Giá NEO(neo) mới nhất ngày hôm nay - 20:00:04 24/01/2020

$10.58 (0.071%)


1 NEO = 1.0 NEO

Quy đổi VNĐ 1 neo = ~170,325 đồng
Vốn hóa thị trường $ 746,585,000
Thanh khoản (24h) $ 442,703,000.000
Tổng NEO hiện có $ 100,000,000
Dao động 1 giờ 1.222%
Dao động 24 giờ 0.071%
Dao động 7 ngày -7.860%

Biểu đồ giá NEO (neo) - neo trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật NEO gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
24/01/2020 20:00 0.0411801 94.000 27,646,900 +1.410 +4.253
24/01/2020 19:00 0.0386847 94.000 26,628,500 -5.087 -1.848
24/01/2020 18:00 0.0374893 94.000 26,075,400 -7.647 -4.623
24/01/2020 17:00 0.0380974 94.000 27,540,300 -6.253 -2.833
24/01/2020 16:00 0.0384576 94.000 28,234,400 -5.888 -1.656
24/01/2020 15:00 0.0385268 94.000 28,589,100 -6.285 -1.021
24/01/2020 14:00 0.038348 94.000 28,882,900 -6.962 -1.066
24/01/2020 13:00 0.0389364 94.000 29,861,600 -6.562 +1.056
24/01/2020 12:00 0.0383408 94.000 30,484,300 -8.762 +0.245
24/01/2020 11:00 0.0382592 94.000 32,249,200 -9.340 +0.760
24/01/2020 10:00 0.038419 94.000 34,471,100 -8.936 +2.227
24/01/2020 09:00 0.0392573 94.000 38,437,100 -7.780 +5.462
24/01/2020 08:00 0.0399367 94.000 40,529,300 -7.027 +8.059
24/01/2020 07:00 0.0395224 94.000 39,976,300 -7.479 +7.672
24/01/2020 06:00 0.0396146 94.000 39,905,000 -5.514 +8.518
24/01/2020 05:00 0.0390941 94.000 37,803,400 -4.918 +7.572
24/01/2020 04:00 0.038852 94.000 37,392,300 -4.812 +7.304
24/01/2020 03:00 0.0389112 94.000 36,967,400 -4.592 +7.623
24/01/2020 02:00 0.039139 94.000 36,526,000 -4.258 +8.524
24/01/2020 01:00 0.0387984 94.000 37,144,100 -4.951 +7.569
24/01/2020 00:00 0.0392277 94.000 37,038,500 -3.301 +8.867
23/01/2020 23:00 0.0398515 94.000 35,709,300 -1.309 +10.666
23/01/2020 22:00 0.0410701 94.000 37,322,800 +2.101 +14.335
23/01/2020 21:00 0.0402973 94.000 38,063,700 +1.100 +12.387

Biểu đồ tỷ giá NEO
Giới thiệu đồng NEO

 

NEO (còn được gọi là AntShares trước khi đổi thương hiệu) được mệnh danh là “Đồng Ethereum của Trung Quốc” và là mã nguồn mở đầu tiên của Trung Quốc. Được thành lập vào năm 2014, sứ mệnh của NEO là tái tạo lại cách thức thương mại đang thực hiện. Chúng tôi tin rằng thúc đẩy phát triển công nghệ và cùng nhau tạo ra tương lai. Động lực của việc này, NEO đã được tạo ra để thay đổi nền kinh tế truyền thống của chúng ta vào kỷ nguyên mới của nền kinh tế thông minh.

Sự phát triển NEO bắt đầu vào năm 2014 và chương trình ONCHAIN ​​bắt đầu hoạt động theo blockchain đang giám sát phiên bản doanh nghiệp của nó. Đã có nền tảng cung cấp và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn Ethereum. Các đối tác của NEO bao gồm tổ chức crowdfunding nền tảng WINGS và tập đoàn công nghệ đa quốc gia Microsoft. Báo cáo năm ngoái về mối quan hệ hợp tác giữa Alibaba và AntShares trước đây là sai, mặc dù các công ty đã làm việc cùng nhau.