Giá Ethereum(ethereum) mới nhất ngày hôm nay - 03:00:04 22/09/2019

$216.95 (0.024%)


1 ETH = 1.0 ETH

Quy đổi VNĐ 1 ethereum = ~5,047,170 đồng
Vốn hóa thị trường $ 23,394,700,000
Thanh khoản (24h) $ 7,765,900,000.000
Tổng ETH hiện có $ 107,837,000
Dao động 1 giờ 0.372%
Dao động 24 giờ 0.024%
Dao động 7 ngày 16.025%

Biểu đồ giá Ethereum (ethereum) - ethereum trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Ethereum gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
22/09/2019 03:00 216.945 5,637.000 7,765,900,000 +0.024 +16.025
22/09/2019 02:00 216.107 5,637.000 7,774,540,000 -0.383 +15.926
22/09/2019 01:00 216.164 5,637.000 7,771,330,000 -0.283 +16.385
22/09/2019 00:00 216.298 5,637.000 7,931,590,000 -0.143 +16.818
21/09/2019 23:00 218.067 5,637.000 7,870,360,000 +0.607 +18.143
21/09/2019 22:00 216.522 5,637.000 7,785,200,000 -0.389 +17.665
21/09/2019 21:00 216.649 5,637.000 7,850,880,000 -0.695 +18.077
21/09/2019 20:00 216.114 5,637.000 7,849,930,000 -1.086 +18.125
21/09/2019 19:00 216.204 5,637.000 7,897,970,000 -0.833 +18.552
21/09/2019 18:00 215.434 5,637.000 7,932,090,000 -0.848 +18.468
21/09/2019 17:00 215.942 5,637.000 7,900,640,000 -0.478 +18.989
21/09/2019 16:00 216.68 5,637.000 7,904,680,000 -0.251 +19.598
21/09/2019 15:01 217.15 5,637.000 7,930,440,000 -0.195 +20.023
21/09/2019 14:00 217.775 5,637.000 7,963,430,000 -0.039 +20.408
21/09/2019 13:00 218.535 5,637.000 7,930,870,000 +0.159 +20.798
21/09/2019 12:00 217.516 5,637.000 7,947,190,000 -0.546 +20.224
21/09/2019 11:00 218.579 5,637.000 7,930,590,000 -0.185 +20.815
21/09/2019 10:00 218.791 5,637.000 7,984,710,000 +0.016 +20.927
21/09/2019 09:00 219.523 5,637.000 8,070,860,000 +0.375 +21.373
21/09/2019 08:00 218.758 5,637.000 8,014,580,000 -0.331 +21.028
21/09/2019 07:00 217.897 5,637.000 8,027,120,000 -1.199 +20.647
21/09/2019 06:00 215.16 5,637.000 7,904,910,000 -2.702 +19.247
21/09/2019 05:00 216.509 5,633.000 7,997,830,000 -1.986 +20.101
21/09/2019 04:00 216.839 5,633.000 8,053,620,000 -1.791 +20.402

Biểu đồ tỷ giá Ethereum
Giới thiệu đồng Ethereum (ETH). 

 

Ethereum là một nền tảng điện toán có tính chất phân tán, công cộng, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain. Nó có tính năng hợp đồng thông minh (kịch bản), tạo thuận lợi cho các thỏa thuận hợp đồng trực tuyến. Nền tảng này bao gồm một máy ảo hoàn toàn Turing - Ethereum Virtual Machine (EVM), có thể thực thi các kịch bản bằng cách sử dụng một mạng lưới máy tính Ethereum. Ethereum cũng cung cấp một loại tiền mã hóa gọi là "Ether", có thể được chuyển giữa các tài khoản và được sử dụng để trả công cho các thợ đào giúp thực hiện việc tính toán. "Gas" là một cơ chế giá giao dịch nội bộ, được sử dụng để giảm thiểu giao dịch rác (spam) và phân bổ các nguồn lực trên mạng lưới.

Ethereum đã được đề xuất vào cuối năm 2013 bởi Vitalik Buterin, một nhà nghiên cứu tiền mã hóa và nhà lập trình. Việc phát triển Ethereum ban đầu được tài trợ qua hình thức crowd funding (tài trợ đám đông) suốt tháng 7 và tháng 8 năm 2014. Hệ thống này đã được khởi động vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, với 11,9 triệu đồng ether đã được đào sẵn (premined) để bán lại cho những người đã tài trợ. Số tiền này chiếm khoảng 13% tổng số ether được lưu hành.

Năm 2016, Ethereum bị chia rẽ thành hai blockchain, do sự sụp đổ của dự án DAO (Decentralized autonomous organization). Hai chuỗi có số lượng người sử dụng khác nhau, và nhánh thiểu số được đổi tên thành Ethereum Classic. Nhánh đa số giữ nguyên tên Ethereum