Giá Waves(waves) mới nhất ngày hôm nay - 22:00:07 11/04/2019

$2.91 (3.267%)


1 WAVES = 1.0 WAVES

Quy đổi VNĐ 1 waves = ~67,479 đồng
Vốn hóa thị trường $ 290,652,000
Thanh khoản (24h) $ 51,826,800.000
Tổng WAVES hiện có $ 100,000,000
Dao động 1 giờ 11.500%
Dao động 24 giờ 3.267%
Dao động 7 ngày 1.857%

Biểu đồ giá Waves (waves) - waves trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Waves gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/07/2019 14:00 9920.78 7,744.000 24,171,400,000 +3.717 -14.794
18/07/2019 13:00 9845.62 7,742.000 23,845,300,000 +3.244 -15.612
18/07/2019 12:00 9895.47 7,743.000 23,940,800,000 +4.217 -15.539
18/07/2019 11:00 9724.5 7,743.000 23,457,200,000 +3.076 -17.329
18/07/2019 10:00 9807.78 7,742.000 23,949,300,000 +4.104 -16.820
18/07/2019 09:00 9801.88 7,740.000 24,453,800,000 +3.518 -17.074
18/07/2019 08:00 9633.16 7,735.000 24,431,000,000 +1.228 -18.838
18/07/2019 07:00 9698.5 7,735.000 24,543,900,000 +1.651 -18.733
18/07/2019 06:00 9767.53 7,735.000 25,085,900,000 +2.127 -18.637
18/07/2019 05:00 9861.31 7,735.000 25,615,500,000 +2.520 -18.288
18/07/2019 04:00 9745.93 7,735.000 25,705,100,000 +0.679 -19.573
18/07/2019 03:00 9823.69 7,735.000 25,983,100,000 +1.281 -19.434
18/07/2019 02:00 9934.87 7,734.000 26,290,200,000 +2.285 -19.121
18/07/2019 01:00 9818.71 7,734.000 26,492,400,000 +0.492 -20.639
18/07/2019 00:00 9741.74 7,734.000 27,721,500,000 -2.549 -21.727
17/07/2019 23:00 9743.97 7,734.000 28,770,400,000 -4.950 -22.186
17/07/2019 22:00 9693.64 7,734.000 28,135,900,000 -7.245 -23.161
17/07/2019 21:00 9525.93 7,734.000 27,279,900,000 -9.433 -24.978
17/07/2019 20:00 9489.3 7,734.000 27,319,500,000 -10.458 -25.618
17/07/2019 19:00 9208.94 7,734.000 26,444,500,000 -13.771 -28.127
17/07/2019 18:00 9367.09 7,734.000 26,120,000,000 -12.730 -27.211
17/07/2019 17:00 9508.27 7,734.000 26,031,200,000 -11.635 -26.401
17/07/2019 16:00 9559.51 7,734.000 26,150,500,000 -11.221 -26.241
17/07/2019 15:00 9591.86 7,737.000 26,239,500,000 -10.914 -26.009

Biểu đồ tỷ giá Waves
Giới thiệu đồng Waves

 

Waves Coin (WAVES) là một nền tảng mã thông báo Blockchain cho phép tạo ra chuyển đổi và trao đổi các thẻ tùy chỉnh và thừa nhận sản thông qua Blockchain mà không có sự biến động. Wavesliteclient sẽ có một danh mục đầu tư, bầu cử khu vực để tạo thuận lợi cho sự đồng thuận về các dự án khác nhau và một trung tâm nhắn tin.

Dựa trên công nghệ Coin màu của NXT, Waves được xây dựng từ đầu để cung cấp các tính năng mới. Waves dự định sẽ cung cấp một nền tảng phù hợp với KYC và AML với sự hợp tác của nhiều ngân hàng sẽ đóng vai trò như các cổng vào cho các khoản ký quỹ và rút tiền.