểu đồ giá NEM (nem) - nem trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật NEM gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
21/05/2019 02:03 0.0870801 90.000 28,694,100 -5.916 +47.691
21/05/2019 00:03 0.0879832 90.000 32,878,500 -4.412 +49.431
20/05/2019 22:03 0.0874423 90.000 33,561,700 -4.762 +49.671
20/05/2019 20:03 0.0874542 90.000 32,895,600 -5.144 +50.795
20/05/2019 18:03 0.0896325 90.000 34,738,000 -4.568 +55.720
20/05/2019 16:05 0.0887889 90.000 35,998,100 -5.824 +55.706
20/05/2019 14:04 0.0896417 90.000 36,869,700 -3.630 +58.502
20/05/2019 12:05 0.0909486 90.000 36,996,100 -1.372 +62.118
20/05/2019 10:04 0.0899964 90.000 37,468,000 -1.130 +60.552
20/05/2019 08:03 0.0916078 90.000 39,012,300 +4.165 +63.459
20/05/2019 06:03 0.0952428 90.000 35,608,700 +8.907 +70.423
20/05/2019 04:02 0.0928054 90.000 37,436,800 +6.064 +66.486
20/05/2019 02:02 0.0926215 90.000 40,663,800 +5.818 +65.718
20/05/2019 00:03 0.0916897 90.000 38,974,300 +3.557 +63.230
19/05/2019 22:03 0.0916103 90.000 38,136,600 +3.108 +61.338
19/05/2019 20:03 0.0916771 90.000 37,766,700 +3.648 +59.380
19/05/2019 18:07 0.0943176 90.000 37,557,900 +7.008 +62.134
19/05/2019 16:03 0.0939005 90.000 36,665,700 +5.633 +59.837
19/05/2019 14:03 0.092431 90.000 36,171,400 +1.638 +56.589
19/05/2019 12:03 0.0928899 90.000 37,822,500 +1.677 +55.849
19/05/2019 10:03 0.091025 90.000 37,094,000 +1.288 +52.864
19/05/2019 08:03 0.0868751 90.000 36,489,700 -2.744 +46.725
19/05/2019 06:02 0.0878325 90.000 43,059,900 -0.456 +48.898
19/05/2019 04:02 0.0872562 90.000 42,978,500 +2.005 +48.445

Biểu đồ tỷ giá NEM
Giới thiệu đồng NEM (XEM)

 

NEM (XEM) là một đồng tiền ảo sử dụng mang ngang hàng và nền tảng Blockchain, ra mắt vào ngày 31/3/2015 và hiện đang được giao dịch trên nhiều sàn giao dịch tiền ảo lớn. NEM coin được viết bằng nguồn ngữ lập trình Java và C++. Đồng tiền ảo này đưa ra một cơ chế đồng thuận mới gọi là Proof of Importance (PoI) hay Bằng chứng tầm quan trọng. NEM được thiết kế để thưởng cho người dùng đã đóng góp cho cộng đồng NEM.

Blockchain NEM được sử dụng trên một blockchain thương mại có tên Mijin và đang được chạy thử nghiệm bởi một số tổ chức tài chính cũng như các công ty tư nhân ở Nhật Bản và nhiều nước khác trên thế giới.