Giá The Midas Touch Gold (TMTG) mới nhất lúc 27/10/2020 22:45:10

The Midas Touch Gold (TMTG)

1 TMTG = 1.0 TMTG

Xếp hạng: 88


$0.02 (-4.127 %)

Quy đổi VNĐ 1 The Midas Touch Gold = ~ 422.1 đồng
Vốn hóa thị trường $111,238,000
Thanh khoản (24h) $6,680,560
Tổng TMTG hiện có $9,161,140,224
Dao động 1 giờ -0.3 %
Dao động 24 giờ -4.127 %
Dao động 7 ngày -13.252 %

Biểu đồ giá The Midas Touch Gold (TMTG) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 15,040 15,340
Xăng RON 95-III 14,940 15,230
E5 RON 92-II 14,100 14,380
DO 0,001S-V 11,560 11,790
DO 0,05S-II 11,210 11,430
Dầu hỏa 2-K 9,710 9,900
Cập nhật lúc 22:00:03 27/10/2020

Tin tài chính mới nhất