Tổng hợp Tỷ giá ngân hàng trên Toàn Quốc - Cập nhật lúc 19/01/2019 08:27:29

Bảng Tỷ giá ngân hàng được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 19/01/2019 08:27:29

Đơn vị: đồng

Tra cứu lịch sử Tỷ giá ngân hàng

Vui lòng điền ngày cần tra cứu Tỷ giá ngân hàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.