Giá Ethereum(ethereum) mới nhất ngày hôm nay - 02:03:03 21/05/2019

$245.97 (-4.017%)


1 ETH = 1.0 ETH

Quy đổi VNĐ 1 ethereum = ~5,756,320 đồng
Vốn hóa thị trường $ 26,109,700,000
Thanh khoản (24h) $ 10,607,700,000.000
Tổng ETH hiện có $ 106,150,000
Dao động 1 giờ 0.064%
Dao động 24 giờ -4.017%
Dao động 7 ngày 23.393%

Biểu đồ giá Ethereum (ethereum) - ethereum trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Ethereum gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
21/05/2019 02:03 245.97 5,357.000 10,607,700,000 -4.017 +23.393
21/05/2019 00:03 247.665 5,357.000 10,646,300,000 -2.963 +24.782
20/05/2019 22:03 246.99 5,357.000 10,893,500,000 -3.015 +25.877
20/05/2019 20:03 244.837 5,372.000 10,730,600,000 -3.679 +26.159
20/05/2019 18:03 250.886 5,370.000 10,894,400,000 -2.455 +30.516
20/05/2019 16:05 250.501 5,369.000 11,175,400,000 -2.178 +31.680
20/05/2019 14:04 249.701 5,369.000 11,201,700,000 -1.438 +31.900
20/05/2019 12:05 252.813 5,369.000 11,491,600,000 +0.234 +34.162
20/05/2019 10:04 250.219 5,368.000 11,625,800,000 +1.147 +32.847
20/05/2019 08:03 251.199 5,366.000 12,066,200,000 +5.246 +33.352
20/05/2019 06:03 262.765 5,366.000 11,894,100,000 +11.440 +39.987
20/05/2019 04:02 257.284 5,366.000 11,549,700,000 +8.933 +37.558
20/05/2019 02:02 256.12 5,366.000 11,492,000,000 +8.385 +36.786
20/05/2019 00:03 254.22 5,366.000 11,421,300,000 +6.760 +35.324
19/05/2019 22:03 255.58 5,366.000 11,817,400,000 +7.187 +35.307
19/05/2019 20:03 253.037 5,366.000 11,749,800,000 +7.066 +32.765
19/05/2019 18:07 258.294 5,366.000 11,772,000,000 +9.445 +34.362
19/05/2019 16:03 255.96 5,366.000 11,716,500,000 +8.014 +32.114
19/05/2019 14:03 251.952 5,366.000 11,696,800,000 +4.484 +29.561
19/05/2019 12:03 253.027 5,366.000 11,723,900,000 +4.362 +29.427
19/05/2019 10:03 245.591 5,366.000 11,220,800,000 +1.898 +25.370
19/05/2019 08:03 236.236 5,366.000 10,493,400,000 -2.149 +20.864
19/05/2019 06:02 235.854 5,366.000 10,955,000,000 -1.754 +20.816
19/05/2019 04:02 235.777 5,366.000 11,135,300,000 +0.281 +21.043

Biểu đồ tỷ giá Ethereum
Giới thiệu đồng Ethereum (ETH). 

 

Ethereum là một nền tảng điện toán có tính chất phân tán, công cộng, mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain. Nó có tính năng hợp đồng thông minh (kịch bản), tạo thuận lợi cho các thỏa thuận hợp đồng trực tuyến. Nền tảng này bao gồm một máy ảo hoàn toàn Turing - Ethereum Virtual Machine (EVM), có thể thực thi các kịch bản bằng cách sử dụng một mạng lưới máy tính Ethereum. Ethereum cũng cung cấp một loại tiền mã hóa gọi là "Ether", có thể được chuyển giữa các tài khoản và được sử dụng để trả công cho các thợ đào giúp thực hiện việc tính toán. "Gas" là một cơ chế giá giao dịch nội bộ, được sử dụng để giảm thiểu giao dịch rác (spam) và phân bổ các nguồn lực trên mạng lưới.

Ethereum đã được đề xuất vào cuối năm 2013 bởi Vitalik Buterin, một nhà nghiên cứu tiền mã hóa và nhà lập trình. Việc phát triển Ethereum ban đầu được tài trợ qua hình thức crowd funding (tài trợ đám đông) suốt tháng 7 và tháng 8 năm 2014. Hệ thống này đã được khởi động vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, với 11,9 triệu đồng ether đã được đào sẵn (premined) để bán lại cho những người đã tài trợ. Số tiền này chiếm khoảng 13% tổng số ether được lưu hành.

Năm 2016, Ethereum bị chia rẽ thành hai blockchain, do sự sụp đổ của dự án DAO (Decentralized autonomous organization). Hai chuỗi có số lượng người sử dụng khác nhau, và nhánh thiểu số được đổi tên thành Ethereum Classic. Nhánh đa số giữ nguyên tên Ethereum