Cách áp dụng tỷ giá cho tờ khai hải quan


17:49 | 08/07/2020
16808 xem

Doanh nghiệp khi xuất - nhập khẩu hàng hóa sẽ sử dụng tỷ giá nào để kê khai hải quan và tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tính theo tỷ giá nào? Qua bài viết này, tygia.vn sẽ giúp bạn cập nhật thông tin về tỷ giá hải quan và cách áp dụng tỷ giá cho tờ khai hải quan mới nhất hiện nay.

Doanh nghiệp khi xuất - nhập khẩu hàng hóa sẽ sử dụng tỷ giá nào để kê khai hải quan và tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tính theo tỷ giá nào? Qua bài viết này, tygia.vn sẽ giúp bạn cập nhật thông tin về tỷ giá hải quan và cách áp dụng tỷ giá cho tờ khai hải quan mới nhất hiện nay.

 

Cách áp dụng tỷ giá cho tờ khai hải quan

 

Tỷ giá hối đoái là gì?

Giữa hai loại tiền tệ khác nhau, tỷ giá mà một đồng tiền này có thể được trao đổi cho một đồng tiền khác gọi là tỷ giá hối đoái. Nó còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá Forex, tỷ giá FX giữa hai tiền tệ.

Thuế nhập khẩu tính theo tỷ giá nào? Thời điểm xác định tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu

Theo căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định chi tiết như sau:

Tổng cục hải quan phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở Vietcombank tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần sau liền kề.  

Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Đọc bài: Công thức tính tỷ giá hối đoái

Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trên đây là các thông tin được tổng hợp mới nhất giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về cách xác định tỷ giá xuất nhập khẩu. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi tỷ giá hải quan trên website của Tổng cục Hải quan https://www.customs.gov.vn để cập nhật tình hình tỷ giá hàng ngày. Hãy theo dõi tygia.vn để cập nhật các tin tức nóng hổi về biến động thị trường hàng ngày nhé!
 
Tỷ giá tính thuế trên tờ khai hải quan

Theo Điều 35 thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu như sau:

 • Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (trong thời hạn hiệu lực của Quyết định áp dụng của Bộ trưởng Bộ Công Thương) là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo mức thuế, trị giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tính thuế.

Trường hợp người nộp thuế kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan giấy trước ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có tỷ giá khác với tỷ giá áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì cơ quan hải quan thực hiện tính lại số thuế phải nộp theo tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai.

 • Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

a) Tổng cục Hải quan phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm hoặc tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền kề trước ngày thứ năm trong trường hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ; công bố tỷ giá này trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần sau liền kề;

b) Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố, Tổng cục Hải quan cập nhật tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để công bố trên

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan và cập nhật vào Hệ thống dữ liệu hải quan điện tử để áp dụng xác định tỷ giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
hạch toán tỷ giá trên tờ khai hải quan

Tỷ giá hạch toán hàng nhập khẩu

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC . Sửa đổi, bổ sung Điều 27 sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014.
Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

 • Người nộp thuế thực hiện nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế căn cứ số tiền Việt Nam Đồng trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước và tỷ giá quy định tại Khoản này để quy đổi thành số tiền bằng ngoại tệ để thanh toán cho khoản nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ, cụ thể như sau:
 • Trường hợp nộp tiền tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước thì áp dụng tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
 • Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:
 • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.
 • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.
 • Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Tỷ giá thuế xuất khẩu.

 Tỷ giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 21, khoản 3 của Nghị định 08-2015-NĐCP

 • Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường, hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ.
 • Tỷ giá được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.
 • Đối với các ngoại tệ không được Hội sở chính NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do NHNNVN công bố.
 • Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính ⇒ chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do NHNNVN công bố.
 • Tỷ giá do NHNNVN công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

**Như vậy:

+ Nếu ngoại tệ được Hội sở chính NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá: thì tỷ giá xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc nếu thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ thì lấy tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần.
+ Nếu ngoại tệ không được Hội sở chính NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá: Thì xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do NHNNVN công bố.
+ Nếu ngoại tệ chưa được Hội sở chính NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá chéo: Thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do NHNNVN công bố.

*** Lưu ý:

– Thông thường khi khai Hải quan, thì tỷ giá này đã được Hải Quan tính và ấn định trên tờ khai của doanh nghiệp, nên khi hạch thuế xuất khẩu kế toán hạch toán theo số tiền thuế xuất khẩu trên tờ khai Hải quan.
– Doanh thu hàng xuất khẩu, kế toán xác định lại theo đúng hướng dẫn về doanh thu theo luật thuế.

Tỷ giá tính doanh thu xuất khẩu

Căn cứ theo quy định tại Tại điểm 3, Khoản 4, Điều 2 của Thông tư 26/2015/TT-BTC:

 • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của NHTM nơi người nộp thuế mở tài khoản.
 • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của NHTM nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

** Như vậy:

Tỷ giá để tính doanh thu xuất khẩu là tỷ giá mua vào của NHTM nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu (ra nước ngoài)

** Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC :

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan “

** Như vậy:

 • Thời điểm ghi nhận doanh thu là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan
 • Căn cứ để xác định doanh thu hàng xuất khẩu là Tờ khai hải quan và hóa đơn thương mại.
 •  

Sưu tầm

 
 
 

Tags:
(5) 20 đánh giá
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 17,720 18,070
DO 0,001S-V 14,750 15,040
DO 0,05S-II 14,400 14,680
Xăng RON 95-III 18,880 19,250
Dầu hỏa 2-K 13,170 13,430
Xăng RON 95-IV 18,980 19,350
Cập nhật lúc 14:00:04 15/03/2021

Tin tài chính mới nhất