Giá Waves(waves) mới nhất ngày hôm nay - 05:00:05 24/01/2020

$0.89 (2.431%)


1 WAVES = 1.0 WAVES

Quy đổi VNĐ 1 waves = ~19,564 đồng
Vốn hóa thị trường $ 89,703,600
Thanh khoản (24h) $ 78,044,800.000
Tổng WAVES hiện có $ 100,948,000
Dao động 1 giờ -0.362%
Dao động 24 giờ 2.431%
Dao động 7 ngày 1.683%

Biểu đồ giá Waves (waves) - waves trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Waves gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
24/01/2020 05:00 0.888612 143.000 78,044,800 +2.431 +1.683
24/01/2020 04:00 0.890426 143.000 75,465,300 +3.374 +2.051
24/01/2020 03:00 0.87961 143.000 72,286,300 +2.527 +0.946
24/01/2020 02:00 0.858671 143.000 68,663,400 -0.010 -1.397
24/01/2020 01:00 0.861135 143.000 66,877,600 +0.097 -1.098
24/01/2020 00:00 0.849989 143.000 65,105,100 -1.297 -2.333
23/01/2020 23:00 0.840678 143.000 64,303,000 -2.339 -3.338
23/01/2020 22:00 0.842637 143.000 64,023,800 -2.067 -3.052
23/01/2020 21:00 0.843357 143.000 63,764,800 -2.127 -2.966
23/01/2020 20:00 0.847863 143.000 64,018,400 -1.636 -2.458
23/01/2020 19:00 0.848514 143.000 64,598,400 -1.711 -2.429
23/01/2020 18:00 0.847497 143.000 64,328,300 -1.872 -2.554
23/01/2020 17:00 0.853469 143.000 64,035,700 -1.374 -1.873
23/01/2020 16:00 0.85478 143.000 63,901,300 -1.498 -1.700
23/01/2020 15:00 0.861154 143.000 64,271,300 -0.899 -1.017
23/01/2020 14:00 0.850931 143.000 62,925,400 -2.076 -2.281
23/01/2020 13:00 0.851414 143.000 63,177,500 -2.012 -2.389
23/01/2020 12:00 0.859672 143.000 62,963,000 -1.138 -1.716
23/01/2020 11:00 0.862607 143.000 62,636,700 -0.912 -1.676
23/01/2020 10:00 0.857885 143.000 62,078,300 -1.523 -2.491
23/01/2020 09:00 0.861648 143.000 61,688,900 -1.152 -2.321
23/01/2020 08:00 0.873201 143.000 61,401,700 +0.058 -1.259
23/01/2020 07:00 0.885089 143.000 60,965,900 +1.465 -0.162
23/01/2020 06:00 0.877074 143.000 59,334,800 +0.602 -1.342

Biểu đồ tỷ giá Waves
Giới thiệu đồng Waves

 

Waves Coin (WAVES) là một nền tảng mã thông báo Blockchain cho phép tạo ra chuyển đổi và trao đổi các thẻ tùy chỉnh và thừa nhận sản thông qua Blockchain mà không có sự biến động. Wavesliteclient sẽ có một danh mục đầu tư, bầu cử khu vực để tạo thuận lợi cho sự đồng thuận về các dự án khác nhau và một trung tâm nhắn tin.

Dựa trên công nghệ Coin màu của NXT, Waves được xây dựng từ đầu để cung cấp các tính năng mới. Waves dự định sẽ cung cấp một nền tảng phù hợp với KYC và AML với sự hợp tác của nhiều ngân hàng sẽ đóng vai trò như các cổng vào cho các khoản ký quỹ và rút tiền.