Lãi suất ngân hàng gửi tại quầy

Cập nhật 18/04/2024 06:00
KKH 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 0.10 2.65 3.00 4.40 4.10 4.10 4.20 4.20 4.20
Agribank 0.20 1.60 1.90 3.00 3.00 4.70 4.70 4.70
BaoViet 0.30 2.90 3.25 4.20 4.30 4.70 5.50 5.50 5.50
BIDV 0.10 1.70 2.00 3.00 3.00 4.70 4.70 4.70 4.70
CBBank 0.50 3.00 3.20 3.90 3.85 4.05 4.30 4.30 4.30
DongA - 3.90 3.90 4.90 5.10 5.40 5.60 5.60 5.60
GPBank 0.50 2.30 2.82 3.70 3.95 4.40 4.50 4.50 4.50
HongLeong - 2.30 2.50 3.20 3.20 3.40 2.50 2.50
Indovina - 2.90 3.10 4.30 4.50 5.10 5.45 5.50
MSB - 3.25 3.10 3.10 3.50 3.50 3.50 3.50
MBBank 0.10 2.10 2.50 3.50 3.60 4.50 4.60 5.60 5.60
OCB 0.10 2.90 3.10 4.50 4.60 4.80 5.40 5.80 6.00
OceanBank 0.50 2.60 3.10 3.80 4.00 4.80 5.10 5.10 5.10
PGBank - 2.60 3.00 3.80 3.80 4.30 4.80 5.20 5.20
PublicBank 0.10 3.50 4.00 4.80 5.00 5.50
PVcomBank - 2.85 2.85 4.00 4.00 4.80 4.80 4.80
SaiGonBank 0.10 2.30 2.50 3.80 4.10 5.00 5.60 5.70 5.80
SCB 0.01 1.60 1.90 2.90 2.90 3.70 3.90 3.90 3.90
SeABank - 2.70 2.90 3.00 3.20 3.55 4.60 4.60 4.60
TPBank - 2.50 2.80 3.60 5.00 5.20
VIB - 2.60 2.80 4.00 4.00 4.80 5.00 5.00
BanViet - 2.90 3.10 4.10 4.40 4.70 5.40 5.50 5.70
Vietcombank 0.10 1.60 1.90 2.90 2.90 4.60 4.70 4.70
Vietinbank 0.10 1.70 2.00 3.00 3.00 4.70 4.70 4.80 4.80
VPBank - 2.60 4.10 4.70 5.10


Lãi suất ngân hàng gửi online

KKH 1 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank - 3.00 3.20 4.70 4.30 4.30 4.40 4.40 4.40
BaoViet - 3.00 3.25 4.30 4.40 4.70 5.50 5.50 5.50
CBBank - 3.10 3.30 4.00 3.95 4.15
GPBank 0.50 2.30 2.82 3.95 4.20 4.65 4.75 4.75 4.75
HongLeong - 2.60 2.70 3.40 3.40 3.50
MSB - 3.00 3.00 3.60 3.60 4.00 4.00 4.00 4.00
OCB 0.10 3.00 3.20 4.60 4.70 4.90 5.40 5.80 6.00
OceanBank 0.50 2.60 3.10 3.90 4.10 4.90 5.20 5.20 5.20
PVcomBank - 2.85 2.85 4.30 4.30 4.80 5.10 5.10 5.10
SCB - 1.60 1.90 2.90 2.90 3.70 3.90 3.90 3.90
TPBank - 2.50 2.80 3.80 4.70 5.00 5.10 5.20
VIB - 2.60 2.80 4.00 4.00 4.80 5.00 5.00
BanViet - 3.00 3.20 4.20 4.50 4.80 5.50 5.60

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều