Bảng Tỷ giá tiền ảo, tiền điện tử mới nhất - Cập nhật lúc 00:03:14 22/05/2019

Cập nhật lúc: 00:03:14 22/05/2019
Tiền ảo Giá (USD) Giá (VND) Vốn hóa thị trường Đơn vị hiện có Thanh khoản 24h % (24h)
Bitcoin 7,912.21 184,837,000 140,156,000,000 17,713,900 22,286,200,000 +1.0357
Ethereum 252.34 5,894,820 26,788,500,000 106,162,000 10,530,200,000 +2.1316
XRP 0.40 9,261 16,696,900,000 99,991,600,000 1,884,560,000 +1.0134
Bitcoin Cash