Cập nhật giá xăng dầu mới nhất | Web tỷ giá

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex hôm nay - cập nhật lúc 00:56:08 22/05/2019

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex hôm nay được cập nhật mới nhất vào lúc 00:56:08 22/05/2019

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Dầu hỏa 16.420 16.740
DO 0,05S-II 17.610 17.960
DO 0,001S-V 17.910 18.260
E5 RON 92-II 20.480 20.880
Xăng RON 95-III 21.590 22.020
Xăng RON 95-IV 21.740 22.170