Cập nhật lãi suất tiền gửi tháng cuối năm. Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất ?


17:49 | 08/07/2020
261 xem

Đầu tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của hầu hết các kì hạn đều thay đổi so với tháng trước. Ngân hàng nào có mức lãi suất cao nhất. Hãy cùng tygia.vn cập nhật bảng lãi suất các ngân hàng với các kỳ hạn khác nhau

Đầu tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của hầu hết các kì hạn đều thay đổi so với tháng trước. Ngân hàng nào có mức lãi suất cao nhất. Hãy cùng tygia.vn cập nhật bảng lãi suất các ngân hàng với các kỳ hạn khác nhau

  • Ngân hàng có kỳ điều chỉnh gần nhất vào ngày 02/12/2019 là ngân hàng Bắc Á lãi suất Bac A Bank với những xu hướng không đồng nhất. Ở kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống, lãi suất giảm 0.5 điểm phần trăm về 5%/năm. Kỳ hạn 12 tháng cũng giảm từ 8.1%/năm xuống còn 7.9%/năm. Trong khi đó kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng lại tăng từ 0.1 - 0.2 điểm phần trăm. Cụ thể kỳ hạn 6 tháng tăng từ 7.5%/năm lên 7.7%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng tăng từ 7.7%/năm lên 7.8%/năm.

 

Cập nhật lãi suất tiền gửi tháng cuối năm

 

Các kỳ hạn trên 12 tháng hầu như không có điều chỉnh nhiều sau khi NHNN ra quyết định giảm trần lãi suất huy động. Có vẻ như trước mắt trong ngắn hạn, các ngân hàng sẽ vẫn duy trì xu hướng giảm lãi suất kỳ hạn ngắn, trong trung hạn có thể tăng nhẹ.

  • Trong đầu tháng 12, lãi suất tiết kiệm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) giảm ở hầu hết các kì hạn so với tháng 11.

Theo đó, lãi suất huy động cho kì hạn 2 tháng là 4,95%/năm, giảm 0,25 điểm%. Tiền gửi kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng có mức lãi suất 5%, giảm 0,3 điểm phần trăm. 

Lãi suất cao nhất áp dụng tại Sacombank là 7,9%/năm áp dụng cho kì hạn 13 tháng và không quy định mức gửi tiền tối thiểu. 

  • Trong tháng 12, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thay đổi mức lãi suất huy động cho tất cả sản phẩm tiền gửi so với tháng 11.

Cụ thể, đối với kì hạn gửi 1 - 3 tuần, ACB áp dụng mức lãi suất chung 0,8%/năm cho tất cả các mức tiền gửi, khu vực gửi, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước.

Ở các kì hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, tại khu vực khách hàng ngoài TP HCM, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 tháng-3 tháng ở mức 5%/năm; kì hạn 6-9 tháng có lãi suất dao động quanh 6,5%-7%.

Tiền gửi kì hạn 15 tháng áp dụng mức lãi suất 7,4%; kì hạn từ 18 trở lên có lãi suất 7,6% năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất ngân hàng ACB cao nhất tại hình thức gửi tiết kiệm thường là 7,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 18 tháng trở lên và số tiền từ 5 tỉ đồng trở lên.

  • Theo biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tháng 12, lãi suất ngân hàng đối với tiền gửi tiết kiệm dành cho cá nhân các kì hạn từ 1 đến 36 tháng dao động từ 4,9%/năm – 8,6%/năm. Nhìn chung, mặt bằng lãi suất tại Nam A Bank giảm nhẹ từ 0,1 - 0,2 điểm % so với tháng trước (5% - 8,7%/năm).

Đối với các khoản tiền gửi không kì hạn, mức lãi suất ngân hàng áp dụng 0,5%/năm; tiền gửi kì hạn ngắn dưới 1 tháng hoặc khách hàng mở tài khoản thanh toán, tài khoản kí quĩ không kì hạn, tài khoản vốn chuyên dùng thì mức lãi suất được áp dụng là 0,8%/năm, thấp hơn so với tháng trước 0,2% năm.

Đối với kì hạn gửi 1 và 2 tháng, tháng 11 lãi suất ngân hàng lần lượt là 5,4%/năm và 5,45%/năm. Ở tháng này, lãi suất giảm lần lượt xuống 4,9 và 4,95%/năm.

