Giá NEO(neo) mới nhất ngày hôm nay - 00:03:14 22/05/2019

$12.29 (1.530%)


1 NEO = 1.0 NEO

Quy đổi VNĐ 1 neo = ~287,128 đồng
Vốn hóa thị trường $ 798,910,000
Thanh khoản (24h) $ 482,344,000.000
Tổng NEO hiện có $ 100,000,000
Dao động 1 giờ 1.035%
Dao động 24 giờ 1.530%
Dao động 7 ngày 15.774%

Biểu đồ giá NEO (neo) - neo trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật NEO gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
22/05/2019 00:03 12.2909 175.000 482,344,000 +1.530 +15.774
21/05/2019 22:03 12.2206 176.000 618,769,000 +5.533 +15.669
21/05/2019 20:03 11.8778 176.000 604,074,000 +6.529 +12.615
21/05/2019 18:03 12.0535 176.000 603,641,000 +7.210 +14.846
21/05/2019 16:03 11.9554 176.000 590,695,000 +6.581 +14.797
21/05/2019 14:03 11.8856 176.000 592,835,000 +5.284 +15.145
21/05/2019 12:03 11.8774 176.000 595,015,000 +4.129 +16.242
21/05/2019 10:03 11.9677 176.000 588,224,000 +5.417 +17.752
21/05/2019 08:02 12.0606 176.000 579,753,000 +5.190 +19.694
21/05/2019 06:06 12.0618 176.000 587,610,000 +3.185 +20.615
21/05/2019 04:06 12.358 176.000 580,066,000 +6.686 +24.353
21/05/2019 02:03 12.0384 176.000 540,969,000 +4.299 +21.657
21/05/2019 00:03 12.1982 176.000 498,582,000 +6.021 +23.398
20/05/2019 22:03 11.6499 176.000 476,730,000 +1.317 +18.745
20/05/2019 20:03 11.1601 178.000 443,171,000 -3.738 +14.814
20/05/2019 18:03 11.2549 178.000 429,690,000 -4.529 +16.794
20/05/2019 16:05 11.2869 178.000 453,306,000 -3.418 +18.206
20/05/2019 14:04 11.229 178.000 452,754,000 -2.449 +18.306
20/05/2019 12:05 11.4791 178.000 458,870,000 +0.452 +21.934
20/05/2019 10:04 11.3324 178.000 463,212,000 +0.449 +20.788
20/05/2019 08:03 11.2912 178.000 476,644,000 +3.631 +20.403
20/05/2019 06:03 11.7496 178.000 476,783,000 +8.852 +25.884
20/05/2019 04:02 11.5691 178.000 461,807,000 +6.481 +24.488
20/05/2019 02:02 11.5206 178.000 456,741,000 +5.605 +23.958

Biểu đồ tỷ giá NEO
Giới thiệu đồng NEO

 

NEO (còn được gọi là AntShares trước khi đổi thương hiệu) được mệnh danh là “Đồng Ethereum của Trung Quốc” và là mã nguồn mở đầu tiên của Trung Quốc. Được thành lập vào năm 2014, sứ mệnh của NEO là tái tạo lại cách thức thương mại đang thực hiện. Chúng tôi tin rằng thúc đẩy phát triển công nghệ và cùng nhau tạo ra tương lai. Động lực của việc này, NEO đã được tạo ra để thay đổi nền kinh tế truyền thống của chúng ta vào kỷ nguyên mới của nền kinh tế thông minh.

Sự phát triển NEO bắt đầu vào năm 2014 và chương trình ONCHAIN ​​bắt đầu hoạt động theo blockchain đang giám sát phiên bản doanh nghiệp của nó. Đã có nền tảng cung cấp và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn Ethereum. Các đối tác của NEO bao gồm tổ chức crowdfunding nền tảng WINGS và tập đoàn công nghệ đa quốc gia Microsoft. Báo cáo năm ngoái về mối quan hệ hợp tác giữa Alibaba và AntShares trước đây là sai, mặc dù các công ty đã làm việc cùng nhau.