Giá Tether(tether) mới nhất ngày hôm nay - 04:00:05 18/01/2020

$1.00 (0.199%)


1 USDT = 1.0 USDT

Quy đổi VNĐ 1 tether = ~23,302 đồng
Vốn hóa thị trường $ 4,647,610,000
Thanh khoản (24h) $ 46,812,200,000.000
Tổng USDT hiện có $ 4,791,930,000
Dao động 1 giờ 0.137%
Dao động 24 giờ 0.199%
Dao động 7 ngày 0.122%

Biểu đồ giá Tether (tether) - tether trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Tether gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/01/2020 04:00 3.52279 19.000 1,185,700 +4.770 +6.716
18/01/2020 03:00 3.51192 19.000 1,181,580 +4.904 +6.797
18/01/2020 02:00 3.53916 19.000 1,197,660 +6.187 +8.638
18/01/2020 01:00 3.52283 19.000 1,203,490 +6.138 +8.817
18/01/2020 00:00 3.48627 19.000 1,218,100 +5.600 +8.229
17/01/2020 23:00 3.505 19.000 1,217,180 +6.983 +9.245
17/01/2020 22:00 3.46287 19.000 1,227,210 +6.187 +8.195
17/01/2020 21:00 3.45499 19.000 1,260,190 +5.988 +7.999
17/01/2020 20:00 3.44998 19.000 1,284,770 +5.491 +7.917
17/01/2020 19:00 3.46585 19.000 1,316,420 +5.777 +8.434
17/01/2020 18:00 3.45199 19.000 1,337,400 +5.246 +7.602
17/01/2020 17:00 3.46641 19.000 1,333,370 +5.268 +7.709
17/01/2020 16:00 3.46051 19.000 1,326,900 +4.482 +7.339
17/01/2020 15:00 3.43819 19.000 1,346,090 +3.096 +6.435
17/01/2020 14:00 3.41811 19.000 1,357,760 +2.166 +5.031
17/01/2020 13:00 3.42585 19.000 1,378,450 +1.925 +4.617
17/01/2020 12:00 3.38469 19.000 1,384,500 +0.268 +2.833
17/01/2020 11:00 3.38072 19.000 1,417,210 -0.487 +2.053
17/01/2020 10:00 3.3845 18.000 1,418,160 -0.984 +1.520
17/01/2020 09:00 3.36303 18.000 1,444,470 -2.412 +0.318
17/01/2020 08:00 3.35052 18.000 1,462,820 -3.460 -0.642
17/01/2020 07:00 3.38547 18.000 1,495,310 -2.477 -0.198
17/01/2020 06:00 3.37802 18.000 1,522,850 -1.854 -0.674
17/01/2020 05:00 3.37937 18.000 1,527,750 -0.756 -0.908

Biểu đồ tỷ giá Tether
Giới thiệu đồng Tether (USDT).

 

Khác với phần lớn các loại tiền mã hóa, đồng coin của Tether đại diện cho các loại tiền thực trong thị trường Blockchain. Công nghệ này gắn (hoặc buộc) giá trị của mình liền với giá trị hiện tại của tiền tệ quốc gia – bao gồm cả Yen và Euros. Đồng coin được sao lưu 100% dựa trên cơ sở một-đổi-một bằng cách sử dụng khoản dự trữ Tether.

USDT và các loại tiền tệ khác của Tether được tạo ra để tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền tệ quốc gia, nhằm cung cấp cho người sử dụng một sự lựa chọn ổn định cho Bitcoin và cung cấp một giải pháp thay thế cho việc kiểm tra và trao đổi ví tiền hiện không đáng tin cậy. USDT cung cấp giải pháp thay thế cho bằng chứng về các phương pháp khả năng chi trả bằng cách đưa ra một Quy trình Chứng minh về Dự trữ. USDT cung cấp giải pháp thay thế phương pháp chứng minh khả năng chi trả bằng quy trình chứng minh khả năng dự trữ.

Trong hệ thống Tether Proof of Reserves, số tiền USDT trong lưu thông có thể dễ dàng kiểm tra trên blockchain Bitcoin thông qua các công cụ được cung cấp tại Omnichest.info, trong khi tổng số tiền tương ứng của USD dự trữ được chứng minh bằng cách xuất số dư ngân hàng và trải qua định kỳ Kiểm toán bởi các chuyên gia.

Tổng số USDT lưu thông bất kỳ lúc nào được biểu thị là TUSD. Số USD trong lưu thông phải luôn tương ứng với số tiền USD trong tài khoản ngân hàng được Tether Limited sử dụng để nhận và gửi tiền tệ cho người mua hoặc trả tethers trực tiếp trên nền tảng Tethers.