Giá Bitcoin(bitcoin) mới nhất ngày hôm nay - 04:00:05 18/01/2020

$8,893.41 (2.202%)


1 BTC = 1.0 BTC

Quy đổi VNĐ 1 bitcoin = ~193,166,000 đồng
Vốn hóa thị trường $ 161,561,000,000
Thanh khoản (24h) $ 36,112,800,000.000
Tổng BTC hiện có $ 18,166,400
Dao động 1 giờ 0.059%
Dao động 24 giờ 2.202%
Dao động 7 ngày 10.067%

Biểu đồ giá Bitcoin (bitcoin) - bitcoin trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Bitcoin gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/01/2020 04:00 11.668 221.000 607,985,000 +4.777 +20.465
18/01/2020 03:00 11.5095 221.000 599,874,000 +3.958 +19.171
18/01/2020 02:00 11.6747 221.000 595,996,000 +6.037 +21.313
18/01/2020 01:00 11.6535 221.000 587,333,000 +6.353 +21.589
18/01/2020 00:00 11.6016 221.000 581,099,000 +6.004 +21.562
17/01/2020 23:00 11.4199 221.000 571,391,000 +4.498 +20.245
17/01/2020 22:00 11.2105 221.000 559,367,000 +2.562 +18.618
17/01/2020 21:00 11.3499 221.000 561,223,000 +3.757 +20.585
17/01/2020 20:00 11.3374 221.000 559,484,000 +3.439 +20.835
17/01/2020 19:00 11.4253 221.000 562,256,000 +4.276 +22.155
17/01/2020 18:00 11.4692 221.000 565,980,000 +5.214 +22.916
17/01/2020 17:00 11.5511 221.000 564,333,000 +6.333 +24.126
17/01/2020 16:00 11.5611 221.000 563,549,000 +6.325 +24.478
17/01/2020 15:00 11.5881 221.000 557,858,000 +6.033 +24.896
17/01/2020 14:00 11.5361 221.000 546,290,000 +5.199 +24.352
17/01/2020 13:00 11.6573 221.000 542,157,000 +6.321 +25.522
17/01/2020 12:00 11.4378 221.000 527,605,000 +4.826 +23.004
17/01/2020 11:00 11.4193 221.000 525,890,000 +5.053 +22.477
17/01/2020 10:00 11.4175 221.000 526,838,000 +4.962 +22.145
17/01/2020 09:00 11.3743 221.000 524,526,000 +3.612 +21.383
17/01/2020 08:00 11.2317 221.000 535,442,000 +0.702 +19.676
17/01/2020 07:00 11.2789 221.000 557,572,000 -0.565 +20.028
17/01/2020 06:00 11.2092 221.000 559,022,000 -1.999 +19.156
17/01/2020 05:00 11.2054 221.000 560,706,000 -2.108 +19.007

Biểu đồ tỷ giá Bitcoin
Bitcoin (ký hiệu: BTC, XBT, BitcoinSign.svg) là một loại tiền mã hóa, được phát minh bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.

Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình: Không có một ngân hàng trung ương nào quản lý nó và hệ thống hoạt động dựa trên một giao thức mạng ngang hàng trên Internet. Sự cung ứng Bitcoin là tự động, hạn chế, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên các thuật toán. Bitcoin được cấp tới các máy tính "đào" Bitcoin để trả công cho việc xác minh giao dịch Bitcoin và ghi chúng vào cuốn sổ cái được phân tán trong mạng ngang hàng - được gọi là blockchain. Cuốn sổ cái này sử dụng Bitcoin là đơn vị kế toán. Mỗi bitcoin có thể được chia nhỏ tới 100 triệu đơn vị nhỏ hơn gọi là satoshi.

Phí giao dịch có thể áp dụng cho giao dịch mới tùy thuộc vào nguồn tài nguyên của mạng. Ngoài phí giao dịch, các thợ đào còn được trả công cho việc tạo ra các khối (block) chứa nhật ký giao dịch. Cứ mỗi 10 phút, một khối mới được tạo ra kèm theo một lượng Bitcoin được cấp phát. Số bitcoin được cấp cho mỗi khối phụ thuộc vào thời gian hoạt động của mạng lưới. Vào tháng 7 năm 2016, 12,5 bitcoin được cấp phát cho mỗi khối mới. Tốc độ lạm phát sẽ giảm một nửa còn 6,25 bitcoin vào tháng 7 năm 2020 và tiếp tục giảm một nửa sau mỗi chu kỳ 4 năm cho tới khi có tổng cộng 21 triệu Bitcoin được phát hành vào năm 2140. Ngoài việc đào Bitcoin, người dùng có thể có Bitcoin bằng cách trao đổi lấy Bitcoin khi bán tiền tệ, hàng hoá, hoặc dịch vụ khác.

Bitcoin là loại tiền mã hoá điển hình nhất, ra đời đầu tiên, và được sử dụng rộng rãi nhất trong thương mại điện tử. Các doanh nghiệp có xu hướng muốn thanh toán bằng Bitcoin để giảm thiểu chi phí. Đến tháng 7 năm 2018, lượng tiền cơ sở của Bitcoin được định giá hơn 109 tỷ đô la Mỹ - là loại tiền mã hóa có giá trị thị trường lớn nhất. Những biến động lớn trong giá trị của mỗi bitcoin đã tạo nên những lời chỉ trích về tính phù hợp kinh tế của Bitcoin như là một loại tiền tệ.

Lưu ý rằng, thuật ngữ Bitcoin được viết hoa khi nhắc tới như một giao thức, phần mềm, hoặc cộng đồng và được viết thường khi được nhắc tới như một đơn vị tiền tệ.