Giá Ethereum(ethereum) mới nhất ngày hôm nay - 15:00:09 17/11/2019

$182.47 (0.155%)


1 ETH = 1.0 ETH

Quy đổi VNĐ 1 ethereum = ~4,245,270 đồng
Vốn hóa thị trường $ 19,812,900,000
Thanh khoản (24h) $ 6,718,620,000.000
Tổng ETH hiện có $ 108,585,000
Dao động 1 giờ -0.089%
Dao động 24 giờ 0.155%
Dao động 7 ngày -2.447%

Biểu đồ giá Ethereum (ethereum) - ethereum trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Ethereum gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
17/11/2019 15:00 8514.61 7,768.000 16,239,700,000 -0.221 -3.936
17/11/2019 14:00 8545.98 7,768.000 16,252,300,000 +0.191 -3.555
17/11/2019 13:00 8547.66 7,768.000 16,226,700,000 +0.234 -3.466
17/11/2019 12:00 8545.58 7,768.000 16,303,700,000 +0.255 -3.433
17/11/2019 11:00 8548.76 7,768.000 16,288,400,000 +0.346 -3.340
17/11/2019 10:00 8543.76 7,768.000 16,319,700,000 +0.388 -3.355
17/11/2019 09:00 8550.21 7,768.000 16,396,800,000 +0.589 -3.215
17/11/2019 08:00 8562.99 7,768.000 16,467,700,000 +0.810 -2.998
17/11/2019 07:00 8549.47 7,767.000 16,497,800,000 +0.601 -3.074
17/11/2019 06:00 8543.07 7,767.000 16,572,800,000 +0.513 -3.108
17/11/2019 05:00 8548.97 7,767.000 16,612,400,000 +0.550 -3.034
17/11/2019 04:00 8526.75 7,767.000 16,522,700,000 +0.244 -3.312
17/11/2019 03:00 8538.33 7,767.000 16,580,300,000 +0.240 -3.229
17/11/2019 02:00 8540.77 7,767.000 16,667,600,000 +0.182 -3.244
17/11/2019 01:00 8552.19 7,767.000 16,816,000,000 +0.358 -3.159
17/11/2019 00:00 8570.75 7,767.000 17,021,600,000 +0.607 -2.993
16/11/2019 23:00 8566.77 7,767.000 17,489,100,000 +0.465 -3.092
16/11/2019 22:00 8553.99 7,767.000 18,067,500,000 -0.348 -3.269
16/11/2019 21:00 8548.64 7,767.000 19,139,600,000 -1.062 -3.359
16/11/2019 20:00 8534.53 7,767.000 19,273,100,000 -1.718 -3.585
16/11/2019 19:00 8539.39 7,767.000 19,451,400,000 -1.663 -3.585
16/11/2019 18:00 8540.61 7,768.000 19,510,400,000 -1.560 -3.606
16/11/2019 17:00 8561.18 7,768.000 19,766,500,000 -1.329 -3.385
16/11/2019 16:00 8532.48 7,768.000 20,428,900,000 -1.469 -3.703

Biểu đồ tỷ giá Ethereum
Giới thiệu đồng Ethereum (ETH). 

 

Ethereum là một nền tảng điện toán có tính chất phân tán, công cộng, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain. Nó có tính năng hợp đồng thông minh (kịch bản), tạo thuận lợi cho các thỏa thuận hợp đồng trực tuyến. Nền tảng này bao gồm một máy ảo hoàn toàn Turing - Ethereum Virtual Machine (EVM), có thể thực thi các kịch bản bằng cách sử dụng một mạng lưới máy tính Ethereum. Ethereum cũng cung cấp một loại tiền mã hóa gọi là "Ether", có thể được chuyển giữa các tài khoản và được sử dụng để trả công cho các thợ đào giúp thực hiện việc tính toán. "Gas" là một cơ chế giá giao dịch nội bộ, được sử dụng để giảm thiểu giao dịch rác (spam) và phân bổ các nguồn lực trên mạng lưới.

Ethereum đã được đề xuất vào cuối năm 2013 bởi Vitalik Buterin, một nhà nghiên cứu tiền mã hóa và nhà lập trình. Việc phát triển Ethereum ban đầu được tài trợ qua hình thức crowd funding (tài trợ đám đông) suốt tháng 7 và tháng 8 năm 2014. Hệ thống này đã được khởi động vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, với 11,9 triệu đồng ether đã được đào sẵn (premined) để bán lại cho những người đã tài trợ. Số tiền này chiếm khoảng 13% tổng số ether được lưu hành.

Năm 2016, Ethereum bị chia rẽ thành hai blockchain, do sự sụp đổ của dự án DAO (Decentralized autonomous organization). Hai chuỗi có số lượng người sử dụng khác nhau, và nhánh thiểu số được đổi tên thành Ethereum Classic. Nhánh đa số giữ nguyên tên Ethereum