Bảng Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử mới nhất - Cập nhật lúc 14:00:06 18/07/2019

Cập nhật lúc: 14:00:06 18/07/2019
Tiền ảo Giá (USD) Giá (VND) Vốn hóa thị trường Đơn vị hiện có Thanh khoản 24h % (24h)
Bitcoin 9,920.78 1,231 176,827,000,000 17,823,900 24,171,400,000 +3.7169
Ethereum 219.31 1,231 23,454,300,000 106,946,000 9,549,640,000 +8.5560
XRP 0.32 1,231 13,519,700,000 99,991,600,000 2,600,270,000 +5.4318
Litecoin