Giá Bitcoin(bitcoin) mới nhất ngày hôm nay - 02:03:03 21/05/2019

$7,756.13 (-2.908%)


1 BTC = 1.0 BTC

Quy đổi VNĐ 1 bitcoin = ~181,513,000 đồng
Vốn hóa thị trường $ 137,378,000,000
Thanh khoản (24h) $ 23,211,600,000.000
Tổng BTC hiện có $ 17,712,100
Dao động 1 giờ -0.542%
Dao động 24 giờ -2.908%
Dao động 7 ngày -0.124%

Biểu đồ giá Bitcoin (bitcoin) - bitcoin trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Bitcoin gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
21/05/2019 02:03 7756.13 7,529.000 23,211,600,000 -2.908 -0.124
21/05/2019 00:03 7850.24 7,529.000 23,242,400,000 -1.287 +2.398
20/05/2019 22:03 7803.44 7,529.000 23,537,300,000 -1.546 +3.871
20/05/2019 20:03 7755.23 7,544.000 23,045,800,000 -2.444 +5.091
20/05/2019 18:03 7931 7,538.000 23,454,900,000 -1.263 +9.299
20/05/2019 16:05 7902.58 7,538.000 24,019,200,000 -0.897 +10.695
20/05/2019 14:04 7914.23 7,538.000 23,737,700,000 -0.214 +11.863
20/05/2019 12:05 8020.26 7,538.000 24,290,700,000 +1.541 +14.137
20/05/2019 10:04 7938.54 7,527.000 24,645,500,000 +2.704 +12.983
20/05/2019 08:03 7974.84 7,526.000 25,853,900,000 +7.573 +13.467
20/05/2019 06:03 8192.69 7,526.000 25,138,700,000 +12.456 +16.907
20/05/2019 04:02 8030.41 7,526.000 24,190,800,000 +10.220 +14.903
20/05/2019 02:02 7990.4 7,526.000 23,797,900,000 +9.424 +14.013
20/05/2019 00:03 7925.05 7,526.000 23,637,200,000 +7.790 +12.514
19/05/2019 22:03 7931.68 7,526.000 23,829,000,000 +7.724 +11.781
19/05/2019 20:03 7918.15 7,526.000 23,667,000,000 +7.936 +10.665
19/05/2019 18:07 8057.54 7,526.000 23,571,500,000 +10.157 +11.783
19/05/2019 16:03 7955.98 7,526.000 23,104,100,000 +8.506 +9.689
19/05/2019 14:03 7909.73 7,526.000 23,239,400,000 +7.027 +9.011
19/05/2019 12:03 7932.43 7,526.000 23,373,700,000 +7.586 +9.177
19/05/2019 10:03 7701.18 7,526.000 22,364,900,000 +5.307 +6.813
19/05/2019 08:03 7315.8 7,526.000 20,542,300,000 +0.003 +2.607
19/05/2019 06:02 7284.23 7,526.000 21,350,800,000 +0.016 +3.008
19/05/2019 04:02 7285.91 7,526.000 21,901,300,000 +1.517 +3.738

Biểu đồ tỷ giá Bitcoin
Bitcoin (ký hiệu: BTC, XBT, BitcoinSign.svg) là một loại tiền mã hóa, được phát minh bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009. Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.

Bitcoin có cách hoạt động khác hẳn so với các loại tiền tệ điển hình: Không có một ngân hàng trung ương nào quản lý nó và hệ thống hoạt động dựa trên một giao thức mạng ngang hàng trên Internet. Sự cung ứng Bitcoin là tự động, hạn chế, được phân chia theo lịch trình định sẵn dựa trên các thuật toán. Bitcoin được cấp tới các máy tính "đào" Bitcoin để trả công cho việc xác minh giao dịch Bitcoin và ghi chúng vào cuốn sổ cái được phân tán trong mạng ngang hàng - được gọi là blockchain. Cuốn sổ cái này sử dụng Bitcoin là đơn vị kế toán. Mỗi bitcoin có thể được chia nhỏ tới 100 triệu đơn vị nhỏ hơn gọi là satoshi.

Phí giao dịch có thể áp dụng cho giao dịch mới tùy thuộc vào nguồn tài nguyên của mạng. Ngoài phí giao dịch, các thợ đào còn được trả công cho việc tạo ra các khối (block) chứa nhật ký giao dịch. Cứ mỗi 10 phút, một khối mới được tạo ra kèm theo một lượng Bitcoin được cấp phát. Số bitcoin được cấp cho mỗi khối phụ thuộc vào thời gian hoạt động của mạng lưới. Vào tháng 7 năm 2016, 12,5 bitcoin được cấp phát cho mỗi khối mới. Tốc độ lạm phát sẽ giảm một nửa còn 6,25 bitcoin vào tháng 7 năm 2020 và tiếp tục giảm một nửa sau mỗi chu kỳ 4 năm cho tới khi có tổng cộng 21 triệu Bitcoin được phát hành vào năm 2140. Ngoài việc đào Bitcoin, người dùng có thể có Bitcoin bằng cách trao đổi lấy Bitcoin khi bán tiền tệ, hàng hoá, hoặc dịch vụ khác.

Bitcoin là loại tiền mã hoá điển hình nhất, ra đời đầu tiên, và được sử dụng rộng rãi nhất trong thương mại điện tử. Các doanh nghiệp có xu hướng muốn thanh toán bằng Bitcoin để giảm thiểu chi phí. Đến tháng 7 năm 2018, lượng tiền cơ sở của Bitcoin được định giá hơn 109 tỷ đô la Mỹ - là loại tiền mã hóa có giá trị thị trường lớn nhất. Những biến động lớn trong giá trị của mỗi bitcoin đã tạo nên những lời chỉ trích về tính phù hợp kinh tế của Bitcoin như là một loại tiền tệ.

Lưu ý rằng, thuật ngữ Bitcoin được viết hoa khi nhắc tới như một giao thức, phần mềm, hoặc cộng đồng và được viết thường khi được nhắc tới như một đơn vị tiền tệ.