Giá TRON(tron) mới nhất ngày hôm nay - 21:00:05 24/01/2020

$0.02 (-0.324%)


1 TRX = 1.0 TRX

Quy đổi VNĐ 1 tron = ~382 đồng
Vốn hóa thị trường $ 1,092,110,000
Thanh khoản (24h) $ 1,235,470,000.000
Tổng TRX hiện có $ 99,281,300,000
Dao động 1 giờ 0.197%
Dao động 24 giờ -0.324%
Dao động 7 ngày -6.625%

Biểu đồ giá TRON (tron) - tron trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật TRON gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
24/01/2020 21:00 8445.48 7,632.000 24,771,600,000 +0.687 -4.918
24/01/2020 20:00 8435.77 7,632.000 24,908,800,000 +0.277 -4.997
24/01/2020 19:00 8382.87 7,632.000 24,741,600,000 -0.617 -5.620
24/01/2020 18:00 8271.17 7,632.000 23,831,600,000 -2.106 -6.821
24/01/2020 17:00 8289.48 7,632.000 24,048,200,000 -2.244 -6.527
24/01/2020 16:00 8345.46 7,632.000 24,569,500,000 -2.171 -5.869
24/01/2020 15:00 8341.92 7,632.000 24,973,200,000 -2.536 -5.841
24/01/2020 14:00 8354.04 7,632.000 25,249,700,000 -2.468 -5.572
24/01/2020 13:00 8336.02 7,632.000 25,385,100,000 -2.659 -5.639
24/01/2020 12:00 8319.2 7,632.000 25,877,700,000 -3.099 -5.649
24/01/2020 11:00 8345.96 7,631.000 25,851,900,000 -2.987 -5.155
24/01/2020 10:00 8319.75 7,627.000 25,546,600,000 -3.417 -5.258
24/01/2020 09:00 8380.43 7,624.000 25,531,200,000 -2.900 -4.379
24/01/2020 08:00 8411.89 7,623.000 25,766,400,000 -2.789 -3.845
24/01/2020 07:00 8405.57 7,623.000 25,779,900,000 -3.023 -3.687
24/01/2020 06:00 8416.47 7,623.000 25,852,100,000 -2.939 -3.427
24/01/2020 05:00 8410.25 7,623.000 25,700,500,000 -2.973 -3.395
24/01/2020 04:00 8377.27 7,623.000 25,324,800,000 -3.344 -3.683
24/01/2020 03:00 8377.21 7,623.000 25,225,700,000 -3.346 -3.626
24/01/2020 02:00 8348.41 7,623.000 24,983,300,000 -3.715 -3.961
24/01/2020 01:00 8345.34 7,623.000 24,733,600,000 -3.780 -4.034
24/01/2020 00:00 8360.26 7,623.000 24,695,900,000 -3.572 -3.799
23/01/2020 23:00 8376.37 7,623.000 24,908,300,000 -3.321 -3.542
23/01/2020 22:00 8374.04 7,623.000 24,680,300,000 -3.289 -3.513

Biểu đồ tỷ giá TRON
Giới thiệu đồng TRON (TRX).

 

TRON (ký hiệu: TRX hay TRONIX) là một giao thức phân quyền dự trên Blockchain, được tạo ra với mục đích xây dựng một hệ thống nội dung giải trí miễn phí trên toàn cầu nhờ công nghệ blockchain và lưu trữ phân phối.

TRON coin cho phép người dùng tự do xuất bản, lưu trữ & sở hữu dữ liệu, và ở dạng phân quyền tự trị, quyết định việc phân phối, đăng ký và đẩy nội dung cũng như cho phép người tạo nội dung bằng cách giải phóng, lưu hành và xử lý các tài sản số, từ đó tạo ra một hệ sinh thái nội dung giải trí.

Là một giao thức nội dung phân quyền, TRON có 4 đặc điểm cơ bản sau đây so với Internet tập trung:

  • Giải phóng dữ liệu: Trên cơ sở tự do và không kiểm soát, các nội dung bao gồm các ký tự, hình ảnh, âm thanh và video có thể được dỡ xuống, lưu trữ và quảng bá.
  • Cấp phép cho nội dung: Tài sản kỹ thuật số thu được thông qua việc cung cấp và phổ biến nội dung, do đó kích thích ngừi dùng cho việc tạo sinh thái nội dung.
  • ICO cá nhân: Một cá nhân có thể tự do phân phối các tài sản kỹ thuật số dưới dạng ICO, trong khi những người khác có thể hưởng lợi ích và dịch vụ do sự phát triển liên tục của các cộng tác viên dữ liệu bằng cách mua tài sản kỹ thuật số.
  • Cơ sở hạ tầng: Với tài sản kỹ thuật số được phân phối sẽ được trang bị một bộ cơ sở hạ tầng phân tán, bao gồm trao đổi phân phối, trò chơi tự trị, dự báo và hệ thống trò chơi.