Giá Waves(waves) mới nhất ngày hôm nay - 03:00:07 14/12/2019

$0.63 (-1.478%)


1 WAVES = 1.0 WAVES

Quy đổi VNĐ 1 waves = ~19,564 đồng
Vốn hóa thị trường $ 63,221,200
Thanh khoản (24h) $ 39,922,600.000
Tổng WAVES hiện có $ 100,587,000
Dao động 1 giờ -0.088%
Dao động 24 giờ -1.478%
Dao động 7 ngày 9.979%

Biểu đồ giá Waves (waves) - waves trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Waves gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
14/12/2019 03:00 0.130885 2.000 540,677 -1.183 -2.266
14/12/2019 02:00 0.130853 2.000 555,709 -0.903 -2.108
14/12/2019 01:00 0.131863 2.000 534,861 +0.502 -1.255
14/12/2019 00:00 0.131021 2.000 543,034 +0.031 -1.793
13/12/2019 23:00 0.130881 2.000 546,386 -1.212 -1.916
13/12/2019 22:00 0.131279 2.000 516,386 -2.384 -1.529
13/12/2019 21:00 0.130296 2.000 528,294 -4.188 -2.148
13/12/2019 20:00 0.1305 2.000 512,988 -4.662 -1.886
13/12/2019 19:00 0.130749 2.000 476,539 -4.118 -1.604
13/12/2019 18:00 0.13011 2.000 471,150 -3.122 -1.898
13/12/2019 17:00 0.130898 2.000 484,642 -0.798 -1.174
13/12/2019 16:00 0.130463 2.000 476,050 -0.218 -1.487
13/12/2019 15:00 0.130596 2.000 455,583 +0.272 -1.318
13/12/2019 14:00 0.130188 2.000 432,511 +0.792 -1.365
13/12/2019 13:00 0.130106 2.000 407,939 +1.659 -1.272
13/12/2019 12:00 0.130654 2.000 382,220 +2.503 -1.006
13/12/2019 11:00 0.131094 2.000 358,608 +2.680 -0.647
13/12/2019 10:00 0.130234 2.000 355,815 +1.894 -1.388
13/12/2019 09:00 0.134241 2.000 353,196 +5.103 +1.521
13/12/2019 08:00 0.131233 2.000 358,793 +2.929 -0.825
13/12/2019 07:00 0.133697 2.000 361,667 +5.273 +1.017
13/12/2019 06:00 0.131631 2.000 382,285 +4.513 -0.600
13/12/2019 05:00 0.131233 2.000 384,355 +5.270 -0.963
13/12/2019 04:02 0.132703 2.000 381,907 +7.008 +0.118

Biểu đồ tỷ giá Waves
Giới thiệu đồng Waves

 

Waves Coin (WAVES) là một nền tảng mã thông báo Blockchain cho phép tạo ra chuyển đổi và trao đổi các thẻ tùy chỉnh và thừa nhận sản thông qua Blockchain mà không có sự biến động. Wavesliteclient sẽ có một danh mục đầu tư, bầu cử khu vực để tạo thuận lợi cho sự đồng thuận về các dự án khác nhau và một trung tâm nhắn tin.

Dựa trên công nghệ Coin màu của NXT, Waves được xây dựng từ đầu để cung cấp các tính năng mới. Waves dự định sẽ cung cấp một nền tảng phù hợp với KYC và AML với sự hợp tác của nhiều ngân hàng sẽ đóng vai trò như các cổng vào cho các khoản ký quỹ và rút tiền.