Giá The Midas Touch Gold (TMTG) mới nhất lúc 22/11/2020 07:30:07

The Midas Touch Gold (TMTG)

1 TMTG = 1.0 TMTG

Xếp hạng: 100


$0.01 (-0.558 %)

Quy đổi VNĐ 1 The Midas Touch Gold = ~ 320 đồng
Vốn hóa thị trường $104,241,000
Thanh khoản (24h) $6,999,840
Tổng TMTG hiện có $9,161,140,224
Dao động 1 giờ -0.967 %
Dao động 24 giờ -0.558 %
Dao động 7 ngày -23.137 %

Biểu đồ giá The Midas Touch Gold (TMTG) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 17,370 17,710
Xăng RON 95-III 17,270 17,610
E5 RON 92-II 16,300 16,620
DO 0,001S-V 13,390 13,650
DO 0,05S-II 13,040 13,300
Dầu hỏa 2-K 11,900 12,130
Cập nhật lúc 16:00:02 26/01/2021

Tin tài chính mới nhất