Giá The Midas Touch Gold (TMTG) mới nhất lúc 22/11/2020 07:30:07

The Midas Touch Gold (TMTG)

1 TMTG = 1.0 TMTG

Xếp hạng: 100


$0.01 (-0.558 %)

Quy đổi VNĐ 1 The Midas Touch Gold = ~ 320 đồng
Vốn hóa thị trường $104,241,000
Thanh khoản (24h) $6,999,840
Tổng TMTG hiện có $9,161,140,224
Dao động 1 giờ -0.967 %
Dao động 24 giờ -0.558 %
Dao động 7 ngày -23.137 %

Biểu đồ giá The Midas Touch Gold (TMTG) trực tiếp theo thời gian thựcGiá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
E5 RON 92-II 17,720 18,070
DO 0,001S-V 14,750 15,040
DO 0,05S-II 14,400 14,680
Xăng RON 95-III 18,880 19,250
Dầu hỏa 2-K 13,170 13,430
Xăng RON 95-IV 18,980 19,350
Cập nhật lúc 14:00:04 15/03/2021

Tin tài chính mới nhất