Giá Ethereum(ethereum) mới nhất ngày hôm nay - 04:00:05 18/01/2020

$169.48 (3.441%)


1 ETH = 1.0 ETH

Quy đổi VNĐ 1 ethereum = ~4,245,270 đồng
Vốn hóa thị trường $ 18,527,300,000
Thanh khoản (24h) $ 14,860,800,000.000
Tổng ETH hiện có $ 109,319,000
Dao động 1 giờ -0.114%
Dao động 24 giờ 3.441%
Dao động 7 ngày 18.746%

Biểu đồ giá Ethereum (ethereum) - ethereum trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Ethereum gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
18/01/2020 04:00 3.52279 19.000 1,185,700 +4.770 +6.716
18/01/2020 03:00 3.51192 19.000 1,181,580 +4.904 +6.797
18/01/2020 02:00 3.53916 19.000 1,197,660 +6.187 +8.638
18/01/2020 01:00 3.52283 19.000 1,203,490 +6.138 +8.817
18/01/2020 00:00 3.48627 19.000 1,218,100 +5.600 +8.229
17/01/2020 23:00 3.505 19.000 1,217,180 +6.983 +9.245
17/01/2020 22:00 3.46287 19.000 1,227,210 +6.187 +8.195
17/01/2020 21:00 3.45499 19.000 1,260,190 +5.988 +7.999
17/01/2020 20:00 3.44998 19.000 1,284,770 +5.491 +7.917
17/01/2020 19:00 3.46585 19.000 1,316,420 +5.777 +8.434
17/01/2020 18:00 3.45199 19.000 1,337,400 +5.246 +7.602
17/01/2020 17:00 3.46641 19.000 1,333,370 +5.268 +7.709
17/01/2020 16:00 3.46051 19.000 1,326,900 +4.482 +7.339
17/01/2020 15:00 3.43819 19.000 1,346,090 +3.096 +6.435
17/01/2020 14:00 3.41811 19.000 1,357,760 +2.166 +5.031
17/01/2020 13:00 3.42585 19.000 1,378,450 +1.925 +4.617
17/01/2020 12:00 3.38469 19.000 1,384,500 +0.268 +2.833
17/01/2020 11:00 3.38072 19.000 1,417,210 -0.487 +2.053
17/01/2020 10:00 3.3845 18.000 1,418,160 -0.984 +1.520
17/01/2020 09:00 3.36303 18.000 1,444,470 -2.412 +0.318
17/01/2020 08:00 3.35052 18.000 1,462,820 -3.460 -0.642
17/01/2020 07:00 3.38547 18.000 1,495,310 -2.477 -0.198
17/01/2020 06:00 3.37802 18.000 1,522,850 -1.854 -0.674
17/01/2020 05:00 3.37937 18.000 1,527,750 -0.756 -0.908

Biểu đồ tỷ giá Ethereum
Giới thiệu đồng Ethereum (ETH). 

 

Ethereum là một nền tảng điện toán có tính chất phân tán, công cộng, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain. Nó có tính năng hợp đồng thông minh (kịch bản), tạo thuận lợi cho các thỏa thuận hợp đồng trực tuyến. Nền tảng này bao gồm một máy ảo hoàn toàn Turing - Ethereum Virtual Machine (EVM), có thể thực thi các kịch bản bằng cách sử dụng một mạng lưới máy tính Ethereum. Ethereum cũng cung cấp một loại tiền mã hóa gọi là "Ether", có thể được chuyển giữa các tài khoản và được sử dụng để trả công cho các thợ đào giúp thực hiện việc tính toán. "Gas" là một cơ chế giá giao dịch nội bộ, được sử dụng để giảm thiểu giao dịch rác (spam) và phân bổ các nguồn lực trên mạng lưới.

Ethereum đã được đề xuất vào cuối năm 2013 bởi Vitalik Buterin, một nhà nghiên cứu tiền mã hóa và nhà lập trình. Việc phát triển Ethereum ban đầu được tài trợ qua hình thức crowd funding (tài trợ đám đông) suốt tháng 7 và tháng 8 năm 2014. Hệ thống này đã được khởi động vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, với 11,9 triệu đồng ether đã được đào sẵn (premined) để bán lại cho những người đã tài trợ. Số tiền này chiếm khoảng 13% tổng số ether được lưu hành.

Năm 2016, Ethereum bị chia rẽ thành hai blockchain, do sự sụp đổ của dự án DAO (Decentralized autonomous organization). Hai chuỗi có số lượng người sử dụng khác nhau, và nhánh thiểu số được đổi tên thành Ethereum Classic. Nhánh đa số giữ nguyên tên Ethereum