Qtum

Giá Qtum (qtum) mới nhất ngày hôm nay - 22/11/2018 18:39:33

$2.40 (-2.86%)
1 QTUM = 0.00053473 BTC
Quy đổi VNĐ 1 QTUM = ~56,929 đồng
Vốn hóa thị trường $213,502,266.00
Thanh khoản (24h) $187,300,271.52
Tổng BTC hiện có $101,054,024.00
Dao động 1 giờ -1.01%
Dao động 24 giờ -2.86%
Dao động 7 ngày -22.48%

Biểu đồ giá Qtum (qtum) - qtum/USD trực tiếp theo thời gian thực


Đang tải dữ liệu từ tygia.vn...Qtum_QTUM