Giá TRON(tron) mới nhất ngày hôm nay - 00:03:14 22/05/2019

$0.03 (4.112%)


1 TRX = 1.0 TRX

Quy đổi VNĐ 1 tron = ~683 đồng
Vốn hóa thị trường $ 1,948,930,000
Thanh khoản (24h) $ 715,999,000.000
Tổng TRX hiện có $ 99,281,300,000
Dao động 1 giờ 0.120%
Dao động 24 giờ 4.112%
Dao động 7 ngày 10.191%

Biểu đồ giá TRON (tron) - tron trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật TRON gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
22/05/2019 00:03 0.0292273 223.000 715,999,000 +4.112 +10.191
21/05/2019 22:03 0.0289256 223.000 724,505,000 +4.093 +9.442
21/05/2019 20:03 0.0290313 223.000 721,801,000 +4.257 +9.819
21/05/2019 18:03 0.0293895 223.000 720,297,000 +4.012 +11.492
21/05/2019 16:03 0.0296257 223.000 672,726,000 +5.291 +13.032
21/05/2019 14:03 0.0284349 223.000 618,168,000 +0.886 +9.298
21/05/2019 12:03 0.0280506 223.000 641,922,000 -1.293 +8.869
21/05/2019 10:03 0.0283887 223.000 651,523,000 +0.328 +10.809
21/05/2019 08:02 0.0285343 223.000 651,074,000 -0.160 +12.249
21/05/2019 06:06 0.0283043 223.000 685,935,000 -3.176 +12.026
21/05/2019 04:06 0.028881 223.000 711,950,000 -0.408 +14.874
21/05/2019 02:03 0.0281068 223.000 688,982,000 -2.786 +12.047
21/05/2019 00:03 0.0281638 223.000 684,848,000 -2.341 +12.071
20/05/2019 22:03 0.0278145 223.000 672,583,000 -3.111 +11.123
20/05/2019 20:03 0.0277019 223.000 659,932,000 -3.659 +11.393
20/05/2019 18:03 0.0283459 223.000 683,178,000 -3.145 +14.622
20/05/2019 16:05 0.0281723 223.000 691,092,000 -3.428 +14.575
20/05/2019 14:04 0.0281152 223.000 701,222,000 -2.047 +14.948
20/05/2019 12:05 0.0284062 223.000 713,705,000 +0.170 +16.961
20/05/2019 10:04 0.028128 223.000 720,784,000 +0.617 +16.222
20/05/2019 08:03 0.0283275 223.000 743,643,000 +4.045 +17.377
20/05/2019 06:03 0.0294834 223.000 732,526,000 +9.513 +22.886
20/05/2019 04:02 0.0289063 223.000 699,756,000 +7.386 +21.105
20/05/2019 02:02 0.0288943 223.000 687,235,000 +7.206 +21.098

Biểu đồ tỷ giá TRON
Giới thiệu đồng TRON (TRX).

 

TRON (ký hiệu: TRX hay TRONIX) là một giao thức phân quyền dự trên Blockchain, được tạo ra với mục đích xây dựng một hệ thống nội dung giải trí miễn phí trên toàn cầu nhờ công nghệ blockchain và lưu trữ phân phối.

TRON coin cho phép người dùng tự do xuất bản, lưu trữ & sở hữu dữ liệu, và ở dạng phân quyền tự trị, quyết định việc phân phối, đăng ký và đẩy nội dung cũng như cho phép người tạo nội dung bằng cách giải phóng, lưu hành và xử lý các tài sản số, từ đó tạo ra một hệ sinh thái nội dung giải trí.

Là một giao thức nội dung phân quyền, TRON có 4 đặc điểm cơ bản sau đây so với Internet tập trung:

  • Giải phóng dữ liệu: Trên cơ sở tự do và không kiểm soát, các nội dung bao gồm các ký tự, hình ảnh, âm thanh và video có thể được dỡ xuống, lưu trữ và quảng bá.
  • Cấp phép cho nội dung: Tài sản kỹ thuật số thu được thông qua việc cung cấp và phổ biến nội dung, do đó kích thích ngừi dùng cho việc tạo sinh thái nội dung.
  • ICO cá nhân: Một cá nhân có thể tự do phân phối các tài sản kỹ thuật số dưới dạng ICO, trong khi những người khác có thể hưởng lợi ích và dịch vụ do sự phát triển liên tục của các cộng tác viên dữ liệu bằng cách mua tài sản kỹ thuật số.
  • Cơ sở hạ tầng: Với tài sản kỹ thuật số được phân phối sẽ được trang bị một bộ cơ sở hạ tầng phân tán, bao gồm trao đổi phân phối, trò chơi tự trị, dự báo và hệ thống trò chơi.