Giá Waves(waves) mới nhất ngày hôm nay - 22:00:07 11/04/2019

$2.91 (3.267%)


1 WAVES = 1.0 WAVES

Quy đổi VNĐ 1 waves = ~67,479 đồng
Vốn hóa thị trường $ 290,652,000
Thanh khoản (24h) $ 51,826,800.000
Tổng WAVES hiện có $ 100,000,000
Dao động 1 giờ 11.500%
Dao động 24 giờ 3.267%
Dao động 7 ngày 1.857%

Biểu đồ giá Waves (waves) - waves trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Waves gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
11/04/2019 22:00 2.90652 129.000 51,826,800 +3.267 +1.857
05/04/2019 02:00 2.78314 125.000 15,212,300 -11.341 -2.183
04/04/2019 12:01 2.88632 125.000 17,795,400 -6.268 +2.765
04/04/2019 10:00 2.88761 125.000 18,730,000 -7.644 +3.218
04/04/2019 08:00 2.91551 125.000 19,458,300 -6.150 +4.608
04/04/2019 06:00 2.95998 125.000 19,675,100 -3.703 +6.515
04/04/2019 02:01 3.15346 125.000 17,640,100 +4.076 +13.713
04/04/2019 00:00 3.15749 123.000 17,450,500 +5.008 +13.852
03/04/2019 22:00 3.1424 123.000 17,692,200 +4.132 +13.356
03/04/2019 20:00 3.1507 123.000 19,234,000 +3.617 +13.641
03/04/2019 18:00 3.10934 123.000 18,632,700 +3.271 +12.228
03/04/2019 16:04 3.06714 123.000 19,249,000 +2.459 +10.865
03/04/2019 14:00 3.06789 123.000 19,877,000 +3.668 +11.188
03/04/2019 12:00 3.0361 123.000 21,973,300 +3.530 +10.513
03/04/2019 10:01 3.1502 121.000 23,536,300 +7.874 +15.156
03/04/2019 08:00 3.1041 119.000 23,188,500 +5.999 +14.045
03/04/2019 06:02 3.0597 119.000 24,975,300 +5.553 +12.922
03/04/2019 04:00 3.03604 119.000 25,143,500 +5.253 +12.567
03/04/2019 02:00 3.02398 119.000 24,938,200 +5.133 +12.559
03/04/2019 00:00 3.00875 119.000 24,972,400 +4.443 +12.054
02/04/2019 22:00 3.01272 119.000 24,926,900 +4.847 +12.021
02/04/2019 20:00 3.05952 119.000 24,476,100 +7.438 +13.674
02/04/2019 18:00 3.00504 119.000 24,779,700 +6.391 +11.459
02/04/2019 16:01 2.98396 119.000 23,865,100 +6.150 +10.457

Biểu đồ tỷ giá Waves
Giới thiệu đồng Waves

 

Waves Coin (WAVES) là một nền tảng mã thông báo Blockchain cho phép tạo ra chuyển đổi và trao đổi các thẻ tùy chỉnh và thừa nhận sản thông qua Blockchain mà không có sự biến động. Wavesliteclient sẽ có một danh mục đầu tư, bầu cử khu vực để tạo thuận lợi cho sự đồng thuận về các dự án khác nhau và một trung tâm nhắn tin.

Dựa trên công nghệ Coin màu của NXT, Waves được xây dựng từ đầu để cung cấp các tính năng mới. Waves dự định sẽ cung cấp một nền tảng phù hợp với KYC và AML với sự hợp tác của nhiều ngân hàng sẽ đóng vai trò như các cổng vào cho các khoản ký quỹ và rút tiền.