Giá Monero(monero) mới nhất ngày hôm nay - 02:03:03 21/05/2019

$85.52 (-1.780%)


1 XMR = 1.0 XMR

Quy đổi VNĐ 1 monero = ~2,001,340 đồng
Vốn hóa thị trường $ 1,453,160,000
Thanh khoản (24h) $ 77,045,000.000
Tổng XMR hiện có $ 16,992,400
Dao động 1 giờ -0.475%
Dao động 24 giờ -1.780%
Dao động 7 ngày 7.103%

Biểu đồ giá Monero (monero) - monero trực tiếp theo thời gian thực


Các lần cập nhật Monero gần nhất

Thời gian cập nhật (Ngày/Tháng/Năm Giờ/Phút) Giá(USD) Vốn hóa thị trường Thanh khoản 24h %(24h) %(7 ngày)
21/05/2019 02:03 85.5182 129.000 77,045,000 -1.780 +7.103
21/05/2019 00:03 86.6353 129.000 76,377,600 -0.005 +8.840
20/05/2019 22:03 87.055 129.000 74,695,600 +0.876 +10.679
20/05/2019 20:03 86.0705 129.000 70,369,200 -0.342 +10.716
20/05/2019 18:03 88.3686 129.000 70,097,100 +1.065 +14.866
20/05/2019 16:05 87.8548 129.000 68,828,900 +0.735 +15.536
20/05/2019 14:04 88.2285 129.000 68,074,600 +1.593 +17.035
20/05/2019 12:05 89.3328 129.000 66,259,500 +3.297 +19.516
20/05/2019 10:04 87.1918 129.000 67,901,100 +2.394 +16.830
20/05/2019 08:03 87.2533 129.000 69,749,200 +7.352 +17.178
20/05/2019 06:03 90.2234 129.000 65,715,200 +13.110 +21.677
20/05/2019 04:02 87.8411 129.000 62,527,900 +10.246 +18.924
20/05/2019 02:02 87.0853 129.000 60,244,100 +9.169 +17.907
20/05/2019 00:03 86.3893 129.000 60,580,100 +7.170 +16.680
19/05/2019 22:03 86.5595 129.000 59,340,200 +6.737 +16.264
19/05/2019 20:03 85.979 129.000 58,509,000 +6.231 +14.298
19/05/2019 18:07 87.6063 129.000 58,258,000 +8.538 +15.300
19/05/2019 16:03 86.8725 129.000 56,808,500 +7.252 +13.232
19/05/2019 14:03 86.817 129.000 54,000,200 +5.618 +12.387
19/05/2019 12:03 86.7641 129.000 53,903,300 +5.226 +11.541
19/05/2019 10:03 84.6636 129.000 50,145,200 +3.311 +9.073
19/05/2019 08:03 80.1828 129.000 45,998,300 -1.780 +4.017
19/05/2019 06:02 79.7795 129.000 47,303,400 -1.677 +4.119
19/05/2019 04:02 79.6561 129.000 47,692,500 +0.060 +4.571

Biểu đồ tỷ giá Monero
Giới thiệu đồng Monero (XMR)

 

Monero (Ký hiệu XMR) cũng là một loại tiền điện tử kỹ thuật số phát triển trên từ một mã nguồn mở và được phát hành lần đầu tiên vào tháng 4/2014 tập trung chủ yếu vào phân quyền, sự riêng tư và khả năng mở rộng. Monero hoạt động dựa vào giao thức CryptoNote thay vì Cryptocurrencies như các loại tiền điện tử khác dựa vào Bitcoin và đồng thời sử dụng những thuật toán quan trọng liên quan đến Blockchain.

Nhờ sự hỗ trợ tốt từ cộng đồng và Wladimir J. Van der Laan (Người hiện đang duy trì Bitcoin Core). Tính từ khi phát hành tới cuối năm 2016 vốn hóa thị trường của Monero đã tăng lên gấp 30 lần. Cụ thể là vào tháng 12/2015 vốn hóa của XMR là 3,7 triệu USD và tăng lên 111 triệu vào tháng 12/2016, trong đó một phần đến từ thị trường AlphaBay