Giá TRON(tron) mới nhất ngày hôm nay - 14:00:06 18/07/2019

$0.02 (10.414%)


1 TRX = 1.0 TRX

Quy đổi VNĐ 1 tron = ~552 đồng
Vốn hóa thị trường $ 1,588,200,000
Thanh khoản (24h) $ 594,290,000.000
Tổng TRX hiện có $ 99,281,300,000
Dao động 1 giờ 1.187%
Dao động 24 giờ 10.414%
Dao động 7 ngày -18.698%

Biểu đồ giá TRON (tron) - tron trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật TRON gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/07/2019 14:00 9920.78 7,744.000 24,171,400,000 +3.717 -14.794
18/07/2019 13:00 9845.62 7,742.000 23,845,300,000 +3.244 -15.612
18/07/2019 12:00 9895.47 7,743.000 23,940,800,000 +4.217 -15.539
18/07/2019 11:00 9724.5 7,743.000 23,457,200,000 +3.076 -17.329
18/07/2019 10:00 9807.78 7,742.000 23,949,300,000 +4.104 -16.820
18/07/2019 09:00 9801.88 7,740.000 24,453,800,000 +3.518 -17.074
18/07/2019 08:00 9633.16 7,735.000 24,431,000,000 +1.228 -18.838
18/07/2019 07:00 9698.5 7,735.000 24,543,900,000 +1.651 -18.733
18/07/2019 06:00 9767.53 7,735.000 25,085,900,000 +2.127 -18.637
18/07/2019 05:00 9861.31 7,735.000 25,615,500,000 +2.520 -18.288
18/07/2019 04:00 9745.93 7,735.000 25,705,100,000 +0.679 -19.573
18/07/2019 03:00 9823.69 7,735.000 25,983,100,000 +1.281 -19.434
18/07/2019 02:00 9934.87 7,734.000 26,290,200,000 +2.285 -19.121
18/07/2019 01:00 9818.71 7,734.000 26,492,400,000 +0.492 -20.639
18/07/2019 00:00 9741.74 7,734.000 27,721,500,000 -2.549 -21.727
17/07/2019 23:00 9743.97 7,734.000 28,770,400,000 -4.950 -22.186
17/07/2019 22:00 9693.64 7,734.000 28,135,900,000 -7.245 -23.161
17/07/2019 21:00 9525.93 7,734.000 27,279,900,000 -9.433 -24.978
17/07/2019 20:00 9489.3 7,734.000 27,319,500,000 -10.458 -25.618
17/07/2019 19:00 9208.94 7,734.000 26,444,500,000 -13.771 -28.127
17/07/2019 18:00 9367.09 7,734.000 26,120,000,000 -12.730 -27.211
17/07/2019 17:00 9508.27 7,734.000 26,031,200,000 -11.635 -26.401
17/07/2019 16:00 9559.51 7,734.000 26,150,500,000 -11.221 -26.241
17/07/2019 15:00 9591.86 7,737.000 26,239,500,000 -10.914 -26.009

Biểu đồ tỷ giá TRON
Giới thiệu đồng TRON (TRX).

 

TRON (ký hiệu: TRX hay TRONIX) là một giao thức phân quyền dự trên Blockchain, được tạo ra với mục đích xây dựng một hệ thống nội dung giải trí miễn phí trên toàn cầu nhờ công nghệ blockchain và lưu trữ phân phối.

TRON coin cho phép người dùng tự do xuất bản, lưu trữ & sở hữu dữ liệu, và ở dạng phân quyền tự trị, quyết định việc phân phối, đăng ký và đẩy nội dung cũng như cho phép người tạo nội dung bằng cách giải phóng, lưu hành và xử lý các tài sản số, từ đó tạo ra một hệ sinh thái nội dung giải trí.

Là một giao thức nội dung phân quyền, TRON có 4 đặc điểm cơ bản sau đây so với Internet tập trung:

  • Giải phóng dữ liệu: Trên cơ sở tự do và không kiểm soát, các nội dung bao gồm các ký tự, hình ảnh, âm thanh và video có thể được dỡ xuống, lưu trữ và quảng bá.
  • Cấp phép cho nội dung: Tài sản kỹ thuật số thu được thông qua việc cung cấp và phổ biến nội dung, do đó kích thích ngừi dùng cho việc tạo sinh thái nội dung.
  • ICO cá nhân: Một cá nhân có thể tự do phân phối các tài sản kỹ thuật số dưới dạng ICO, trong khi những người khác có thể hưởng lợi ích và dịch vụ do sự phát triển liên tục của các cộng tác viên dữ liệu bằng cách mua tài sản kỹ thuật số.
  • Cơ sở hạ tầng: Với tài sản kỹ thuật số được phân phối sẽ được trang bị một bộ cơ sở hạ tầng phân tán, bao gồm trao đổi phân phối, trò chơi tự trị, dự báo và hệ thống trò chơi.