Giá xăng dầu

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex hôm nay - Cập nhật lúc 22/11/2018 18:38:44

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex được cập nhật mới nhất vào lúc 22/11/2018 18:38:44

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 20,120 20,120
Xăng RON 95-III 19,970 19,970
E5 RON 92-II 18,620 18,620
DO 0,001S-V 17,780 17,780
DO 0,05S-II 17,630 17,630
Dầu hỏa 16,240 16,240
Nguồn: Tỷ giá