Giá Tether(tether) mới nhất ngày hôm nay - 00:03:14 22/05/2019

$1.00 (0.255%)


1 USDT = 1.0 USDT

Quy đổi VNĐ 1 tether = ~23,463 đồng
Vốn hóa thị trường $ 2,905,510,000
Thanh khoản (24h) $ 21,484,200,000.000
Tổng USDT hiện có $ 3,220,060,000
Dao động 1 giờ -0.014%
Dao động 24 giờ 0.255%
Dao động 7 ngày 0.396%

Biểu đồ giá Tether (tether) - tether trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Tether gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
22/05/2019 00:03 1.00438 2,356.000 21,484,200,000 +0.255 +0.396
21/05/2019 22:03 1.00365 2,358.000 21,662,600,000 +0.172 +0.255
21/05/2019 20:03 1.00386 2,358.000 21,257,300,000 +0.041 +0.194
21/05/2019 18:03 1.00482 2,358.000 20,839,500,000 +0.137 +0.226
21/05/2019 16:03 1.00491 2,358.000 20,731,900,000 +0.109 +0.212
21/05/2019 14:03 1.00057 2,358.000 21,148,300,000 -0.303 -0.220
21/05/2019 12:03 1.0037 2,358.000 22,075,600,000 +0.045 +0.056
21/05/2019 10:03 1.00318 2,357.000 22,448,800,000 -0.026 -0.105
21/05/2019 08:02 1.003 2,357.000 22,634,000,000 -0.607 -0.140
21/05/2019 06:06 1.00261 2,357.000 23,786,800,000 -0.626 -0.216
21/05/2019 04:06 1.00312 2,357.000 24,179,500,000 -0.336 -0.240
21/05/2019 02:03 0.999648 2,357.000 23,516,500,000 -0.670 -0.652
21/05/2019 00:03 1.00218 2,357.000 23,612,600,000 -0.409 -0.363
20/05/2019 22:03 1.00155 2,357.000 23,889,900,000 -0.554 -0.246
20/05/2019 20:03 1.00208 2,358.000 23,350,700,000 -0.705 -0.015
20/05/2019 18:03 1.0031 2,354.000 24,065,100,000 -0.877 +0.274
20/05/2019 16:05 1.00182 2,354.000 24,585,200,000 -0.834 +0.344
20/05/2019 14:04 1.00208 2,354.000 24,576,200,000 -0.870 +0.556
20/05/2019 12:05 1.00467 2,354.000 25,225,100,000 -0.509 +0.909
20/05/2019 10:04 1.00424 2,353.000 25,747,700,000 -0.133 +0.828
20/05/2019 08:03 1.01458 2,353.000 27,214,300,000 +1.475 +1.814
20/05/2019 06:03 1.00759 2,353.000 26,114,900,000 +1.034 +1.087
20/05/2019 04:02 1.00398 2,353.000 25,123,300,000 +0.498 +0.626
20/05/2019 02:02 1.00602 2,353.000 24,653,100,000 +0.306 +0.717

Biểu đồ tỷ giá Tether
Giới thiệu đồng Tether (USDT).

 

Khác với phần lớn các loại tiền mã hóa, đồng coin của Tether đại diện cho các loại tiền thực trong thị trường Blockchain. Công nghệ này gắn (hoặc buộc) giá trị của mình liền với giá trị hiện tại của tiền tệ quốc gia – bao gồm cả Yen và Euros. Đồng coin được sao lưu 100% dựa trên cơ sở một-đổi-một bằng cách sử dụng khoản dự trữ Tether.

USDT và các loại tiền tệ khác của Tether được tạo ra để tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền tệ quốc gia, nhằm cung cấp cho người sử dụng một sự lựa chọn ổn định cho Bitcoin và cung cấp một giải pháp thay thế cho việc kiểm tra và trao đổi ví tiền hiện không đáng tin cậy. USDT cung cấp giải pháp thay thế cho bằng chứng về các phương pháp khả năng chi trả bằng cách đưa ra một Quy trình Chứng minh về Dự trữ. USDT cung cấp giải pháp thay thế phương pháp chứng minh khả năng chi trả bằng quy trình chứng minh khả năng dự trữ.

Trong hệ thống Tether Proof of Reserves, số tiền USDT trong lưu thông có thể dễ dàng kiểm tra trên blockchain Bitcoin thông qua các công cụ được cung cấp tại Omnichest.info, trong khi tổng số tiền tương ứng của USD dự trữ được chứng minh bằng cách xuất số dư ngân hàng và trải qua định kỳ Kiểm toán bởi các chuyên gia.

Tổng số USDT lưu thông bất kỳ lúc nào được biểu thị là TUSD. Số USD trong lưu thông phải luôn tương ứng với số tiền USD trong tài khoản ngân hàng được Tether Limited sử dụng để nhận và gửi tiền tệ cho người mua hoặc trả tethers trực tiếp trên nền tảng Tethers.