Ngân hàng VietinBank phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2019


17:49 | 08/07/2020
310 xem

VietinBank chào bán 100,000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, bao gồm 50,000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 50,000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029

VietinBank chào bán 100,000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, bao gồm 50,000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào năm 2026 và 50,000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào năm 2029

 

Ngân hàng VietinBank phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2019

 

 • Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số điện thoại:  024. 39421030   
 • Số Fax: 024. 39421032  

Trái phiếu chào bán:

Tên trái phiếu:

+ Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 đáo hạn năm 2026 (Trái phiếu 2026);

+ Trái phiếu ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam phát hành ra công chúng năm 2019 đáo hạn năm 2029 (Trái phiếu 2029).

Mã trái phiếu:

+ Trái phiếu 2026: CTG1926T2/02

+Trái phiếu 2029: CTG1929T2/02

Loại trái phiếu:

Trái phiếu phát hành ra công chúng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành và điều khoản và điều kiện theo quy định tại bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng.

- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)/trái phiếu.

- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán đợt 1 (quý 4/2019): 100.000 (một trăm nghìn) trái phiếu tương đương 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng (tính theo mệnh giá trái phiếu), trong đó:

+ Trái phiếu 2026: 50.000 (năm mươi nghìn) trái phiếu 2026 tương đương 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá trái phiếu);

+ Trái phiếu 2029: 50.000 (năm mươi nghìn) trái phiếu 2029 tương đương 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng (tính theo mệnh giá trái phiếu);

Thời hạn trái phiếu:

+ Trái phiếu 2026: kỳ hạn 07 (bảy) năm đáo hạn năm 2026;

+ Trái phiếu 2029: kỳ hạn 10 (mười) năm đáo hạn năm 2029.

- Kỳ hạn trả lãi: Lãi được trả định kỳ 01 (một) năm một lần vào ngày tròn năm so với ngày phát hành.

Lãi suất:

+ Trái phiếu 2026 có lãi suất bằng Lãi suất tham chiếu (*) + 1%/năm;

+ Trái phiếu 2029 có lãi suất bằng Lãi suất tham chiếu (*) + 1,2%/năm.

 

(*) Xem ngay: Tỷ giá ngoại tệ Vietinbank

(*) Xem ngay: Lãi suất gửi tiết kiệm Vietinbank

 

 (*) Lãi suất tham chiếu: dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn (04) ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam( Agribank)  (mỗi ngân hàng này được gọi là “Ngân hàng tham chiếu”) tại Ngày xác định lãi suất.

Khối lượng vốn cần huy động đợt 2:

1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng.

Mục đích huy động vốn:

Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu dài hạn để tăng quy mô vốn hoạt động cho tổ chức phát hành và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Giá bán ra công chúng:

10.000.000 đồng (mười triệu đồng)/trái phiếu.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

1 (một) trái phiếu, tương đương 10.000.000 (mười triệu) đồng tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1 (một) trái phiếu.

Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền:

Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 29/10/2019

Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu và công bố bản cáo bạch:

Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

Các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và đại lý phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

Chi tiết địa điểm nhận đăng ký mua được đăng tải trên trang chủ: http://www.vietinbank.vn

Địa điểm công bố bản cáo bạch:

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: http://www.vietinbank.vn

Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:

 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà thành
 • Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
 • Số tài khoản: 12211.00000.3125

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

 1. - Đảm bảo tuân thủ các điều khoản của trái phiếu như đã nêu trong bản cáo bạch;
 2. - Đảm bảo thanh toán lãi/gốc trái phiếu đầy đủ và đúng hạn;
 3. - Không có thay đổi các thông tin ảnh hưởng đến quyết định mua trái phiếu của Nhà đầu tư đã quy định tại Bản cáo bạch.
 4. - Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết về đợt phát hành vui lòng đọc bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng trái phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm 2019.

Vietinbank

Tags:
(5) 20 đánh giá
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 30,320 30,920
Xăng RON 95-III 29,820 30,410
E5 RON 92-II 28,980 29,550
DO 0,001S-V 25,610 26,120
DO 0,05S-II 25,260 25,760
Dầu hỏa 2-K 23,910 24,380
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022

Tin tài chính mới nhất