Ở kì hạn 3 - 5 tháng, khách hàng gửi tiền được hưởng mức lãi suất 5%/năm; từ 6-9 tháng, lãi suất ngân hàng tăng dần: 6 tháng có lãi suất là 6,8%/năm; 7 tháng là 6,9%, 8 tháng là 6,95%. Lãi suất ngân hàng 9 tháng và 10 tháng ở mức 7%/năm.

Tiền gửi 11 tháng có lãi suất ngân hàng thấp hơn ở mức 6,9% năm. Khi gửi chẵn 1 năm, lãi suất ngân hàng được trả cao hơn hẳn, 7,99%.

Khi gửi tiền trong 13 tháng, khách hàng được nhận mức lãi suất là 8,45%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; dưới 500 tỉ sẽ hưởng lãi suất của kì hạn 12 tháng là 7,99%/năm, lĩnh lãi cuối kì.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kì hạn 14, 15 tháng là 7,6%/năm; giảm nhẹ 0,1% so với tháng 11.

Kì hạn 16, 17 tháng có lãi suất ngân hàng 7,4%/năm; kì hạn 18 tháng cao hơn những kì hạn gần đó, 7,7%/năm.

Từ 19 - 22 tháng cùng ở mức lãi suất 7,5%/năm; kì hạn 23 tháng đang được huy động với lãi suất cao hơn 7,7%/năm, thấp hơn 0,1% so với tháng 11 ở 7,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng dài hạn 36 tháng đạt 7,8%, thấp hơn tháng 11 ở 7,9%/năm.

Đáng chú ý đối với khoản tiết kiệm 24 tháng ở Nam A Bank, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất 8,6%/năm khi gửi từ 500 tỉ đồng trở lên; dưới 500 tỉ nhận lãi cuối kì sẽ áp dụng lãi suất của kì hạn 23 tháng tương ứng.

  • Đầu tháng 12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã có sự thay đổi lãi suất ở nhiều kì hạn, mức lãi suất Agribank cao nhất là 6,%/năm áp dụng tại các kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với tiền gửi cá nhân, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn này dao động từ 4,3%/năm đến 6,8%/năm.

Trong đó, ngân hàng đã thay đổi mức lãi suất ở nhiều kì hạn. Cụ thể, lãi suất huy động kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,3%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11.

Lãi suất các kì hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng ở mức 4,8%/năm; Lãi suất kì hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,3%/năm; Lãi suất kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,4%/năm.

  • Ngày 29/11, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã thực hiện điều chỉnh giảm hàng loạt lãi suất tiết kiệm tại các kì hạn, mức giảm từ 0,4 - 0,7 điểm %.

Tại Techcombank, lãi suất thay đổi theo số tiền gửi gồm: dưới 1 tỉ đồng, từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ đồng và từ 3 tỉ đồng trở lên. Mức chênh lệch giữa các khung số tiền thường là 0,1 điểm %.

Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất đầu tháng 12, lãi suất gửi tiết kiệm phát lộc thường các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng dao động từ 4,1% - 6,6%/năm. Đối với khách hàng từ 50 tuổi trở lên được cộng thêm 0,4 điểm % ở hầu hết kì hạn (dao động từ 4,5% - 7%/năm). Đối với khách hàng ưu tiên được cộng thêm 0,3 điểm % và khách hàng ưu tiên trên 50 tuổi được cộng thêm 0,6 điểm %.

Cụ thể, với khách hàng thường, lãi suất tiền gửi các kì hạn gửi từ 1 - 5 tháng là 4,1% - 4,3%/năm; kì hạn 6 tháng là 6% - 6,2%/năm; kì hạn 7 - 11 tháng là 5,6% - 5,8%/năm; kì hạn 12 tháng là 6,1% - 6,3%/năm;...

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ngân hàng là 6,6%/năm được áp dụng tại kì hạn gửi 18 tháng và số tiền gửi từ 3 tỉ trở lên với khách hàng thường, 7% đối với khách hàng 50+ và 7,1% đối với khách hàng ưu tiên 50+.

Duy chỉ có lãi suất cho kì hạn 12 tháng trở lên giữ nguyên mức 6,8%/năm.

Tổng hợp

Tags:
(5) 20 đánh giá
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 30,320 30,920
Xăng RON 95-III 29,820 30,410
E5 RON 92-II 28,980 29,550
DO 0,001S-V 25,610 26,120
DO 0,05S-II 25,260 25,760
Dầu hỏa 2-K 23,910 24,380
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022

Tin tài chính mới nhất