Giá Zcoin(zcoin) mới nhất ngày hôm nay - 19:00:06 29/01/2020

$5.92 (12.655%)


1 XZC = 1.0 XZC

Quy đổi VNĐ 1 zcoin = ~128,884 đồng
Vốn hóa thị trường $ 55,349,700
Thanh khoản (24h) $ 11,119,400.000
Tổng XZC hiện có $ 21,400,000
Dao động 1 giờ -1.825%
Dao động 24 giờ 12.655%
Dao động 7 ngày 13.792%

Biểu đồ giá Zcoin (zcoin) - zcoin trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Zcoin gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
29/01/2020 19:00 176.233 5,125.000 12,003,600,000 +2.187 +4.655
29/01/2020 18:00 178.144 5,125.000 12,096,300,000 +3.391 +5.743
29/01/2020 17:00 177.009 5,125.000 11,922,800,000 +2.869 +5.007
29/01/2020 16:00 178.203 5,125.000 11,891,200,000 +3.644 +5.631
29/01/2020 15:00 178.465 5,125.000 11,916,100,000 +3.805 +5.695
29/01/2020 14:00 178.328 5,125.000 11,918,800,000 +3.591 +5.505
29/01/2020 13:00 177.482 5,125.000 11,774,500,000 +2.876 +4.914
29/01/2020 12:00 177.05 5,125.000 11,816,900,000 +2.315 +4.589
29/01/2020 11:00 177.184 5,125.000 11,846,300,000 +2.299 +4.648
29/01/2020 10:00 176.547 5,125.000 11,808,000,000 +1.881 +4.238
29/01/2020 09:00 177.305 5,125.000 11,805,300,000 +2.519 +4.756
29/01/2020 08:00 176.471 5,125.000 11,882,200,000 +2.448 +4.416
29/01/2020 07:00 176.348 5,125.000 11,779,100,000 +2.905 +4.432
29/01/2020 06:00 174.494 5,125.000 11,368,100,000 +2.014 +3.407
29/01/2020 05:00 173.377 5,125.000 11,330,400,000 +1.156 +2.795
29/01/2020 04:00 172.922 5,125.000 11,287,800,000 +0.633 +2.530
29/01/2020 03:00 171.953 5,125.000 11,245,300,000 +0.137 +1.959
29/01/2020 02:00 171.517 5,129.000 11,468,900,000 +0.138 +1.747
29/01/2020 01:00 171.554 5,129.000 11,561,000,000 +0.375 +1.873
29/01/2020 00:00 171.96 5,130.000 11,579,900,000 +0.616 +2.190
28/01/2020 23:00 172.862 5,129.000 11,725,900,000 +1.277 +2.818
28/01/2020 22:00 173.27 5,129.000 11,604,300,000 +1.673 +3.163
28/01/2020 21:00 172.775 5,129.000 11,352,600,000 +1.567 +2.925
28/01/2020 20:00 172.04 5,129.000 11,371,500,000 +1.372 +2.492

Biểu đồ tỷ giá Zcoin




ZCoin Hay còn gọi là XZC, là một giao thức Zerocoin, cho phép người dùng có được sự riêng tư hoàn toàn thông qua các chứng minh mật mã Zero-Knowledge.

XZC giải quyết các vấn đề riêng tư được tìm thấy trong các loại Cryptocurrency trước đó.

Sứ mệnh của XZC Coin

Với mục đích tăng sự tự do cá nhân, XZC thực hiện bằng cách bảo đảm sự riêng tư về tài chính. Hơn nữa, nó có thể giúp đảm bảo sự tự do thương mại. Tất cả người đều có thể giao dịch bất cứ khi nào mình muốn, miễn là nó không xâm phạm đến hạnh phúc hay sự tự do cá nhân của người khác.

Sự tự do thương mại cũng tạo điều kiện cho hòa bình và sự thịnh vượng giữa các quốc gia hay nền văn hóa. Bằng cách đảm bảo sự riêng tư về tài chính, XZC có thể trực tiếp đảm bảo tính khả dĩ thay đổi, một tài sản thiết yếu cho thương mại tự do.

Sự khác biệt giữa Zcoin và Zcash

Zcoin sử dụng pin RSA đã được giới thiệu vào năm 1993 như là nền tảng của chương trình giấu tên của chúng tôi trong khi Zcash sử dụng zk-SNARKs được xây dựng gần đây vào năm 2014 và rất ít người hiểu nó. Tương tự, mật mã RSA là một trong những dạng mật mã khoá công khai sớm nhất, được mô tả công khai vào năm 1977, đã được thử nghiệm và tạo thành cơ sở cho nhiều chương trình mã hóa sử dụng rộng rãi ngày nay như HTTPS, đăng nhập SSH và PGP cho e-mail.

Tính năng của Zcoin

Zcoin sử dụng giao thức Zerocoin, có nghĩa là bạn có thể gửi và nhận coin hoàn toàn ẩn danh, không thể truy xuất nguồn gốc giao dịch. Trong giao thức Zerocoin, mỗi đồng coin sẽ trải qua chu kỳ đốt và đúc tiền. Mỗi chu kỳ này đảm bảo xóa hết quá khứ của đồng coin đó, do đó nó sẽ không thể xác định và liên kết với bất kỳ giao dịch nào trước đó, đảm bảo tính ẩn danh.